Umowa o świadczenie usług wzorowana jest na umowie zlecenia. W założeniu polega na wykonaniu określonych prac przez jedną stronę umowy na rzecz drugiej. Nie znajdziemy jej w Kodeksie cywilnym wśród innych umów nazwanych, pomimo że dość często zachodzi potrzeba jej sporządzenia. umowa swiadczenie ulług

Umowy wyróżnione w kodeksie cywilnym

Kodeks cywilny (art. 535 – 921) zawiera wiele różnych umów spotykanych w obrocie prawnym. Wśród nich jednak zabrakło umowy o świadczenie usług. Umowy wymienione w kodeksie cywilnym określane są jako umowy nazwane. Do najbardziej popularnych należą między innymi: umowa o dzieło, zlecenia, sprzedaży, czy agencyjna. 
Polska jest krajem, w którym obowiązuje swoboda umów (art. 353 (1) k.c.). Znaczy to, że można zawierać umowy o dowolnej treści. Jedną z takich umów jest umowa o świadczenie usług.

Jak stworzyć umowę o świadczenie usług? 

Do umów o świadczenie usług stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia (art. 750 k.c.). Przed podpisaniem umowy należy sprawdzić, czy podobna nie jest już uregulowana przepisami kodeksu cywilnego. Taką umową może być umowa przechowania, umowa przewozu, spedycji, umowa zlecenia. Jeżeli w kodeksie brak jest podobnej, to wtedy tworząc umowę o świadczenie usług należy wykorzystać przepisy dotyczące umowy zlecenia.

Umowa o świadczenie usług

Umowa o świadczenie usług przeważnie zawierana jest przez dwa niezależne i równorzędne podmioty gospodarcze. Współpraca jaką zawiążą między sobą podlega przepisom Kodeksu cywilnego, a nie przepisom Kodeksu pracy. Oznacza to, że taka umowa nie powinna przewidywać kierownictwa zleceniodawcy nad zleceniobiorcą. Zlecający nie ma prawa odgórnie wskazywać miejsca wykonania i czasu pracy zleceniobiorcy. Dozwolone są natomiast porady, czy wskazówki dotyczące sposobu wykonania zadania zawartego w umowie.

Kto może zawrzeć umowę o świadczenie usług?

Umowę o świadczenie usług mogą zawrzeć między sobą zarówno nowe podmioty gospodarcze, jak i te które wcześniej już ze sobą współpracowały w ramach stosunku pracy. W stosunku do tych drugich należy uwzględnić fakt, że charakter współpracy pomiędzy nimi musi różnić się od wcześniejszej pracy na etacie. Jeżeli zasada ta nie będzie przestrzegana, a praca na rzecz zleceniodawcy wynikająca z umowy o świadczenie usług będzie taka sama jak wcześniej wykonywana na etacie może być podważona przez inspekcję pracy, urząd skarbowy, czy ZUS.


Data publikacji: 2020-04-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU