Jak rozwiązać spółkę jawną?

2023-06-14

Jakie są przyczyny rozwiązania spółki? Ustawa wydana 15 września 200 r. – Kodeks spółek handlowych podaje przyczyny rozwiązania spółki, a wśród nich: przyczyny wyznaczone w umowie spółki, jednomyślna...

Jak wygląda odpowiedzialność solidarna? Przykłady

2023-06-13

Co należy rozumieć przez odpowiedzialność solidarną? Przez odpowiedzialność solidarną należy rozumieć ustawowe pociągnięcie do odpowiedzialności osoby będące uczestnikami umowy zrealizowanej w całości lub w części. W...

Umowa spółki jawnej, jak sporządzić?

2023-06-12

Spółka jawna a przepisy prawa handlowego Art. 22 KSH wskazuje, że: spółką jawną jest spółka osobowa prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą, ale równocześnie nie jest inną spółką...

Plan kont w pełnej księgowości

2023-06-11

Zakładowy plan kont – co należy o nim wiedzieć? Zakładowy plan kont stanowi część składową systemu rachunkowości. Pozwala księgować poszczególne operacje finansowe przedsiębiorstwa. Jest narzędziem, które...

Prosta spółka akcyjna, kompendium wiedzy

2023-06-10

Prosta spółka akcyjna – co to jest? Prosta spółka akcyjna wiąże się z ograniczoną odpowiedzialnością akcjonariuszy za zobowiązania spółki, ale połączoną ze sporą elastycznością i dotyczy...

Zwolnienie z podatku od darowizny w gotówce

2023-06-09

Darowizna w gotówce. Czy trzeba zapłacić podatek od spadków i darowizn? Darowiznę regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Oznacza ona przysporzenie majątkowe w ramach, którego określona część z...

Co to jest akredytywa?

2023-06-09

Co to jest akredytywa? Akredytywa to jedna z form bankowego zabezpieczenia transakcji, które odbywają się między sprzedawcą a kupującym. Podstawową funkcją akredytywy jest maksymalne zmniejszenie ryzyka,...

Rozliczenie ujemnej marży w turystyce

2023-06-08

Rozliczenie usług turystyki w procedurze marży Usługi turystyki nie zostały precyzyjnie omówione w przepisach, brakuje też definicji ustawowej. Posiłkując się informacjami podanymi przez Główny Urząd Statystyczny...

Faktura za wynajem samochodu, jak odliczyć VAT?

2023-06-07

Faktura za wynajem auta – odliczanie podatku VAT Czynny podatnik VAT ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług z faktury dotyczącej najmu samochodu osobowego w...

Zwolnienie z kasy fiskalnej przy płatnościach kartą

2023-06-07

Zwolnienie z kasy fiskalnej, a forma płatności W załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej w poz. 37 znajduje się zapis wskazujący jakie warunki...