Duża część przedsiębiorców użytkuje w prowadzonej działalności środek transportu. Nie zawsze musi to być pojazd mechaniczny. Czasami wystarczy rower. Korzyści z jego posiadania mogą być spore. Przede wszystkim oszczędność na zakupie paliwa, a także dbałość o środowisko i własną kondycję. Czy rower może stanowić koszt uzyskania przychodu? rower na firme

Rower w firmie – koszty uzyskania przychodów

Jeżeli przedsiębiorca spełni kilka warunków, to może zaliczyć zakup roweru do kosztów firmowych. Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT wskazuje, że do kosztów uzyskania przychodów wchodzą wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia ich źródła z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT

Zakup roweru nie jest zakupem, który został wskazany jako wydatek niebędący kosztem uzyskania przychodu. Można użytkować go w działalności i odliczać wszelkie koszty z nim związane. Warunkiem jest, aby rower rzeczywiście był wykorzystywany do celów związanych z prowadzoną działalnością. W razie kontroli skarbowej przedsiębiorca będzie musiał rozwiać wszelkie wątpliwości pojawiające się po stronie urzędu i udowodnić, że faktycznie użytkuje rower w firmie. 

Pojazdy w firmie

Przedsiębiorca prowadząc działalność ma prawo posiadać i korzystać z kilku lub kilkunastu  różnych składników majątku jednocześnie. Dotyczy to również środków transportu. Ważne, aby posiadany składnik majątku został nabyty na potrzeby firmowe. Wykorzystywanie w celach prywatnych pozbawia możliwości ujęcia go w kosztach. Podsumowując, jeżeli przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej używa i samochodu osobowego i roweru, to wydatki związane z ich zakupem może zaliczyć do kosztów firmowych, pod warunkiem, że odpowiednio to uzasadni. Takie stanowisko zostało potwierdzone między innymi w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 4 listopada 2019 roku, nr 0113-KDIPT2-1.4011.369.2019.3.MD o treści:

Jeżeli podstawowym celem i sposobem korzystania z roweru elektrycznego jest wykorzystywanie go w działalności gospodarczej prowadzonej w formie Spółki jawnej, to Wnioskodawca wydatek poniesiony na jego zakup może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, proporcjonalnie do posiadanego udziału w Spółce jawnej.


Rower, a koszty firmowe

To w jaki sposób zakupiony rower zostanie ujęty w kosztach firmowych zależy od tego jaka jest jego wartość początkowa. Do kwoty 10 000 zł netto (vatowcy) lub brutto (nievatowcy) rower może być ujęty bezpośrednio w kosztach na podstawie faktury zakupu (kolumna 13 KPiR – „Pozostałe wydatki”). 
W przypadku wartości początkowej powyżej 10 000 zł będzie musiał być wprowadzony do ewidencji środków trwałych i poddany amortyzacji w czasie. Rower należy do pozostałych środków transportu (nr KŚT – 790). Podlega rocznej stawce amortyzacji w wysokości 18%. 
Przedsiębiorca będący małym podatnikiem VAT może też skorzystać z jednorazowej amortyzacji roweru w ramach pomocy de minimis do kwoty 50 000 euro. Limit jednorazowej amortyzacji w 2021 roku wynosi 226 000 zł. Potwierdzeniem tego jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 roku, nr ITPB1/4511-1011/15/AK:

w przypadku gdy podatnik będzie spełniał kryteria uznania za „małego podatnika”, a zakupiony rower zostanie zakwalifikowany do grupy 7 (podgrupa 79 rodzaj 790) Klasyfikacji Środków Trwałych, należy stwierdzić, że istnieje możliwość skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych roweru, do wysokości limitu 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów, przy jednoczesnym zachowaniu warunków pomocy de minimis.


Zakup roweru, a rozliczenie podatku VAT

W przypadku roweru brak jest ograniczeń co do wysokości podatku VAT jaki podlega odliczeniom (takim ograniczeniem objęte są samochody osobowe). 
Oznacza to, że od zakupu roweru, czy jego części składowych podatnik VAT czynny może odliczyć 100% podatku VAT naliczonego. Podatnicy zwolnieni ujmują w kosztach wartość netto zakupu.

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca będąc czynnym podatnikiem VAT posiada w firmie samochód osobowy. Zdecydował się na zakup roweru, ponieważ charakter jego pracy wymaga częstych kontaktów z klientami i w ten sposób chciał uniknąć stania w korkach podczas dojazdu autem do klienta. Koszt zakupu roweru to 1 850 zł netto + 425,50 zł VAT. Czy podatnik będzie mógł odliczyć od zakupu 100% VAT?

Odpowiedź:
Tak, będzie mógł odliczyć podatek VAT (100%) w wysokości 425,50 zł.


Data publikacji: 2021-05-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU