Co można zrobić z nadwyżką podatku VAT?

2023-12-04

Kiedy wystąpi nadwyżka w podatku VAT? Jeżeli przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w danym okresie rozliczeniowym zakupi do firmy więcej towarów niż ich sprzeda to...

Podatek VAT od odszkodowania, czy jest obowiązkowy?

2023-12-03

Kiedy mówimy o odszkodowaniu? Odszkodowanie jest świadczeniem jakie należy się osobie poszkodowanej za powstałą szkodę jaka została jej wyrządzona w postaci naruszenia jej dóbr lub interesów...

Jak zaksięgować zniszczony towar?

2023-12-02

Straty materiałowe  Działalność handlowa polega przede wszystkim na tym, że najpierw zostaje zakupiony towar, który następnie jest sprzedawany. Czasami z różnych powodów może zostać zniszczony, przeterminowany...

Rekrutacja - jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną online?

2023-12-01

Jak powinna wyglądać rozmowa kwalifikacyjna online? Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane przez Internet różnią się od rekrutacji odbywających się w formie analogowej. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę,...

Jak rozliczyć sprzedaż składników majątku na ryczałcie?

2023-12-01

Kwalifikacja i sprzedaż środka trwałego Składnik majątku może zostać zakwalifikowany do środków trwałych po spełnieniu określonych warunków, takich jak między innymi te wymienione poniżej:  musi być kompletny...

Lista płac, jak powinien wyglądać wzór?

2023-11-30

Czym jest lista płac?  Lista płac jest dokumentem księgowym potwierdzającym naliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u danego pracodawcy. Może mieć formę elektroniczną...

Zatrudnienie na umowę o pracę czy własna firma?

2023-11-29

Umowa o pracę - cechy charakterystyczne Umowa o pracę to dokument potwierdzający prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy występujące po nawiązaniu stosunku pracy. W umowie należy...

Urlop przy umowie zlecenie

2023-11-29

Czym jest umowa zlecenia? Prawo do urlopu Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. Wszelkie regulacje z nią związane zawiera Kodeks cywilny. W związku z powyższym w przypadku...

Jak motywować pracowników?

2023-11-28

Docenianie pracowników – co to takiego? Każda zatrudniona osoba otrzymuje wynagrodzenie. Jednak dobra płaca nie wystarczy do należytego zmotywowania pracowników, konieczne jest stosowanie dodatkowych narzędzi. Pracodawca powinien...

Podróż służbowa – wysokość diety

2023-11-28

Podróż służbowa pracownika – obowiązki pracodawcy Wszelkie kwestie związane z podróżami służbowymi pracowników i przysługujących im w tym zakresie uprawnień regulują przepisy Kodeksu pracy. Na przykład...