Od 2022 roku zmieniają się zasady obliczania składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy obliczają ją w oparciu o uzyskane dochody. Co w sytuacji kiedy firma nie będzie miała dochodów lub poniesie stratę? jak obliczyc skladke zdrowotna brak dochodow

Składka zdrowotna wyliczana dla przedsiębiorcy prowadzącego KPiR

Czasami przedsiębiorcy, którzy wybrali formę opodatkowania dochodów wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym mogą w trakcie roku podatkowego nie osiągnąć dochodów lub odnotować stratę. 

Wysokość składki zdrowotnej przy dochodzie lub stracie z działalności

W przepisach Polskiego Ładu zostały wymienione okoliczności i sposób naliczania podstawy potrzebnej do wyliczenia wysokości składki zdrowotnej. Są to sytuacje kiedy:
  • przedsiębiorca nie osiągnie dochodu
  • dochód przedsiębiorcy będzie niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2022 roku ma wynieść 3 010 zł
  • przedsiębiorca poniesie stratę w działalności gospodarczej (przychód będzie niższy niż koszty uzyskania przychodów).
Jeżeli wystąpią powyższe okoliczności, to podstawę do naliczenia składki zdrowotnej będzie stanowić kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. W związku z tym przedsiębiorca, który w 2022 roku będzie opłacał podatek wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym i nie osiągnie dochodu lub będzie on niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź przedsiębiorca poniesie stratę, to zapłaci składkę zdrowotną w wysokości 9% liczone od podstawy wynagrodzenia 3 010 zł, czyli 270,90 zł miesięcznie. Składka zdrowotna za cały rok nie może być niższa od kwoty 3 250,80 zł. 

Wysokość składki zdrowotnej miesięcznej w 2022 roku 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku wynosi 3 010 zł

Wysokość składki zdrowotnej w wymienionych sytuacjach:
  • brak dochodu – 270,90 zł 
  • dochód poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę – 270,90 zł
  • strata podatkowa – 270,90 zł.


Data publikacji: 2021-12-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU