Od 1 października 2020 roku przedsiębiorcy mają obowiązek składania jednego formularza JPK, który zastąpił składane do tej pory pliki JPK_VAT oraz deklaracje VAT. Od kiedy obowiązuje nowa struktura JPK_V7K? JPK V7K, od kiedy wysyłać?

Plik JPK po nowemu

Nowa struktura JPK została wprowadzona nowelizacją ustawy o VAT z dnia 4 lipca 2019 roku. Od momentu wejścia jej w życie, podatnik zamiast dwóch odrębnych formularzy składa jeden plik, który zawiera dane z dwóch dokumentów obowiązujących do tej pory (plik JPK VAT oraz deklaracja VAT).

Oprócz danych z deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowa struktura pliku JPK zawiera:
VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT
VAT-ZD – wniosek do ulgi na złe długi
VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT. 

W dalszym ciągu podatnik musi składać niżej wymienione deklaracje:
VAT-UE – informacja o transakcjach wewnątrzwspólnotowych
VAT-9M – deklaracja podatnika zwolnionego z VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych
VAT-8 – deklaracja podatnika zwolnionego z VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych
VAT-11 – deklaracja dotycząca okazjonalnej sprzedaży samochodów w WDT
VAT-12 – deklaracja VAT dla podatników świadczących działalność w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-13 – deklaracja VAT przedstawiciela podatkowego
VAT-21 – deklaracja VAT dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-23 – formularz dla WNT nowego samochodu.

Z czego składa się nowa struktura pliku JPK_V7K? 

Nowy plik JPK_V7K składa się z części ewidencyjnej (część ewidencyjna starego pliku JPK_VAT) oraz z części deklaracyjnej (dawna deklaracja VAT-7 lub VAT-7K). 

W nowym formularzu wymagane jest podanie dodatkowych bardziej szczegółowych danych, jak przykładowo oznaczenia towarów i usług szczególnie narażonych na nadużycia podatkowe. Można podzielić je na: 
 • oznaczenia dotyczące transakcji (np.: sprzedaż napojów alkoholowych i tytoniowych, metali szlachetnych, pojazdów i części samochodowych, również sprzedaż usług transportowych)
 • oznaczenia dotyczące dokumentów. 
Podatnik ma też obowiązek stosowania odpowiednich symboli, jak np.: przy transakcjach VAT marża, czy przy podzielonej płatności. Dodatkowo, oznaczenia umieszcza się również na fakturach do paragonu, raportach kasowych czy na dokumentach wewnętrznych.

Rozliczenia kwartalne JPK_V7K

Rozliczenia kwartalne przewidziane zostały dla przedsiębiorców posiadających status małego podatnika. Zgodnie z art. 2 ust. 25 ustawy o VAT za małego podatnika uważa się przedsiębiorcę, który spełnia określone wymagania:
 • wartość sprzedaży uzyskana za ubiegły rok wynosi równowartość 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki (w 2021 roku będzie to: 418 000 zł)
 • przedsiębiorstwa maklerskie zarządzające funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będące agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze z wyłączeniem komisu, osiągające prowizję lub inną postać wynagrodzenia za świadczone usługi w wysokości 45 000 euro wyrażonej w złotówkach (w 2021 roku będzie to: 203 000 zł).
Przedsiębiorca, który chce skorzystać z możliwości kwartalnego rozliczenia musi:
 • być od przynajmniej 12 miesięcy czynnym podatnikiem VAT licząc od miesiąca, w którym dokonał rejestracji
 • w danym kwartale, bądź w poprzedzających go 4 kwartałach nie dokonywać dostawy towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, chyba że łączna kwota netto powyższych dostaw (bez kwoty podatku) nie przekroczyła 50 000 zł w żadnym miesiącu w podanych okresach. 
Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy VAT rozliczający się kwartalnie przesyłają część ewidencyjną nowego pliku JPK każdego miesiąca. Natomiast część deklaracyjną wysyłają za cały kwartał
W części ewidencyjnej składanej za 2 pierwsze miesiące kwartału muszą znaleźć się następujące elementy: 
 • Nagłówek (bez elementów: Kwartał, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl)
 • Podmiot 1
 • SprzedazWiersz
 • SprzedazCtrl
 • ZakupWiersz
 • ZakupCtrl. 
W części deklaracyjnej składanej po zakończonym kwartale znajdują się: 
 • Nagłówek
 • Podmiot 1
 • Deklaracja
 • SprzedazWiersz
 • SprzedazCtrl
 • ZakupWiersz
 • ZakupCtrl.
Podatnik powinien zaznaczyć, że część deklaracyjna dotyczy zbiorczych wartości za cały kwartał, a część ewidencyjna elementów: SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl odnosi się do ewidencji za 3, ostatni miesiąc kwartału.
Formularz składa się do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który został wysłany plik JPK.

JPK_V7K – od kiedy należy wysyłać?

Obowiązkiem wysyłki nowego pliku JPK objęci zostali wszyscy czynni podatnicy VAT począwszy od dnia 1 października 2020 roku. Część deklaracyjną nowego JPK za IV kwartał roku zobowiązani są przesłać w terminie do dnia 25 stycznia 2021 roku.


Data publikacji: 2020-11-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU