Jaki jest limit do odliczenia składki zdrowotnej w 2024 roku?

2024-02-02

Limit odliczenia składki zdrowotnej – kto może skorzystać z przywileju? Limit odliczenia składki zdrowotnej jest dedykowany dla przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy. Prezydent podpisał ustawę w...

Co to jest procedura magazynu konsygnacyjnego?

2024-02-02

Czym jest magazyn konsygnacyjny?  Magazyn konsygnacyjny, inaczej magazyn depozytowy lub skład konsygnacyjny oznacza jednocześnie umowę handlową i regulację prawną wiążącą się z podatkami w zakresie handlu...

Pracownicze koszty uzyskania przychodów 2024

2024-02-02

Koszty uzyskania przychodów pracownika Osoba zatrudniona w związku z wykonywaniem pracy ponosi pewne koszty, które pracodawca potrąca mu z wynagrodzenia. Koszty pracownicze mają być dla pracownika...

Zaliczka na podatek dochodowy 2024

2024-02-01

Kogo dotyczy zaliczka na podatek? Art. 31 ustawy o PIT mówi, że: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane (…) zakładami pracy, są...

Minimalne wynagrodzenie za pracę 2024

2024-02-01

Wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę w 2024 roku Z każdym rokiem wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrasta. W 2023 roku obowiązywała kwota 3 600 zł brutto,...

Kiedy można nie wystawić paragonu?

2024-02-01

Kto ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej i musi wystawić paragon?  Sprzedawcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek...

Do kiedy termin na zmianę formy opodatkowania w 2024?

2024-01-31

Dostępne formy opodatkowania Obecnie podatnicy mogą wybierać spośród trzech form opodatkowania. Mogą przejść na: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych podatek liniowy skalę podatkową. Dodatkowo sporo korzyści może przynieść również zmiana formy...

Rozliczanie sprzedaży przez eBay w procedurze OSS

2024-01-31

Platforma e-Bay – czym jest?  E-Bay to jedna z platform sprzedażowych służąca do handlu towarami. Odpowiednikiem zagranicznego e-Bay jest znane wszystkim Allegro. Obydwie platformy służą do...

Przyśpieszona amortyzacja budynków od 2024

2024-01-30

Nowelizacja przepisów dotyczących amortyzacji w 2024 roku Najważniejsza zmiana jaka objęła przepisy dotyczące amortyzacji, to skrócenie czasu amortyzacji budynków niemieszkalnych, czyli wytworzonych we własnym zakresie...

Mikrorachunek podatkowy – zmiany 2024

2024-01-30

Czym jest mikrorachunek podatkowy?  Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy służący podatnikom oraz przedsiębiorcom do dokonywania wpłat podatków i innych opłat do urzędu skarbowego z jego...