Pełnomocnictwo ZUS PEL – jak złożyć i wypełnić?

2022-04-21

Pełnomocnictwo do kontaktów z ZUS-em Przedsiębiorca może wyznaczyć inną osobę, która w razie potrzeby w jego imieniu będzie kontaktowała się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Osobą upoważnioną...

Złoto inwestycyjne, a podatek VAT i PIT

2022-04-21

Złoto inwestycyjne – kiedy trzeba zapłacić podatek dochodowy? Art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że za źródło przychodów...

Klasyfikacja dokumentów księgowych

2022-04-20

Czym są dokumenty księgowe? Dokumenty księgowe wystawiane są w celu dokumentowania różnych zdarzeń gospodarczych mających miejsce w firmie. Obowiązkowo powinny zostać sporządzone w języku polskim, nawet...

Wymóg niekaralności dla pracodawcy

2022-04-20

Czym jest Krajowy Rejestr Karny (KRK)? Krajowy Rejestr Karny został utworzony na mocy Ustawy z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U....

Agencja pracy – pomysł na biznes

2022-04-19

Czym jest agencja pracy? Agencja pracy jest niepubliczną jednostką organizacyjną świadczącą usługi w zakresie pośrednictwa pracy. Świadczy usługi podobne do tych oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy....

Jak wypełnić wniosek CEIDG, przykładowy wzór

2022-04-19

Wypełnianie wniosku CEIDG-1 w kilku krokach 1. Logowanie na Konto Przedsiębiorcy Po zalogowaniu należy odszukać zakładkę Moja firma i następnie zaznaczyć „Zarejestruj online”.2. Dane wnioskodawcyObywatel Polski musi...

Skan faktury dokumentem księgowym?

2022-04-16

Czy skan faktury można uznać za e-fakturę? Faktura wysyłana w formie elektronicznej musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim powinna być zaakceptowana przez odbiorcę. Zgoda nie musi...

Jak założyć spółdzielnię?

2022-04-15

Co to jest spółdzielnia? Opis spółdzielni, czym jest i czym się zajmuje zawiera art. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze. Zgodnie...

Wypowiedzenie umowy przez biuro rachunkowe

2022-04-15

Umowa z biurem rachunkowym – procedura wypowiedzenia Jednym z zapisów zawartych w umowie pomiędzy przedsiębiorcą, a biurem rachunkowym jest zapis wskazujący procedurę wypowiedzenia usług z uwagi...

Jak rozliczyć zakup kryptowalut na firmę?

2022-04-14

Czym jest waluta wirtualna? Waluta wirtualna, to termin prawny, pod którym kryją się kryptowaluty oraz inne umowne jednostki, które można wymienić na zwykłe pieniądze. Definicja waluty...