Urlop bezpłatny – kiedy i na ile dni można wziąć?

2023-08-04

Urlop bezpłatny – (art. 174 Kodeksu pracy - Udzielanie urlopu bezpłatnego) Pracownik, który chce pójść na urlop bezpłatny musi złożyć do pracodawcy pisemny wniosek o udzielenie...

Jak rozliczyć wsparcie pomostowe?

2023-08-04

Co to jest samozatrudnienie?  Samozatrudnienie oznacza pracę na własny rachunek i we własnym imieniu, czyli ma miejsce wtedy, kiedy przedsiębiorca:  prowadzi działalność we własnym imieniu ponosi w pełni...

Nakładanie kar porządkowych na pracowników, przepisy i zasady

2023-08-03

Co to jest odpowiedzialność porządkowa pracownika?  Odpowiedzialność porządkowa pracownika polega na ponoszeniu przez zatrudnionego określonych konsekwencji osobistych i materialnych pod warunkiem, że naruszy on ciążące na...

Czy do kosztów można dodać wydatek bez faktury?

2023-08-02

Koszt podatkowy — kiedy występuje? Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT zawiera definicję kosztu podatkowego. Przepisy wskazują, że koszty uzyskania przychodu to koszty pozwalające na...

Wolny zawód – jaką formę opodatkowania wybrać?

2023-08-02

Czym jest wolny zawód? Ustawy podatkowe nie zawierają definicji wolnego zawodu. Jedynie taki zapis można znaleźć w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wolny zawód wykonują przede...

Sposoby zapobiegania dużej rotacji pracowników

2023-08-01

Czym jest rotacja pracowników?  Rotacja pracowników oznacza wymianę osób zatrudnionych na danym stanowisku i wykonujących pracę z nim związaną. Polega na odchodzeniu lub zwalnianiu zatrudnionych osób....

Czy podanie numeru faktury w tytule przelewu jest obowiązkowe?

2023-08-01

Numer faktury w tytule przelewu Nabywca regulujący zobowiązanie nie ma obowiązku wprowadzić do tytułu przelewu numeru faktury. Jeżeli nie poda numeru, nie wiąże się to z...

Jak prowadzić sprzedaż wielokanałową?

2023-07-31

Omnichannel – co to jest? Raport Izby Gospodarki Elektronicznej Omni-commerce Kupując wygodnie z 2022 roku wskazuje, że niemalże 87% konsumentów wybiera zakupy przez Internet. Statystyki wskazują...

Jak uzyskać tytuł egzekucyjny?

2023-07-31

Czym jest tytuł egzekucyjny? Tytuł egzekucyjny, czyli orzeczenie sądowe bądź inny dokument urzędowy jest dokumentem, który stwierdza:   istnienie i zakres roszczenia wierzyciela istnienie i zakres obowiązku świadczenia...

Jak założyć spółkę celową?

2023-07-30

Spółka celowa – podstawowe informacje Spółka celowa, czyli spółka specjalnego przeznaczenia SPV (special purpose vehicle, special purpose entity), znana też jako spółka zadaniowa, spółka obiektowa bądź...