W obecnych czasach coraz więcej osób przechodzi na pracę zdalną wykonując zlecenia jako freelancer. Jaki sposób rozliczenia powinien wybrać przedsiębiorca zlecający pracę dodatkową? Czy ma to być umowa o dzieło bądź inna umowa cywilnoprawna, czy też rozliczenie B2B w oparciu o rachunek lub fakturę? umowa o dzielo faktura

Praca zdalna, a umowa cywilnoprawna i faktura

W pracy zdalnej często stosowanym rozwiązaniem jest umowa o dzieło. Jej wadą jest to, że dotyczy jedynie określonej, konkretnej pracy pod złożone zamówienie, co oznacza, że nie dotyczy prac o charakterze powtarzalnym na wykonanie których przewidziany jest określony czas. Umowa o dzieło jest korzystnym rozwiązaniem dla freelancera (niższy podatek).  

W przypadku rozliczeń typu B2B można wykonywać każdy rodzaj pracy bez żadnych ograniczeń. Jednak z powodu wysokich kosztów związanych z prowadzeniem firmy nie każda osoba chce założyć działalność gospodarczą.

Faktura VAT, czy umowa o dzieło? 

Pod względem finansowym umowa o dzieło jest dla freelancera bardziej opłacalnym rozwiązaniem, ponieważ działalność gospodarcza wiąże się z wcale niemałymi comiesięcznymi kosztami. Jest to główny powód dla którego nie wszyscy chcą rejestrować firmę. 

Przedsiębiorca zatrudniając freelancera na umowę o dzieło musi dopełnić kilku formalności i między innymi dlatego nie jest to dla niego wygodna forma. Chociaż nie musi być zawarta na piśmie, to jednak przeważająca część przedsiębiorców decyduje się ją spisać i przechowywać w wersji papierowej. Do obowiązków zleceniodawcy należy też konieczność odprowadzania za freelancera zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz sporządzenia deklaracji informacyjnej PIT-11 i wysłania jej do zleceniobiorcy z początkiem nowego roku kalendarzowego. 

Czynny podatnik VAT nie ma prawa ująć wydatków związanych z umową o dzieło w kosztach prowadzenia działalności. Jedynie faktura VAT daje mu takie prawo.

Faktura VAT dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

Jeżeli freelancer nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie jest płatnikiem VAT, a tylko wystawia rachunki, to w takiej sytuacji wybranie go na wykonawcę usługi może okazać się problematyczne. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być skorzystanie z oferty platformy pracy zdalnej współpracującej z wieloma freelancerami na podstawie zawartej z nimi umowy o dzieło w formie elektronicznej. Na podstawie zawartej umowy freelancer wykonuje zleconą pracę, która następnie zostaje przekazana do zleceniodawcy na podstawie faktury VAT. Takie rozwiązanie wygodne jest dla przedsiębiorcy, który nie musi martwić się rozliczeniem. Każda praca zrealizowana za pośrednictwem takiej platformy jest dokumentowana fakturą VAT.

Praca zdalna – zagrożenia

Zamawianie prac online wiąże się z pewnym ryzykiem i to dla jednej jak i dla drugiej strony. Nigdy nie ma gwarancji, że freelancer, zwłaszcza na początku współpracy wykona zleconą pracę rzetelnie i w terminie. Z drugiej strony przedsiębiorca może zwlekać z zapłatą za zlecenie. Takich sytuacji można uniknąć korzystając z usług platform pracy zdalnej, które posiadają system transakcji chronionej i w ten sposób dbają o bezpieczeństwo obu stron. Przedsiębiorca zawsze jeszcze przed zapłatą ma szansę zapoznać się z wykonaną pracą. W sytuacji jeżeli nie została wykonana zgodnie z zamówieniem powinna zostać poprawiona. Dopiero po jej zaakceptowaniu, freelancer może otrzymać wynagrodzenie.

Stała współpraca, a faktury VAT

Transakcja chroniona z możliwością wystawienia faktury VAT bez firmy, to rozwiązanie idealne nie tylko dla przedsiębiorców korzystających z usług freelancerów. Jeżeli przedsiębiorca regularnie współpracuje z osobami, które zatrudnia na umowę o dzieło może rozliczać się z nimi za pośrednictwem takiej platformy.

Podsumowanie – lepsza umowa o dzieło, czy faktura VAT?

Najbardziej popularną formą współpracy freelancera i zleceniodawcy jest umowa o dzieło. Ta forma współpracy oznacza dla przedsiębiorcy pewne obowiązki, które mogą być dla niego uciążliwe, dlatego też zleceniodawcy wolą rozliczenia za pomocą faktur VAT. Rozwiązanie mniej czasochłonne i tańsze w porównaniu z umową cywilnoprawną.


Data publikacji: 2020-10-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU