Prowadzenie firmy przez Fundację Rodzinną

2023-09-25

Fundacja Rodzinna – co to takiego?  Zgodnie z przepisami, art. 2 ustawy o fundacji rodzinnej, fundacja rodzinna jest osobą prawną, która ma na celu gromadzenie mienia...

Umowa użyczenia, jak rozliczyć podatek PIT i VAT?

2023-09-24

Umowa użyczenia – definicja Przedmiotem umowy użyczenia jest nieodpłatne przekazanie rzeczy do używania. Strony zawierające umowę to użyczający i biorący w użyczenie. W ustawie Kodeks cywilny można...

Czy biuro rachunkowe może wysyłać przelewy za klienta?

2023-09-23

Rodzaje zobowiązań przedsiębiorcy – terminy na wykonanie przelewu Przedsiębiorcy posiadają różne zobowiązania. Należą do nich zarówno długi wobec kontrahentów, jak i zobowiązania wobec państwa, takie jak...

Dofinansowanie na znak towarowy z SME Fund, jak otrzymać?

2023-09-22

SME Fund — co to jest? SME Fund to program, którego przedmiotem jest zapewnienie wsparcia ochrony praw własności intelektualnej małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) działających na...

Faktura za zagraniczną usługę hotelową w kosztach firmy

2023-09-22

Import usług - polski podatnik VAT Nabycie usługi przez polskiego podatnika podatku od towarów i usług od kontrahenta - sprzedawcy, którego siedziba firmy, stałe miejsce sprzedaży...

Wypadek w miejscu pracy – zgłoszenie, obowiązki, odszkodowanie

2023-09-21

Wypadek w miejscu pracy – czym jest? Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zawiera definicję wypadku w miejscu pracy. Przez określenie...

Zakup gruntów pod inwestycję, jak zaksięgować?

2023-09-21

Jak zaksięgować grunt będący środkiem trwałym?  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nieruchomości w tym również grunty wchodzą w skład majątku firmy. Ujmuje...

Jak zaksięgować prowizje bankowe za przelew?

2023-09-20

Konto firmowe – kto musi je założyć?  Od 2019 roku działa tzw. biała lista podatników, dzięki której można sprawdzić kontrahenta i numer jego rachunku bankowego. Biała...

Jak rozliczyć prawa autorskie i tantiemy w firmie?

2023-09-20

Ustawa o prawach autorskich Przedmioty prawa autorskiego to wszystkie przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze. W praktyce oznacza to utwory muzyczne, książki, artykuły, prace naukowe, programy...

Jak zaksięgować produkcję w toku?

2023-09-19

Kiedy mówimy, że produkcja jest w toku? Firmy działają i rozliczają się w określonych okresach rozliczeniowych. Przeważnie jest to miesiąc lub kwartał, w którym przedsiębiorstwo musi...