Do kogo należą nieruchomości w spółce?

2023-12-08

Nieruchomości - co to takiego? Posiłkując się Kodeksem cywilnym, nieruchomości są częścią powierzchni ziemi określanymi jako odrębny przedmiot własności, posiadającą księgę wieczystą - zgodnie z ustawą...

Ceny transferowe dla podmiotów powiązanych

2023-12-07

Podmioty powiązane i ich status Art. 23m ustawy o PIT oraz art. 11a ustawy o CIT definiują określenie podmioty powiązane: podmioty, gdzie jeden ma znaczący wpływ na...

Catering dietetyczny w kosztach firmy

2023-12-07

Prawo podatkowe wskazuje, iż wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu, pod warunkiem iż spełnione zostaną przesłanki wyznaczone przez ustawodawcę. Przede wszystkim musi być niezbędny do uzyskania...

Czy można wznowić działalność podając datę wstecz?

2023-12-06

Zawieszenie działalności gospodarczej - czy istnieje limit? Art. 23 ust. 1 Ustawy Prawo przedsiębiorców wskazuje, że minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wprowadzonej do Centralnej Ewidencji i...

Jakie benefity dla pracowników są zwolnione z podatku i składek ZUS?

2023-12-06

Wynagrodzenie za wykonywaną pracę - podstawowe prawo pracownika Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma obowiązek regulowania wynagrodzenia - zgodnie z Kodeksem pracy. Oprócz pensji zatrudnione osoby otrzymują...

Czy warto płacić dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

2023-12-05

Ubezpieczenie chorobowe - czym jest? Podstawowym zadaniem ubezpieczenia chorobowego jest socjalne zabezpieczenie podmiotu. Zatrudniona osoba, która w danym momencie jest niezdolna do pracy, otrzymuje zabezpieczenie finansowe. Szczegółowe...

Jakie pytania zadawać podczas rekrutacji pracownika?

2023-12-05

Pytania dla rekrutera – dlaczego warto? Aby dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, warto dokładnie przestudiować przesłane CV wraz z listem motywacyjnym, a także mieć jak...

Czy można zwolnić pracownika za nieobecność bez usprawiedliwienia?

2023-12-04

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy — kiedy występuje? Kodeks pracy został przygotowany w taki sposób, aby zabezpieczać zarówno prawa pracowników, jak i interesy pracodawców. Osoba, która zawarła...

Co można zrobić z nadwyżką podatku VAT?

2023-12-04

Kiedy wystąpi nadwyżka w podatku VAT? Jeżeli przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w danym okresie rozliczeniowym zakupi do firmy więcej towarów niż ich sprzeda to...

Podatek VAT od odszkodowania, czy jest obowiązkowy?

2023-12-03

Kiedy mówimy o odszkodowaniu? Odszkodowanie jest świadczeniem jakie należy się osobie poszkodowanej za powstałą szkodę jaka została jej wyrządzona w postaci naruszenia jej dóbr lub interesów...