Dobrym rozwiązaniem w przypadku małych sklepów internetowych sprzedających towar w mniejszej ilości jest dropshipping. Czym jest i na czym polega? Kto powinien skorzystać z tego rozwiązania? dropshipping

Czym jest dropshipping?

Dropshipping to model logistyczny wykorzystywany przy sprzedaży internetowej. Polega na przeniesieniu wysyłki towaru na dostawcę. W tym wypadku sklep internetowy zajmuje się jedynie zbieraniem zamówień i przesyłaniem ich do dostawcy, który zajmuje się już resztą, czyli wysyłką towaru do klienta. Zyskiem sprzedawcy z takiej transakcji jest różnica pomiędzy ceną hurtową, a detaliczną.

Dropshipping, a sprzedaż towarów we własnym imieniu

Najczęściej występującą formą dropshippingu jest sprzedaż towarów we własnym imieniu. W tym przypadku właściciel sklepu internetowego zajmuje się jedynie rozliczaniem płatności za zamówienia złożone przez klientów. Jednocześnie nie widzi towaru, ponieważ wysyłkę zleca dystrybutor, do którego trafia informacja o zamówieniu.

Schemat wygląda następująco: podatnik kupuje towar od sprzedawcy (dostawcy) i sprzedaje go nabywcy (klientowi). Przychód uzyskany ze sprzedaży internetowej z wykorzystaniem dropshippingu stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Za moment jego powstania uważa się wpływ środków na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że nie wystawił on wcześniej faktury dokumentującej daną sprzedaż. Wysokość przychodu jest kwotą jaką nabywca zapłacił podatnikowi za dany towar (przeważnie bez kwoty VAT).

Jeżeli przedsiębiorca jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających zasadność zastosowania odliczenia jakie wynika z kosztów uzyskania przychodów, to może dokonać odliczenia.

Dropshipping, a pośrednictwo handlowe

Jeżeli przedsiębiorca pełni rolę pośrednika, to nie kupuje towarów, a zbiera tylko zamówienia, za które otrzymuje płatność, a następnie przekazuje je do dostawcy. W tym wypadku jego zyskiem jest prowizja jaką otrzymuje z tytułu pośrednictwa. W rozliczeniu, przedsiębiorca wykazuje przychód, czyli wartość prowizji będącej różnicą pomiędzy kwotą przelewu pochodzącą od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy.  
W tej sytuacji rozliczenie podatku zależy od miejsca pochodzenia towaru. Kiedy dostawa polega na przekazaniu towaru z jednego miejsca w Polsce do drugiego, to wtedy jest to handel krajowy. Przy imporcie towaru z zagranicy dostawę należy opodatkować i dodatkowo zapłacić akcyzę oraz opłatę celną.

Dropshipping, a podatek dochodowy

Sposób rozliczenia podatku dochodowego zależy od tego, czy sprzedaż prowadzona jest na własny rachunek, czy na zasadzie pośrednictwa. W pierwszym przypadku podatki rozlicza się na zasadach ogólnych zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód z działalności gospodarczej powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi bądź częściowego wykonania usługi, jednak nie później jak w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności.

W przypadku usług pośrednictwa przy sprzedaży, problem może stanowić ustalenie powstania przychodu, który wynika z tego, że przedsiębiorca nie jest właścicielem towaru i nie otrzymał faktury, która byłaby potwierdzeniem nabycia towaru. W tym wypadku podstawę opodatkowania zgodnie z wydanymi interpretacjami stanowi uzyskana prowizja.

Dropshipping, a koszty uzyskania przychodów

Podatnik może ująć dany wydatek w kosztach uzyskania przychodu jeżeli będzie on spełniał wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z powyższym przepisem kosztami uzyskania przychodów będą wydatki jakie zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tejże ustawy. Podstawę do ujęcia wydatków w ewidencjach stanowi faktura VAT, rachunek, umowa sprzedaży lub inny dowód jaki został wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia PKPiR.

Uzyskanie wiarygodnego dokumentu zakupu w przypadku współpracy z zagranicznym dostawcą może być dla przedsiębiorcy dość trudne. Przeważnie jedynym dokumentem jakim dysponuje jest przelew bankowy, który niestety, ale nie spełnia wymogów wymienionych w rozporządzeniu. Z tego powodu podatnik nie może ująć poniesionych wydatków w kosztach uzyskania przychodu. Stąd przychód pochodzący z wpłat klientów musi zostać w całości opodatkowany PIT.

Dropshipping, a podatek VAT

Sprzedawca handlujący towarami we własnym imieniu ma obowiązek ewidencjonować cały obrót ze sprzedaży. Faktura za nabycie towaru otrzymana od dystrybutora musi zostać zaksięgowana jako koszt zakupu towaru handlowego, od którego zgodnie z prawem można odliczyć podatek VAT. Przychód powinien być udokumentowany fakturą wystawioną nabywcy towaru, która będzie zawierała naliczony podatek VAT.

Sprzedawca pośrednik nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu w księgach. W tym wypadku fakturę sprzedaży wystawia klientowi hurtownia lub producent. Przychodem dla pośrednika jest uzyskana prowizja za pośredniczenie oraz pozyskanie klienta, na którą powinna zostać wystawiona faktura ze stawką podatku VAT właściwą dla usług pośrednictwa. Miejscem opodatkowania będzie miejsce sprzedaży. W przypadku kontrahenta z kraju trzeciego, usługa powinna być opodatkowana w tym kraju. Fakturę wystawia pośrednik i uwzględnia w niej stawkę „nie podlega” oraz umieszcza adnotację „odwrotne obciążenie”.

Dropshipping, a opłata celna

Import towarów spoza krajów Unii Europejskiej wymaga zapłaty z tytułu cła i akcyzy. Bezpośrednim odbiorcą towaru wysłanego z terytorium państwa trzeciego jest konsument. Jego obowiązkiem jest uregulowanie opłat celnych.

Dropshipping, a kasa fiskalna 

Sklep internetowy ma obowiązek wystawienia dowodu sprzedaży ze swoimi danymi i dostarczenie go klientowi. Z reguły sklepy wystawiają paragon lub fakturę przesłane drogą elektroniczną, dlatego też przy prowadzeniu sprzedaży wysyłkowej nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Dokumenty sprzedaży mogą być przekazane klientowi na 2 sposoby:
  • wysyłka do klienta dokumentów w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-sklepu
  • dostarczenie dokumentów do hurtowni w wersji elektronicznej, która wydrukuje je i umieści w paczce z towarem.
Niektóre towary wymagają ewidencjonowania w formie paragonu. Chodzi między innymi o akcesoria samochodowe, sprzęt radiowy, fotograficzny i telekomunikacyjny oraz perfumy.

Dropshipping, a współpraca z biurem rachunkowym

Rozliczenia podatkowe w modelu dropshippingu mogą stanowić problem, dlatego też warto rozważyć współpracę z biurem rachunkowym. Jeżeli przedsiębiorca chce rozliczać się samodzielnie, to powinien dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisani. Informacji na temat jak poprawnie rozliczać dropshipping dla celów podatku dochodowego, jak i podatku VAT należy szukać w ogólnych przepisach podatkowych oraz w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych.


Data publikacji: 2020-11-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU