Deklaracja IFT-2, kto ma obowiązek składać?

2024-03-13

Deklaracja IFT-2/IFT-2R – co to za dokument? IFT-2/IFT-2R to dokument potwierdzający wysokość przychodu (dochodu) osiągniętego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie mają siedziby...

Ulga termomodernizacyjna dla firm, jak skorzystać i odliczyć?

2024-03-12

Ulga termomodernizacyjna – co to jest? Szczegółowe informacje o uldze termomodernizacyjnej można uzyskać w art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym...

Stawki VAT w krajach UE

2024-03-12

Podatek VAT – co należy o nim wiedzieć? Podatek od towarów i usług, czyli popularny podatek VAT doliczany jest do każdego towaru lub usługi. Pobiera się...

Opłata na Fundusz Ochrony Rolnictwa

2024-03-11

Czym jest Fundusz Ochrony Rolnictwa? Fundusz Ochrony Rolnictwa to osobny rachunek bankowy monitorowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Do dochodów zaliczane zostają: wpłaty na Fundusz regulowane przez podmioty...

Faktura WDT, a brak NIP nabywcy

2024-03-11

Kiedy mówimy o WDT? Definicja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) znajduje się w art. 13 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem WDT oznacza wywóz towarów z...

Kiedy rolnik ma obowiązek posiadać kasę fiskalną?

2024-03-10

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wyznacza obowiązek stosowania kas fiskalnych. Dotyczy on podatników zajmujących się sprzedażą na rzecz...

Premia uznaniowa w kosztach firmy

2024-03-09

Premia uznaniowa – czy jest kosztem podatkowym?  Art. 15 ust. 1 ustawy o CIT wskazuje co jest kosztem uzyskania przychodów. Zgodnie z nim za koszt uzyskania...

Jak umorzyć zaległości w ZUS?

2024-03-08

Wniosek o umorzenie należności w ZUS-ie Zgodnie z art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o umorzenie...

Niższe składki ZUS dla nowych firm, zasady 2024

2024-03-08

Dla kogo preferencyjne składki na ZUS? Przedsiębiorca może płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne po spełnieniu łącznie dwóch warunków:  przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie prowadzi...

Działalność nierejestrowana, czy podawać NIP na fakturze?

2024-03-07

Czym jest działalność nierejestrowana? Działalność nierejestrowana inaczej nierejestrowa lub nieewidencjonowana, czyli drobna działalność zarobkowa wykonywana przez osoby fizyczne bez rejestracji firmy. Osoba, która chce w ten...