Błędy przy podpisywaniu plików JPK i deklaracji własnym podpisem

2023-12-19

Jak należy podpisać JPK? Podatnik ma do wyboru dwa rodzaje podpisów: ePUAP lub elektroniczny podpis kwalifikowany. Najbardziej prostą i najczęściej stosowaną formą podpisu jest ePUAP czyli...

Jak złożyć oświadczenie o wyborze podatku liniowego?

2023-12-19

Dla jakich podmiotów dedykowany jest podatek liniowy? Podatek liniowy jest dedykowany dla następujących podmiotów: podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej - dochody zostają...

Oznaczenia MPP na fakturze zaliczkowej

2023-12-18

Kiedy faktura powinna zostać opłacona za pomocą mechanizmu podzielonej płatności?  W przypadku, kiedy faktura zaliczkowa została wystawiona na kwotę równą lub przekraczającą 15 000 zł o...

Adnotacja np na fakturze

2023-12-18

Kiedy stosuje się oznaczenie „NP.”?  Adnotacja „NP.” umieszczona na fakturze może być stosowana przez przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT lub będących podatnikami VAT zwolnionymi. Adnotację np...

Jak wysyłać fakturę w walucie obcej do KSeF?

2023-12-17

Każda faktura sprzedaży musi zawierać elementy wskazane w przepisach – również kwotę netto oraz wartość podatku VAT. Kwota netto może być podana w walucie obcej,...

Prezenty dla dzieci pracowników w kosztach firmy

2023-12-16

Spotkanie wigilijne dla pracowników, a koszt podatkowy  Pracodawca, który organizuje spotkanie wigilijne dla swoich pracowników ma prawo zaliczyć wszelkie wydatki poniesione w tym celu do kosztów...

Z jaką datą zaksięgować fakturę pobraną z KSeF?

2023-12-15

Rozliczenie wydatków w podatku dochodowym - zmiany po wprowadzeniu KSeF Ustawa o VAT reguluje kwestie związane z Krajowym Systemem e-Faktur, czyli zasady rozliczania wydatku w podatku...

Jak uzyskać numer EORI?

2023-12-15

Dla kogo dedykowana jest usługa? Numer EORI to numer w unijnym systemie rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych wymagany dla każdego podmiotu pragnącego sprzedawać bądź kupować towary...

Faktura na złego nabywcę wysłana do KSeF, jak skorygować?

2023-12-14

Korekta faktury z danymi niewłaściwego nabywcy - zasady przed wprowadzeniem KSeF Przedsiębiorca, który na fakturze wskazał niewłaściwy numer NIP nabywcy, może wprowadzić zmiany z uwzględnieniem nieksięgowego...

Weryfikacja firmy w systemie VIES

2023-12-14

System VIES - czym jest? VIES to skrót od angielskich słów VAT Information and Exchange System. Wyszukiwarka powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i umożliwia uzyskanie szczegółowych...