Wezwanie z Urzędu Skarbowego do złożenia wyjaśnień lub korekty

2022-08-16

Składanie wyjaśnień – wizyta w Urzędzie Skarbowym Urząd może wezwać przedsiębiorcę do złożenia wyjaśnień z powodu: popełnienia zwykłego błędu rachunkowego pomyłki związanej z niewłaściwym wypełnieniem niektórych pozycji w...

Paragon za opłatę klimatyczną

2022-08-15

Opłata uzdrowiskowa (klimatyczna) - zasady Od wielu lat turyści przebywający na urlopie w miejscowości turystycznej zobowiązani są do zapłaty opłaty klimatycznej. Pobierana ona jest od osób...

Odpowiedzialność podatkowa współmałżonka

2022-08-13

Odpowiedzialność podatnika i odpowiedzialność solidarna Art. 26 Ordynacji podatkowej wskazuje, że:  Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. W niektórych okolicznościach odpowiedzialnością za zobowiązania...

Jak rozliczyć zakupy na AliExpress?

2022-08-10

Rozliczanie zakupów z AliExpress od 1 lipca 2021 roku Przedsiębiorca może zaliczyć dany zakup z AliExpress do kosztów podatkowych pod warunkiem posiadania odpowiedniego dokumentu: faktury lub...

Rozliczanie podatku od zaliczki z różnymi stawkami VAT

2022-08-05

Czym jest zaliczka? Przez zaliczkę należy rozumieć określoną wpłatę pieniędzy przez jedną ze stron umowy na poczet przyszłej dostawy towarów lub wykonanej usługi. Najczęściej jej wysokość...

Faktura wystawiona przed sprzedażą, podatek VAT

2022-08-05

Zasady fakturowania, a podatek VAT Ogólne przepisy dotyczące zasad wystawiania faktur mówią, że dokumenty wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w...

Sprzedaż przez Amazon, a rozliczenie podatku VAT

2022-08-04

Amazon – modele sprzedaży W przypadku platformy Amazon obowiązują dwie formy sprzedaży: sprzedaż wysyłkowa z Polski – przedsiębiorca wysyła towar do kraju nabywcy z jednego magazynu w...

Eksport towarów – gdzie rozliczyć VAT?

2022-07-29

Sprzedaż poza terytorium kraju, a eksport towarów  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT eksport towarów podlega pod opodatkowanie podatkiem VAT. Definicję...

Zaliczka wpłacona przez osobę fizyczną, a podatek VAT

2022-07-29

Co to takiego zaliczka, a co zadatek? Zarówno zaliczka, jak i zadatek są kwotami wpłacanymi na rzecz drugiej strony w związku z zawartą umową, np. zlecenia...

Pełne odliczenie podatku VAT od samochodu na wynajem

2022-07-28

Samochody na wynajem Podatnik, który chce mieć prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków poniesionych na pojazd osobowy użytkowany w działalności gospodarczej, to powinien zgłosić samochód...