Jak rozliczyć fakturę VAT-RR?

2023-06-25

Zakup towarów od rolnika ryczałtowego – podstawowe informacje Biorąc udział w transakcjach z rolnikami ryczałtowymi, kluczowe znaczenie odgrywa doliczenie do ceny produktów rolnych zryczałtowanego zwrotu VAT...

Czy płatności BLIK-iem zwalniają z posiadania kasy fiskalnej?

2023-06-24

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla płatności elektronicznych Art. 111 ust. 1 ustawy VAT wskazuje, iż podatnik zajmujący się sprzedażą towarów albo świadczący usługi na rzecz osób...

Jak otworzyć działalność na KRUS-ie?

2023-06-24

Działalność gospodarcza w świetle prawa (ustawy o podatku dochodowym) jest działalnością zarobkową: wytwórczą budowlaną handlową usługową, która polega na: poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ubezpieczenie...

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

2023-06-23

Co to jest ubezpieczenie chorobowe? Ubezpieczenie chorobowe to jeden z dostępnych rodzajów ubezpieczeń społecznych. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia można znaleźć w systemie ubezpieczeń społecznych. Kiedy...

Brak potwierdzenia wywozu towarów dla WDT

2023-06-23

Co to jest WDT? Art. 13 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów poza Polskę na terytorium innego kraju należącego...

Kwota wolna od podatku dla rolnika

2023-06-22

Działalność gospodarcza prowadzona przez rolnika Rolnik może wykonywać dodatkową działalność gospodarczą, która nie jest związana z rolnictwem. Jednak w tej sytuacji trzeba dokładnie zapoznać się z...

Nadwyżka podatku VAT

2023-06-22

Czym jest podatek od towarów i usług (VAT)?  Podatek od towarów i usług jest rodzajem podatku obrotowego. Pełni rolę daniny o charakterze publicznym. Jest podatkiem pośrednim....

Sankcje podatkowe VAT, ile wynoszą i za co obowiązują?

2023-06-21

Rodzaje sankcji podatkowych nałożonych na podatnika Podatnik, który nie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków podatkowych musi liczyć się z tym, że urząd skarbowy może...

Rozliczanie składki zdrowotnej w kosztach, bardziej się opłaca!

2023-06-20

Składka zdrowotna w kosztach – jaka forma opodatkowania? Jedynie wybór podatku liniowego jako formy opodatkowania pozwala ująć zapłaconą składkę zdrowotną w kosztach uzyskania przychodu. Wskazuje na...

Jakie odsetki od niezapłaconej zaliczki na podatek?

2023-06-19

Niezapłacone zaliczki na podatek dochodowy, a odsetki Podatek, który nie zostanie opłacony w terminie jest traktowany jak zaległość podatkowa. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zaległością podatkową...