Podatek VAT od nagród pieniężnych, jak rozliczyć?

2022-10-10

Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jak wskazuje art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług objęta jest: odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne...

Podatek VAT w gospodarstwie rolnym

2022-10-09

Kto może mieć status podatnika VAT? Podatnikami podatku VAT mogą być: osoby prawne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mówi art. 15...

Podatek od wpłaconego wadium

2022-10-08

Czym dokładnie jest wadium? Wadium, czyli określona kwota pieniężna wpłacana przez przystępującego do przetargu na rzecz ogłaszającego przetarg lub aukcję w celu zabezpieczenia interesów zamawiającego przed...

Zakup samochodu na fakturę VAT marża, a podatek PCC

2022-10-07

Obowiązek podatkowy w podatku PCC Podatek od czynności cywilnoprawnych obejmuje swoim zasięgiem czynności wykazane w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należą...

Jak ułożyć grafik pracy – poradnik

2022-10-07

Grafik pracy z internetu Internet od wielu lat ułatwia nasze życie, dlatego warto z niego skorzystać również w trakcie tworzenia grafiku pracy. Dostępne są harmonogramy online,...

Zatrudnienie bezrobotnego – dotacja na doposażenie stanowiska pracy

2022-10-06

Doposażenie stanowiska pracy – jak otrzymać finansowanie? Korzystając z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Formalności przy zatrudnianiu pracowników

2022-10-06

Zatrudnianie pracowników – dane osobowe Każdy kandydat starający się o pracę musi udostępnić swoje dane osobowe, które służą do przygotowania umowy o pracę oraz skierowania na...

Niskocenne środki trwałe

2022-10-05

Definicja środka trwałego  Za środek trwały uważa się składniki majątku firmowego, których przewidywany okres użytkowania powinien przekroczyć 1 rok. Można do nich zaliczyć między innymi maszyny,...

Jak pozyskać dotacje z UE na rozpoczęcie działalności?

2022-10-05

Dotacje unijne – jaki mają cel i kto może z nich skorzystać? Zacznijmy od wyjaśnienia, czym są dotacje unijne. Mowa o wsparciu finansowym przeznaczonym dla przedsiębiorców...

Czy można obniżyć stawkę amortyzacji wstecz?

2022-10-04

Sposoby na obniżenie stawek amortyzacyjnych Przedsiębiorca, który w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje środki trwałe ma obowiązek ująć je w ewidencji środków trwałych i poddać amortyzacji za...