Sprzedaż na Allegro może stanowić dodatkowe źródło dochodu dla osób, które pracują na etacie albo kontynuują naukę. Co ważne, nie muszą wtedy rejestrować własnej działalności gospodarczej, co jest bardzo korzystne i pozwala ograniczyć wydatki. Poniżej omówione są wszystkie ważne kwestie związane ze sprzedażą na Allegro. sprzedaz na allegro bez dzialalnosci

Sprzedaż na Allegro bez rejestracji działalności gospodarczej

Allegro jest platformą określaną jako marketplace, a sprzedawca może oferować towary bez rejestracji firmy, co oznacza brak obowiązku regulowania składek ZUS i innych opłat. Chociaż trzeba mieć świadomość, że sprzedaż odbywająca się bez rejestracji wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Zainteresowana osoba ma możliwość sprzedawać swoje towary w ramach Allegro Lokalnie, gdzie przedmioty wystawia się tylko okazjonalnie, a nie cały czas. Nazwa może być myląca, gdyż towary są dostępne na terenie całej Polski, a nie tylko w obszarze, w którym mieszka sprzedawca.

Allegro Lokalnie pozwala na korzystanie z uproszczonego formularza. Sprzedawcy przysługuje możliwość wystawienia 200 aktywnych ogłoszeń na jednym koncie (wyjątkiem są ogłoszenia motoryzacyjne, gdzie limit wynosi 10 ogłoszeń). Wybierając Allegro Lokalnie, na koncie nie widnieje ocena sprzedaży, brak jest również ogłoszeń Allegro Smart, nie występuje opcja promowania ogłoszeń Monetami, zakup na raty także nie jest dostępny.

Osoba, która pragnie sprzedawać towary na Allegro, może zdecydować się na prowadzenie działalności nierejestrowanej, która nie podlega ewidencji. Wtedy handel jest w pełni swobodny, a mimo to firma nie widnieje w rejestrze. Jedynym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z tej formy handlu jest osiąganie miesięcznego przychodu nie większego od 75% wynagrodzenia minimalnego wyznaczonego na dany rok. Od lipca 2023 roku minimalna krajowa wynosi 3600 zł, czyli limit działalności nierejestrowanej to kwota 2700 zł.

Zgodnie z zapowiedziami rządu, minimalne wynagrodzenie wzrośnie od nowego roku i w 2024 roku będzie równe 4242 zł. Oznacza to, że od stycznia do lipca 2024 roku próg przychodów w działalności nierejestrowanej będzie wartością 3181,50 zł miesięcznie. Jeżeli limit nie zostanie przekroczony, przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestrować firmy.

Po przekroczeniu limitu obowiązującego w danym roku sprzedawca ma obowiązek zarejestrować firmę w CEIDG. Musi tego dokonać w terminie 7 dni.

Przychody osiągnięte do momentu przekroczenia limitu są zaliczane jako przychody z działalności nierejestrowanej, a po przekroczeniu limitu jest to przychód z działalności gospodarczej.

Jak wygląda sprzedaż na Allegro?

Aby sprzedawać na Allegro jako osoba prywatna, trzeba jedynie założyć zwykłe konto, które służy również do robienia zakupów.

Kiedy sprzedawca zdecyduje się założyć działalność konto prywatne, w kilku szybkich krokach może zostać zamienione na konto firmowe.

Aby wystawić aukcje, można skorzystać z dwukierunkowej integracji z Allegro – to pozwala na zautomatyzowanie sprzedaży. Oferty muszą być dobrze przygotowane, mieć szczegółowy opis, zdjęcia i prosty, ale trafiający do odbiorcy tytuł.

Sprzedaż na Allegro – podatek dochodowy i podatek VAT

Osoba sprzedająca na Allegro jest zobowiązana do regulowania podatku od sprzedaży, nawet jeżeli nie prowadzi firmy. Precyzując, chodzi o podatek dochodowy, którego wartość to 12% dla pierwszego progu podatkowego (roczny dochód nie może być większy od 120 000 zł).

Zgodnie z obowiązujący zasadami, osoba sprzedająca okazjonalnie przedmioty używane przez co najmniej 6 miesięcy nie musi opłacać podatku dochodowego. Dodatkowo sprzedawcy uwzględniają kwotę wolną od podatku, która wynosi 30 000 zł.

Prowadząc działalność nierejestrowaną, nie trzeba opłacać podatku VAT. Ze zwolnienia korzystają sprzedawcy, jeżeli kwota sprzedaży nie przekracza 200 tysięcy rocznie.

Kiedy sprzedawca na Allegro ma obowiązek założenia działalności gospodarczej?

Działalność gospodarcza ma miejsce, gdy konkretne czynności odbywają się we własnym imieniu i w następujący sposób:
  • zorganizowany – wykonywane czynności są podporządkowane wyznaczonym regułom, normom – chociażby sprzedawca wykonał konkretne czynności w celu organizacji – mowa, chociażby o zamówieniu oraz nabyciu towaru, wyznaczeniu sposobu dostawy, stworzeniu strony internetowej używanej na przykład do promowania sklepu i wiele innych czynności,
  • zarobkowy – zmierza do uzyskania przychodu,
  • ciągły – powtarzalne wykonywanie czynności (należy mieć świadomość, że określenie ciągłe nie jest równoznaczne z brakiem przerw w pracy).

Sprzedaż na Allegro a obowiązek rejestracji działalności gospodarczej

Sprzedawca, który wystawia towary na Allegro i dokonuje sprzedaży we własnym imieniu, a przy tym w sposób systematyczny, zarobkowy i ciągły jest zobowiązany do rejestracji działalności gospodarczej. Gdy osiągany przychód jest mniejszy niż 75% minimalnego wynagrodzenia krajowego, zamiast rejestracji firmy może zdecydować się na prowadzenie działalności nierejestrowanej. Po przekroczeniu limitu w ciągu tygodnia trzeba dokonać rejestracji w CEIDG.

Jeżeli działalność gospodarcza nie zostanie wpisana do ewidencji, czyli sprzedawca nie dokonał rejestracji, musi spodziewać się nieprzyjemnych konsekwencji związanych ze swoim postępowaniem. W pierwszej kolejności nałożona zostanie na niego kara grzywny, ale może spodziewać się również ograniczenia wolności (zgodnie z art. 60 Kodeksu wykroczeń).

Na sprzedawcę może zostać nałożony obowiązek uregulowania zaległych podatków i składek ZUS, których nie zapłacono w wyznaczonym terminie. Kwota będzie powiększona o naliczone odsetki.

Działalność nierejestrowana a działalność gospodarcza

Sprzedawca ma możliwość sprzedawać towary w formie działalności nierejestrowanej, pod warunkiem że przychód miesięczny nie jest większy od 75% minimalnej krajowej. Podatek jest naliczany na zasadach ogólny, czyli 12 albo 32% od dochodu. Przedsiębiorca nie ma konieczności rejestracji do VAT. Składki ZUS także nie są odprowadzane. Kasa fiskalna jest używana tylko w sytuacji, gdy przepisy nakładają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Sprzedawca prowadzi uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana, gdy przychód przekroczy 75% minimalnego krajowego. Podatek jest obliczany zgodnie z formą opodatkowania, na jaką zdecydował się przedsiębiorca. VAT jest regulowany zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez przedsiębiorcę. Kasa fiskalna jest wymagana dla towarów i usług objętych obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia księgowości.

Pisma od urzędu skarbowego a sprzedaż na Allegro

Spore grono sprzedawców działających nie tylko na Allegro, ale również Vinted, OLX i innych platformach otrzymało list od skarbówki. Dokument ma formę informacyjną, a mianowicie wskazuje, iż urząd skarbowy wie, że prowadzona jest działalność nierejestrowana. Określa się je mianem listów behawioralnych, których celem jest wywołanie konkretnego zachowania u sprzedawcy (z reguły chodzi o rejestrację firmy i uregulowanie podatku).

Otrzymane od urzędu skarbowego listy nie są wezwaniem. Ich celem jest ostrzeżenie i zwrócenie uwagi, że dany sprzedawca może działać wbrew obowiązującym przepisom, nie wypełniać ciążących na nim obowiązków albo czynności. Jeżeli odbiorca listu nie podejmie żadnych działań, czyli nie odpowie na pismo czy nie zarejestruje firmy, musi liczyć się z nałożeniem na niego kary.

