Jak zgłosić zmianę miejsca prowadzenia działalności?

2023-07-18

Zgłaszanie zmiany miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorca, który zmienia adres prowadzenia działalności gospodarczej musi w tym celu złożyć wniosek CEIDG-1. Na zgłoszenie zmiany ma 7 dni...

Odliczenie VAT od faktury z adnotacją „na użytek osobisty”

2023-07-17

Prawo do odliczenia podatku VAT przez czynnego podatnika VAT Jednym z praw czynnego podatnika VAT jest prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów lub usług...

Kiedy następuje wykreślenie z rejestru podatników VAT?

2023-07-17

Przyczyny wykreślenia z rejestru podatników VAT Wszelkie kwestie związane z rejestracją oraz z wykreśleniem z rejestru VAT zostały zawarte w art. 96 ustawy o VAT. Przyczyn...

Nadgodziny w sobotę, jakie zasady obowiązują?

2023-07-16

Nadgodziny w sobotę są możliwe ze względu na: prowadzenie akcji ratowniczej zmierzającej do ochrony życia albo zdrowia ludzkiego, ochrony mienia albo środowiska bądź pozbycia się awarii, szczególne...

Podstawa wynagrodzenia urlopowego

2023-07-15

Wynagrodzenie urlopowe – jakie składniki wynagrodzenia trzeba wziąć pod uwagę? Na wynagrodzenie składają się premie kwartalne, półroczne i roczne – każdą z nich należy uregulować w...

Jak napisać odwołanie do Sądu pracy?

2023-07-14

Sprawy z zakresu prawa pracy Art. 476 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że sprawy z zakresu prawa pracy to następujące sprawy: roszczenia ze stosunku pracy lub...

Sprzedaż towarów z darowizny, jaka stawka ryczałtu obowiązuje?

2023-07-14

Sprzedaż towarów nabytych przez darowiznę Jeżeli przedsiębiorca staje się właścicielem towarów, które zostały przez niego nabyte w drodze darowizny nie ma prawa ująć ich wartości do...

Do kiedy można odzyskać nadpłacony podatek?

2023-07-13

Prawo do zwrotu nadpłaty podatku Zgodnie z art. 80 par. 1 Ordynacji podatkowej okres, w którym można ubiegać się o zwrot nadpłaty podatku upływa po 5...

Regulamin pracy – kiedy jest obowiązkowy?

2023-07-13

Obowiązek stworzenia regulaminu pracy Obowiązek przygotowania regulaminu pracy dotyczy pracodawców, którzy nie są objęci układem zbiorowym i zatrudniają minimum 50 pracowników. Kodeks pracy wskazuje, że w...

Jakie są dopłaty do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej?

2023-07-12

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – podstawa prawna i nowelizacja Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych...