Obowiązek wystawienia paragonu klientowi 2023

2023-04-02

Wystawianie paragonów fiskalnych w świetle przepisów  Ustawa o podatku VAT jasno wskazuje, że przedsiębiorca jako sprzedawca ma obowiązek wystawienia i wydania nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury...

Jak rozliczyć notę księgową?

2023-04-02

Czym jest nota księgowa? Nota księgowa jest jednym z dowodów księgowych. Może mieć formę obciążeniową, uznaniową lub obciążeniowo-uznaniową. Służy do dokumentowania rozliczeń pomiędzy kontrahentami, które dotyczą...

Jak zgłosić pracownika do PPK?

2023-04-01

Zgłoszenie do PPK – kto podlega? Zdecydowana większość pracowników objęta jest automatycznie zgłoszeniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Są to osoby, które: zostały objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z...

Pracownicze koszty uzyskania przychodów 2023

2023-04-01

Koszty uzyskania przychodów pracownika Osoba zatrudniona w związku z wykonywaniem pracy ponosi pewne koszty, które pracodawca potrąca mu z wynagrodzenia. Koszty pracownicze mają być dla pracownika...

Jak sporządzić akta pracownicze?

2023-03-31

Akta pracownicze w formie elektronicznej Obowiązkiem każdego pracodawcy jest prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników. Do czasu zmiany przepisów akta prowadzone były wyłącznie w formie papierowej. Obecnie...

Jakich faktur i dokumentów nie trzeba wysyłać do KSeF?

2023-03-31

Dokumenty objęte przekazywaniem do KSeF Za pomocą KSeF można wystawiać i pobierać tzw. faktury ustrukturyzowane, co znaczy, że system będzie przyjmował tylko te dokumenty i faktury...

Jak obliczyć roczną składkę zdrowotną?

2023-03-30

Kto powinien dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej?  Rozliczenie składki zdrowotnej za rok poprzedni dotyczy głównie przedsiębiorców, u których wartość składki zależy od wysokości osiągniętych przychodów/dochodów. Będzie...

Jaka stawka VAT na wynajem nieruchomości?

2023-03-30

Jak wybrać stawkę VAT w wynajmie nieruchomości? Aby wyznaczyć właściwą stawkę VAT dla wynajmu nieruchomości, która obowiązuje podatnika w trakcie generowania faktur, trzeba sprawdzić, pod jakim...

Data wysłania faktury do KSeF a data wystawienia faktury

2023-03-29

KSeF a faktura ustrukturyzowana KSeF to system przeznaczony do wystawiania i przyjmowania e-Faktur. Posiłkując się art. 2 ust. 32a ustawy o VAT, dowiadujemy się, że faktura...

Czy do KSeF można wysłać notę korygującą?

2023-03-29

Nota korygująca a KSeF Zacznijmy od przedstawienia ważnego faktu, a mianowicie nota korygująca nie jest klasyfikowana jako dokument księgowy. Zamiast tego pozwala na skorygowanie faktury dostarczonej...