Zmniejszenie podstawy wymiaru składki na ZUS

2021-11-22

Najniższa podstawa wymiaru Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyznacza zadeklarowana kwota, która jednak nie może być niższa od: 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego jakie zostało przyjęte...

Deklaracje podatkowe PIT składane za pracownika

2021-11-22

Kto jest płatnikiem, a kto podatnikiem? Poszczególne podmioty zobowiązane są do opłacania podatku od uzyskanych przychodów. Świadczenie podatkowe ma charakter: publicznoprawny nieodpłatny przymusowy bezzwrotny. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 7...

Czas pracy niepełnosprawnych pracowników

2021-11-21

Co oznacza stopień niepełnosprawności? Kwestie związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jest to podstawowy akt prawny...

Nowe uprawnienia kontrolne Urzędów Skarbowych

2021-11-20

Nowe uprawnienia sprawdzające urzędów skarbowych Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu urząd skarbowy będzie miał prawo sprawdzić, czy przedsiębiorca rejestruje sprzedaż na kasie fiskalnej, jak...

Świadczenie rehabilitacyjne z ZUS

2021-11-19

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne? Świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem pieniężnym jakie przysługuje osobom zatrudnionym, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal nie są zdolne do wykonywania pracy, ale...

Różnice kursowe w KPiR, jak wykazać?

2021-11-19

Ustalanie różnic kursowych, a Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów W przepisach dotyczących prowadzenia PKPiR brak jest jednoznacznych przepisów, które odnosiłyby się wprost do sposobów dokumentowania różnic...

Rower elektryczny w kosztach firmy, zakup i amortyzacja

2021-11-18

Zakup roweru elektrycznego do firmy – wydatek firmowy Dla przedsiębiorcy, który dokona zakupu roweru elektrycznego do firmy w cenie zakupu przekraczającej wartość ponad 10 000 zł,...

Limity podatkowe 2022

2021-11-18

Limity podatkowe i bilansowe obowiązujące w 2022 roku Limity finansowe i bilansowe obowiązujące w 2022 roku należy przeliczyć wg kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1...

Składki na ZUS od 2022, wysokość i obliczanie

2021-11-17

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w 2022 roku Podstawą do wyliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2022...

Koniec z Kartą podatkową dla nowych przedsiębiorców

2021-11-17

Karta podatkowa – podstawowe informacje Karta podatkowa jest jedną z form opodatkowania dostępną w Polsce. Jest atrakcyjnym rozwiązaniem w przypadku małych przedsiębiorców, którzy przez cały rok...