Dyżur pracowniczy pod telefonem, prawo pracy

2022-11-19

Dyżur pracownika pod telefonem, czyli czym jest dyżur pracowniczy? Obecnie, częściej niż przed kilkoma laty pracownikowi zdarza się pełnić dyżur pod telefonem. Czy za dyżur telefoniczny...

Sprzedaż działek jako działalność gospodarcza

2022-11-18

Sprzedaż kilku działek z majątku prywatnego W przypadku, kiedy osoba sprzedaje kilka działek należących do jej majątku prywatnego Urząd Skarbowy może uznać, że jest to działalność...

Indywidualna interpretacja z ZUS, jak złożyć wniosek w PUE ZUS?

2022-11-18

Wniosek do ZUS o wydanie interpretacji indywidualnej Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawach, które dotyczą: zasad obowiązujących przy obliczaniu składek...

Bilety e-TOLL za autostradę w kosztach firmy

2022-11-17

Bilet autostradowy e-TOLL – co to takiego? 1 grudnia 2021 roku wprowadzono zmiany dotyczące manualnego systemu pobierania opłat. Od tego czasu przejazd wybranymi odcinkami autostrad odbywa...

Jak amortyzować środki trwałe pozyskane z dotacji?

2022-11-17

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – na jakich zasadach można ją uzyskać? Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przyszły przedsiębiorca może postarać się uzyskać dofinansowanie z kilku źródeł....

Odsetki kredytu od nieruchomości w kosztach firmy

2022-11-16

Czy odsetki od kredytu na mieszkania zaliczamy do kosztów firmowych? Odsetki mogą zostać zakwalifikowane jako koszt, pod warunkiem że spełniają wymienione poniżej przesłanki: są w związku przyczynowo-skutkowym...

Wyższe stawki za kilometrówkę

2022-11-16

Rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych pracodawcy Aktualnie obowiązujące rozporządzenie zostało wprowadzone w 2007 roku, co oznacza, że ma już 25...

Czym zajmuje się księgowa?

2022-11-15

Prowadzenie księgowości to poważne i bardzo odpowiedzialne zadanie, które wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale także bezustannego podnoszenia kwalifikacji i zapoznawania się z nowelizacjami...

Faktura wystawiona w Excelu lub Wordzie

2022-11-15

Dlaczego program do fakturowania jest lepszy od Excela i Worda? Brak wydatków to jedyna zaleta korzystania z Excela i Worda, gdyż wymienione programy nie są przystosowane...

Co to jest pozorna umowa o pracę?

2022-11-14

Umowa o pracę – Kodeks pracy Uregulowania dotyczące umowy o pracę zostały zawarte w przepisach Kodeksu pracy (Rozdział II ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku). Przez...