Jak rozliczyć zakupy prezentów i imprezę świąteczną w firmie?

2023-12-28

Prezenty świąteczne dla zatrudnionych osób Dodatkowe świadczenia oferowane pracownikom przez przedsiębiorcę (pieniężne oraz rzeczowe) są dla nich przychodem ze stosunku pracy, czyli zostają zakwalifikowane jako przysporzenie...

Zakup quada w kosztach firmy

2023-12-27

Quad - jak go klasyfikować? Quady, jak i samochody osobowe mogą być używane przez przedsiębiorców w prowadzonej działalności gospodarczej. Wymogiem jest związek pojazdu z prowadzoną firmą. Ustawa...

Jak zapewnić integralność treści i wiarygodność pochodzenia faktury?

2023-12-27

Faktura elektroniczna - czym jest? Faktura w formie elektronicznej albo papierowej zostanie zakwalifikowana jako dowód sprzedaży, gdy zawiera wszystkie elementy wyznaczone ustawą o VAT. Podstawowa różnica...

Działalność nierejestrowana, przekroczenie limitu

2023-12-25

Rejestracja działalności gospodarczej Przekształcenie działalności nierejestrowej w rejestrowaną odbywa się automatycznie nawet jeżeli przedsiębiorca nie złoży wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Termin na zgłoszenie...

Co to jest klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania?

2023-12-24

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Przepisy o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania zostały znowelizowane 1 stycznia 2019 roku - klauzula generalna odnosi się do czynności wykonanych przede wszystkim w...

Brak adresu na fakturze

2023-12-23

Jakie elementy powinna zawierać faktura VAT?  Faktura VAT powinna zawierać dane, na które wskazuje art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Na fakturze koniecznie muszą znaleźć...

Jak zgłosić zawarcie umowy o pracę na czas określony?

2023-12-22

Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 33 miesiące - dla kogo? Kodeks pracy wyznacza wyjątki, kiedy umowa o pracę na czas określony może zostać...

Jak założyć spółkę akcyjną?

2023-12-22

Spółka akcyjna - kto może ją założyć? Spółka akcyjna jest zaliczana do kapitałowych spółek handlowych posiadających osobowość prawną - za jej zawiązanie odpowiada jedna albo więcej...

Własna firma i umowa zlecenie, agencyjna lub o świadczenie usług

2023-12-21

Umowa o świadczenie usług – zapłata składek do ZUS-u Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie wykonuje umowę o świadczenie usług, to z takiej umowy nie...

Jakie podatki obowiązują w Polsce?

2023-12-21

Podatek - co to jest? Podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne przekazywane na rzecz państwa. Podatki to podstawowe źródło dochodów państwa, niezbędne do opłacania...