Jaki jest limit do odliczenia składki zdrowotnej w 2023 roku?

2023-01-31

Limit odliczenia składki zdrowotnej – kto może skorzystać z przywileju? Limit odliczenia składki zdrowotnej jest dedykowany dla przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy. Prezydent podpisał ustawę w...

Założenie firmy za granicą, gdzie zapłacę podatek dochodowy?

2023-01-30

Ustalenie miejsca zamieszkania dla osoby fizycznej W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ustalenie miejsca zamieszkania ma istotne znaczenie w kwestii obowiązku podatkowego w zakresie podatku...

Zmiany w JPK V7 od stycznia 2023

2023-01-30

Wiele mówiono o zmianie pliku JPK, ale ostatecznie do tego nie doszło, co oznacza, że wraz z nadejściem roku 2023 przedsiębiorcy nadal będą uzupełniać ten...

Podatek VAT od kaucji gwarancyjnej – usługi budowlane

2023-01-29

Kaucja gwarancyjna - ustalenie podstawy opodatkowania Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT do podstawy opodatkowania wlicza się wszystkie kwoty będące zapłatą, którą dostawca...

Rozliczenie zakupu towaru nabytego przez polskiego pośrednika

2023-01-28

Czym jest transakcja łańcuchowa?  Transakcja łańcuchowa, inaczej seryjna oznacza sprzedaż towarów, której uczestnikami jest więcej niż dwójka podmiotów kolejno dokonujących dostawy tego samego towaru. Jednak w...

Nadpłata zaliczki na podatek dochodowy

2023-01-27

Kiedy wystąpi nadpłata podatku? Czasami podatnik prowadzący działalność gospodarczą może zapłacić podatek w wyższej wysokości niż powinien lub może także zapłacić zobowiązanie podatkowe, którego płacić nie...

Jak zmienić rezydencję podatkową?

2023-01-27

Czym jest rezydencja podatkowa? Rezydencja podatkowa jest pojęciem określającym miejsce, w którym podatnik ma do spełnienia obowiązek podatkowy, czyli gdzie płaci podatki. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się...

Konsekwencje wystawienia pustej faktury przez pracownika

2023-01-26

Czym jest tzw. pusta faktura?  Pusta faktura, inaczej faktura fikcyjna jest fakturą VAT, która nie odzwierciedla rzeczywistego zdarzenia. Przedstawia dostawę towarów lub wykonaną usługę, która tak...

Polski Ład, zmiany podatkowe od 2023

2023-01-26

Od 2023 wprowadzono następujące zmiany pracując u nie więcej niż trzech pracodawców, kwota wolna od podatku będzie rozliczana na korzystniejszych warunkach niż do tej pory, od rozliczeń...

Jak sporządzić Spis z natury, kompendium wiedzy

2023-01-25

Obowiązek spisu z natury – dla kogo? Każdy przedsiębiorca wybierający księgę przychodów i rozchodów jako sposób rozliczania księgowości ma obowiązek zapoznania się z przepisami ustawy o...