Fotowoltaika z montażem, środek trwały, czy ulepszenie budynku

2022-04-14

Zakup paneli fotowoltaicznych z montażem – klasyfikacja Zakup paneli fotowoltaicznych może być potraktowany jak odrębny środek trwały lub może stanowić element ulepszenia budynku. 1. Instalacja fotowoltaiczna jako...

Odliczanie składki zdrowotnej Polski Ład

2022-04-13

Wysokość składki zdrowotnej od stycznia 2022 roku Od stycznia 2022 roku wysokość składki zdrowotnej zależy od wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej i kształtuje się następująco: zasady ogólne...

Kiedy jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

2022-04-13

Czym są dane osobowe? Przez dane osobowe zgodnie z RODO należy rozumieć wszystkie informacje na temat konkretnej osoby fizycznej, które pozwalają ją bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować...

Zbiorcze ujmowanie paragonów z NIP w KPiR i JPK V7

2022-04-12

Paragony z NIP, czyli faktura uproszczona Zgodnie z najnowszymi przepisami fakturę VAT do paragonu wystawionego na rzecz drugiego przedsiębiorcy można wystawić jedynie w sytuacji kiedy paragon...

Jak opodatkować premię pieniężną?

2022-04-12

Czym są premie pieniężne? Chcąc określić znaczenie słów „premie pieniężne” należy sięgnąć do kilku źródeł: do definicji zawartej w słowniku języka polskiego oraz do orzecznictwa wydanego...

Ewidencja IP BOX, zasady prowadzenia

2022-04-11

Wysokość podatków w IP BOX W sytuacji kiedy podatnik osiągnie kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej zapłaci podatek w wysokości 5% podstawy opodatkowania. Za kwalifikowane prawa...

Faktura za usługi hotelowe w kosztach firmy

2022-04-11

Usługi hotelowe – czy mogą być kosztem firmowym? Zgodnie z przepisami do kosztów uzyskania przychodów zaliczają się jedynie te wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia...

Rozliczanie różnic kursowych po zmianach w SLIM VAT 3

2022-04-10

Faktury wystawiane w obcej walucie Faktura, która zostanie wystawiona w obcej walucie powinna zostać przeliczona na złotówki zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o VAT. Do...

Jak zaksięgować fakturę z poprzedniego miesiąca?

2022-04-09

Księgowanie faktur kosztowych w podatku VAT  Podatek VAT od poniesionych wydatków w działalności mają prawo odliczać przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT. Prawo do odliczenia powstaje w...

Zakup jachtu na firmę i amortyzacja

2022-04-08

Czy jacht może stanowić koszt firmowy i czy może zostać ujęty w ewidencji środków trwałych? Nie każdy poniesiony wydatek w działalności gospodarczej może być kosztem uzyskania...