Korekta JPK_V7 bez składania czynnego żalu

2021-11-16

Zmiany w zakresie składania korekty JPK_V7 bez czynnego żalu Podatnicy składają czynny żal żeby uniknąć konsekwencji wynikających z przesłania błędnej deklaracji JPK_V7. Jednak samo złożenie czynnego...

Jak obliczyć ulgę dla klasy średniej?

2021-11-16

Dla kogo ulga dla klasy średniej? Ulga dla klasy średniej zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, co oznacza, że będzie można ją wykazać dopiero w...

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych od 2022

2021-11-15

Zmiany w podatkach od 2022 roku Zmiany w podatkach wprowadzane w ramach Polskiego Ładu obejmą zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej jak i przedsiębiorców. Największe mają...

Obowiązek płatności bezgotówkowych od 2022

2021-11-15

Kto zostanie objęty obowiązkiem płatności bezgotówkowych? Do ustawy Prawo przedsiębiorców za pomocą art. 22 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,...

Auto służbowe dla celów prywatnych od 2022

2021-11-14

Auto służbowe wykorzystywane do celów prywatnych  W chwili obecnej na podstawie art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną świadczenia nieodpłatnego...

Amortyzacja środków trwałych

2021-11-13

Środki trwałe – definicja Przez środki trwałe należy rozumieć rzeczowe składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, które są kompletne, zdatne do użytku...

Amortyzacja budynków – jaka stawka?

2021-11-13

Przeznaczenie budynku, a odpisy amortyzacyjne Odpisy amortyzacyjne pozwalają obniżyć koszty związane z zakupem części, maszyn, urządzeń oraz innych składników tworzących majątek firmy. Dzięki odpisom pomniejsza się...

Firma budowlana, a obowiązkowa kasa fiskalna

2021-11-12

Kasa fiskalna – obowiązek stosowania Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług: Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności...

Jednorazowa amortyzacja paneli fotowoltaicznych

2021-11-12

Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodu W działalności gospodarczej kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki  uzasadnione pod względem gospodarczym, które związane są z prowadzoną działalnością. Poniesiony wydatek...

Podatek od środków transportowych 2022

2021-11-11

Stawki minimalne podatku od środków transportowych w 2022 roku 15 października 2021 roku Ministerstwo Finansów wydało komunikat, że niebawem ukaże się obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i...