Sprzedaż na Allegro – kilka słów podsumowania

Nie każdy sprzedawca na Allegro ma obowiązek rejestrowania działalności gospodarczej. Jednak, gdy sprzedaż ma charakter ciągły, zorganizowany i prowadzi do uzyskania zarobków, firma musi zostać zarejestrowana. Regularna i zorganizowana sprzedaż na Allegro także wymaga rejestracji.

Gdy sprzedaż w serwisach z ogłoszeniami ma charakter incydentalny, nie ma konieczności zakładania firmy.


Data publikacji: 2023-10-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Filatelista70
04 Czerwiec 2024

Jak rozliczyć sprzedaż znaczków pocztowych na Allegro? Jestem (byłem) kolekcjonerem znaczków pocztowych. Teraz postanowiłem pozbyć się tego, gdyż kolekcjonerstwo znaczków pocztowych nie jest dochodowe. Przykładowo kupiłem w 1989 roku arkusze znaczków płacąc wtedy 14 625 zł. Tymi znaczkami mógłbym wtedy opłacić przynajmniej wysyłkę 300 listów krajowych i zagranicznych. Teraz udało mi się sprzedać te arkusze na Allegro Lokalnie za 150 zł (ta kwota wystarcza obecnie na opłacenie około 30 listów i tylko krajowych krajowych). Jak miałbym to rozliczać w zeznaniu podatkowym? Oczywiście przychód 150 zł, ale jakie koszty uzyskania przychodu? Kilkanaście złotych to prowizja Allegro, ale zakup znaczków nie może być zerowy!

Bekor
04 Marzec 2024

Robię maskotki ręcznie na szydełku i sprzedaje ok 1 -2 sztuki co miesiąc - maskotka ok 80 zł - sprzedaje na różnych platformach sprzedażowych. Jak wygląda sprawa podatku w takim przypadku? Pracuję normalnie na etacie a to jest tylko dodatkowa forma wykorzystania wolnego czasu. Zakupuję włóczkę i inne produkty potrzebne do wykonania tej maskotki. Czy wykonanie jej i sprzedanie po pól roku zwalnia mnie z podatku dochodowego? Czy w każdym przypadku czy wykonam i sprzedam od razu, czy po pół roku, odprowadzam podatek taki sam? Czy mam jakoś pod uwagę wziąć faktury za zakupione materiały do produkcji i potem je odliczyć?
Jak wygląda odprowadzanie podatku przy sprzedaży starych rzeczy typu ubrań, ksiązek, zabawek?

Pawel
19 Luty 2024

Chciałbym zapytać się o możliwość sprzedaży wysyłkowej poza granicę Polski, przy działalności nierejestrowanej? Jakie są ograniczenia i czy istnieje taka możliwość ?

Patryk
27 Styczeń 2024

Ma pytanie odnośnie sprzedaży na allegro....
Od paru miesięcy sprzedaję tam na koncie prywatnym karty kolekcjonerskie i uzyskuje z tego przychody.
Za ten miesiąc przekroczyłem ponad 4tys przychodu...
Czy już teraz muszę rejestrować działalność rejestrowana dlatego że przekroczyłem limit 75% kwoty minimalnej czy całość jest wyliczona po okresie danego roku obrotowego...przykład przychód za styczeń 4tys luty 2 tys marzec 3tys średnia z tych miesięcy 3 tys czyli brak przekroczenia.
Pozdrawiam i liczę na pomoc

 
Marcin
01 Marzec 2024

Limit przychodów dla działalności nieewidencjonowanej w 2024 roku zmieni się dwa razy. Od stycznia do czerwca 2024 roku wynosi 3181,50 zł, a od lipca 2024 roku – 3225 zł.

 
Marcin
01 Marzec 2024

Działalność nierejestrowana, nawet jeśli ma wszystkie kluczowe cechy działalności gospodarczej, to wyjątkowo nie jest traktowana jak działalność gospodarcza, o ile uzyskane przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.