Po polskich drogach jeździ coraz więcej samochodów, które wymagają przeglądów i mogą też się psuć. Im więcej samochodów tym więcej pracy dla mechaników samochodowych. Niektórzy z nich próbują założyć własny warsztat samochodowy. warsztat samochodowy

Czynności jakie można wykonać w warsztacie samochodowym

to przede wszystkim usługi naprawy samochodów. Oprócz nich także te związane z konserwacją i przebudową pojazdów.

Dodatkowo najczęściej wykonuje się niżej wymienione czynności:
 • przeglądy
 • naprawy nadwozia i części
 • mycie oraz polerowanie
 • lakierowanie i malowanie
 • zabiegi antykorozyjne
 • naprawy
 • naprawy zamków
 • naprawy siedzeń samochodowych
 • wymiana opon (warsztat samochodowy połączony z usługą wulkanizacji)
 • naprawy mechaniczne
 • naprawy elektryczne
 • instalowanie części i akcesoriów, które nie są częścią produkcyjną samochodu.

Wymagania 

W zasadzie warsztat samochodowy może prowadzić każdy. Nie ma wymogu posiadania licencji, zezwoleń ani koncesji. Wystarczy odpowiednie pomieszczenie z kanałem lub kilkoma kanałami do naprawy aut, maszyny oraz narzędzia. Nie ma przeciwwskazań, aby warsztat znajdował się blisko budynków mieszkalnych, ale trzeba zadbać o to, aby jego funkcjonowanie nie miało wpływu na środowisko naturalne. Pomieszczenie wykorzystywane na warsztat powinno być dostosowane do jego potrzeb. Wykorzystywane w pracy maszyny i urządzenia muszą posiadać certyfikaty.

Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Niektóre urządzenia wykorzystywane w warsztacie samochodowym do naprawy pojazdów, takie jak:
 • podnośniki ciśnieniowe
 • dźwigniki i wciągniki
 • suwnice
 • żurawie objętych dozorem technicznym.
wymagają posiadania zezwolenia na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym. Zezwolenie na wykorzystywanie określonych urządzeń technicznych wydaje się w oparciu o złożony wniosek o jego wydanie w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. 

Razem z wnioskiem należy dostarczyć następujące dokumenty:
 • wniosek o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia, które podlega dozorowi technicznemu
 • dokumentację techniczną urządzenia
 • wykaz urządzeń
 • pismo od zarządcy. 
Zanim zezwolenie zostanie wydane, inspektor dozoru technicznego będzie musiał wykonać czynności dozoru technicznego w obecności osoby otwierającej warsztat lub innej osoby przez niego wyznaczonej.

Czynności dozoru technicznego obejmują przede wszystkim:
 • badanie stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania
 • przeprowadzenie próby technicznej przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach jego pracy.
Badanie zakończone jest wydaniem decyzji. Jeżeli wszystko jest w porządku przedsiębiorca otrzymuje zgodę na eksploatację urządzeń i ustalenia odnośnie formy dozoru technicznego.

Formalności jakich trzeba dopełnić przy zakładaniu warsztatu samochodowego

 • Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej
  Warsztat samochodowy można prowadzić w formie działalności nierejestrowej lub w formie zarejestrowanej działalności gospodarczej wyłączając spółki partnerskie

  Działalność nierejestrowana
  przeznaczona jest dla osób, które nigdy nie prowadziły firmy lub nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Osoby korzystające z działalności nierejestrowej nie mogą przekroczyć w żadnym miesiącu 50% wynagrodzenia minimalnego za pracę. Przykładowo, w 2019 roku przychody miesięczne nie mogły być wyższe niż 1 125 zł. Działalność nierejestrowa jest przeznaczona także dla osób, które wyrejestrowały firmę przed 30 kwietnia 2017 roku. W ich przypadku nie wymaga się zachowania okresu 5 lat. 

  Prowadząc warsztat samochodowy w formie działalności nierejestrowej nie trzeba:
  • rejestrować działalności
  • płacić składek na ZUS
  • rejestrować się w US (przedsiębiorca nie posiada numeru NIP i REGON)
  • płacić zaliczek na podatek dochodowy
  • prowadzić księgowości, wystarczy uproszczona ewidencja sprzedaży celem udowodnienia, że nie przekracza się miesięcznych przychodów. 
  Firma zarejestrowana 
  Warsztat samochodowy można zarejestrować wybierając jedną z niżej wymienionych form prawnych: 
  • jednoosobowa działalność gospodarcza – najprostsza forma prowadzenia firmy, w której przedsiębiorca wspólnie ze współmałżonkiem (wyłączając jego majątek osobisty) odpowiada za zobowiązania firmy, całym swoim majątkiem. Przedsiębiorca będąc właścicielem reprezentuje firmę, może zawierać umowy, wpłacać zaliczki na podatek, składać deklaracje podatkowe, rozliczać się z ZUS-em. Czynności te mogą zostać powierzone także innej osobie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 
  • spółka cywilna – może ją utworzyć przynajmniej 2 przedsiębiorców, wspólników, którzy powinni dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia wkładów, odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie. Spółkę zakłada się w oparciu o zawartą umowę spółki cywilnej. Do jej założenia nie jest wymagany kapitał początkowy. 
  • spółka jawna – tworzą ją przynajmniej 2 osoby. Wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.
  • spółka komandytowa – do jej utworzenia potrzebne są przynajmniej 2 osoby. Jedna z nich jest komplementariuszem (odpowiada za zobowiązania spółki tak jak wspólnik spółki jawnej) a druga komandytariuszem (odpowiada jedynie do wysokości sumy komandytowej).
  • spółka komandytowo-akcyjna – tworzą ją przynajmniej 2 osoby, gdzie jedna z nich jest komplementariuszem (odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki solidarnie z innymi komplementariuszami i spółką), a druga akcjonariuszem, który nie ponosi odpowiedzialności, ale ponosi ryzyko utraty składników majątkowych wniesionych do spółki.
  • spółka z o. o. – najpopularniejsza w Polsce spółka handlowa. Może być jednoosobowa. Po wpisaniu do rejestru otrzymuje osobowość prawną. Samodzielnie odpowiada za zobowiązania, za które wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności. Do jej założenia potrzebny jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5 000 zł.
  • spółka akcyjna – przeznaczona dla większych firm planujących wejście na giełdę. Do jej założenia wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł. 
 • Wybór formy opodatkowania
  Działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem dochodowym. Prowadzenie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej wymaga wybrania jednej z obowiązujących form opodatkowania dochodów. 
  • podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych (dochód do kwoty 85 528 zł - 17% i dochód powyżej 85 528 zł – od nadwyżki 32%). Dopuszcza się stosowanie ulg i zwolnień podatkowych
  • podatek liniowy – stała stawka podatku 19%, niezależnie od osiąganych dochodów. Nie dotyczy stosowania ulg podatkowych
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – uproszczona forma opodatkowania przeznaczona dla przedsiębiorców prowadzących działalność wymienioną w ustawie (między innymi działalność warsztatu samochodowego). W tym przypadku stawka wynosi 8,5%
  • karta podatkowa – najprostsza forma opodatkowania przeznaczona dla niewielkich działalności. Wysokości stawek określane są przez naczelnika US z góry na 1 rok
  • podatek CIT – przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie handlowej spółki kapitałowej. 
 • Kody PKD
  oznaczają klasyfikację podmiotów gospodarczych. Stanowią opis prowadzonej działalności gospodarczej. Kody wpisuje się zaczynając od tych, które opisują działalność przeważającą. Dla warsztatu samochodowego obowiązują następujące kody PKD:
  • 45.20.Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 45.32.Z - sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 45.40.Z - sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich. 
 • Wybór biura rachunkowego i zakup programu księgowego
  Księgowość w warsztacie można prowadzić samodzielnie lub zlecić jej prowadzenie księgowej bądź biuru rachunkowemu. Decyzję o tym kto ma prowadzić rachunki najlepiej podjąć jeszcze na etapie rejestracji firmy. Wtedy od razu w składanym wniosku można podać informację gdzie będzie przechowywana dokumentacja finansowa firmy. 
  Jeżeli przedsiębiorca podejmie współpracę z biurem rachunkowym nie musi martwić się o rozliczenia. Wystarczy, że w terminie przekaże potrzebne dokumenty. 
  Innym rozwiązaniem jest biuro rachunkowe online. W tym wypadku przedsiębiorca musi wprowadzić do systemu posiadane dokumenty sprzedażowe, a pracownicy biura sprawdzą ich poprawność. Obecnie tego typu biura są coraz częściej wybierane przez przedsiębiorców, głównie z powodu niższych kosztów.
  Jeżeli chodzi o programy do wystawiania faktur, to przedsiębiorca może zainstalować program na swoim komputerze lub może skorzystać z programu do faktur działającego online w chmurze. Obecnie większość dostępnych programów posiada darmowy okres testowy, który daje możliwość sprawdzenia wszystkich jego funkcjonalności. 
 • Rejestracja firmy
  Zarejestrowanie warsztatu samochodowego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga złożenia wniosku do CEIDG. Aby uzyskać wpis w CEIDG przedsiębiorca musi posiadać:
  • oświadczenie o braku zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
  • oświadczenie o braku zakazu wykonywania zawodu, którego wykonywanie podlega wpisowi do CEIDG.
  W przypadku prowadzenia warsztatu w formie spółki handlowej należy dokonać rejestracji składając wniosek do KRS. Wniosek należy opłacić przy jego składaniu. 
 • Konto firmowe
  Po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z rejestracją firmy przychodzi pora na założenie konta firmowego. Do rozliczeń firmowych można też wykorzystać prywatny rachunek bankowy. Konto firmowe jest obowiązkowe tylko w sytuacji dokonywania transakcji z innymi przedsiębiorcami na kwotę wyższą niż 15 000 zł i dotyczy produktów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. 
  Każdy rachunek firmowy musi być zgłoszony do rejestru, dlatego też jeżeli został założony już po zarejestrowaniu firmy, to należy dokonać aktualizacji danych.

Do wystawiania faktur w warsztacie samochodowym, a nawet księgowości, znakomicie sprawdza się program Faktura XL, który spełnia wszystkie wymogi dobrego programu do fakturowania dla warsztatu samochodowego.


Data publikacji: 2020-10-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
blazej bloch
03 Wrzesień 2023

Ile wynosi koszt założenia firmy od strony prawnej?