Kiedy wystawia się fakturę RR i czy trzeba ją wysyłać do KSeF?

2023-07-22

Faktura RR jest jednym z nietypowych dokumentów, który pozwala potwierdzić transakcję handlową. Dlaczego jest określana jako nietypowa? Przede wszystkim ze względu na fakt, że to...

Zmiana formy zatrudnienia pracownika po 6 miesiącach pracy

2023-07-21

Przejście do innej formy zatrudnienia – co mówią przepisy? Zgodnie z ostatnimi zmianami w Kodeksie pracy pracownicy zyskali nowe uprawnienia. Pracownik po upływie co najmniej półrocznego...

Określenie miejsca opodatkowania dla usług budowlanych wykonywanych w UE

2023-07-21

Miejsce opodatkowania usług budowlanych świadczonych w Unii Europejskiej  W celu prawidłowego rozliczenia podatku VAT należy w pierwszej kolejności ustalić miejsce świadczenia usługi, czyli kraj opodatkowania. Z...

Windykacja polubowna

2023-07-20

Windykacja polubowna, kiedy się ją stosuje? Aż 68 proc. firm ankietowanych na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso wskazuje, że zatory płatnicze są barierą w prowadzeniu działalności...

Zakup przedsiębiorstwa – jak sprawdzić czy firma nie ma długów?

2023-07-20

Odpowiedzialność za długi przedsiębiorstwa, a prawo cywilne W przypadku odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego warto skupić się na treści art. 554 Kodeksu cywilnego. Można w nim...

Korygowanie faktury przez Nabywcę KSeF

2023-07-19

Korygowanie faktur przez Nabywcę Noty korygujące po wprowadzeniu KSeF przestaną istnieć. Ta zasada dotyczy faktur wystawianych w systemie oraz poza KSeF. W systemie możliwe będzie przygotowanie...

Wspólne numerowanie faktur i dokumentów księgowych

2023-07-19

Czy numeracja wszystkich faktur musi być kolejna? Organ skarbowy zajął się oceną sytuacji przedstawionej przez przedsiębiorcę, w której dochodziło do sprzedaży w formie osobnych sieci, niezależnych...

Koszty w firmie remontowo-budowlanej

2023-07-18

Jakie wydatki można zaliczyć do kosztów w firme remontowo-budowlanej? W pierwszej kolejności należy zauważyć, że przepisy podatkowe regularnie się zmieniają, dlatego warto zapoznać się z podanymi...

Jak zgłosić zmianę miejsca prowadzenia działalności?

2023-07-18

Zgłaszanie zmiany miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorca, który zmienia adres prowadzenia działalności gospodarczej musi w tym celu złożyć wniosek CEIDG-1. Na zgłoszenie zmiany ma 7 dni...

Odliczenie VAT od faktury z adnotacją „na użytek osobisty”

2023-07-17

Prawo do odliczenia podatku VAT przez czynnego podatnika VAT Jednym z praw czynnego podatnika VAT jest prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów lub usług...