Dropshipping stał się często wybieraną formą prowadzenia działalności, w której sprzedaż odbywa się bez konieczności prowadzenia magazynu. Dla przedsiębiorcy oznacza to możliwość sprzedaży szerokiego asortymentu, bez konieczności fizycznego przechowywania oferowanych towarów, a nawet bez jego nabywania. Celem niniejszej publikacji jest rozstrzygnięcie kwestii związanej z VAT w dropshippingu. vat od dropshippingu

Jak funkcjonuje dropshipping?

Dropshipping to specyficzny rodzaj sprzedaży w sklepach internetowych. Dropshipper odpowiada za organizację dostawy, monitorowanie zamówień, kontrolę płatności bez kontaktu ze sprzedawanym towarem znajdującym się u dystrybutora albo producenta.

Przedsiębiorca może zdecydować się na jeden z dostępnych modeli dropshippingu:
 • pośrednictwo handlowe, w którym przedmiot sprzedaży to usługa. Podatnik nie nabywa towarów, co oznacza, że nie jest właścicielem oferowanych dóbr. Po uzyskaniu zamówienia od klienta stosowna informacja zostaje przekazana do producenta albo posiadacza towarów. Usługi pośrednictwa stanowią przedmiot sprzedaży,
 • sprzedaż towarów we własnym imieniu – pośrednik w pierwszej kolejności nabywa towar, aby później oferować go potencjalnym kupującym. Przedmiot sprzedaży to towar, będący własnością pośrednika.
Z czego osiągany jest zysk w dropshippingu? To różnica pomiędzy ceną hurtową a ceną detaliczną.

W jaki sposób przedsiębiorca rozlicza podatek VAT w dropshippingu?

Rozliczanie podatku VAT z dropshippingu jest uwarunkowane:
 • modelem dropshippingu (pośrednictwo handlowe, sprzedaż towarów we własnym imieniu),
 • rodzajem kontrahentów – prywatni nabywcy (B2C) albo przedsiębiorcy (B2B),
 • miejscem kupna i sprzedaży albo świadczenia usług – obszar Unii Europejskiej albo państwa trzecie.

Wybierając model pośrednictwa handlowego w rozliczeniu podatku VAT, kluczowe znaczenie odgrywa miejsce opodatkowania usługi pośrednictwa, nieodłącznie związane ze statusem usługobiorcy.

Gdy podmiot korzystający z usług ma status podatnika VAT, opodatkowanie musi odbyć się w kraju siedziby usługobiorcy albo kraju, w którym na stałe prowadzi działalność gospodarczą. Pośrednictwo może odbywać się dla zagranicznych podatników VAT, stąd na fakturze musi pojawić się adnotacja „odwrotne obciążenie”. W niniejszym modelu obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług spoczywa na kontrahencie, a wystawiona przez pośrednika faktura nie ma wskazywać kwoty podatku VAT.

Jeżeli odbiorcą jest osobą prywatną, opodatkowanie transakcji następuje w państwie siedziby usługodawcy, czyli w tym przypadku pośrednika albo dropshippera. Miejsce docelowe, do którego dotrze towar, nie odgrywa żadnego znaczenia.

W drugim przypadku, czyli dla sprzedaży towarów we własnym imieniu kluczowe znaczenie odgrywa:
 • miejsce przechowywania towarów w chwili wysyłki,
 • kraj docelowy,
 • status nabywcy (osoba prywatna albo podatnik VAT).

Jeżeli sprzedaż odbywa się na obszarze Unii Europejskiej, podejmowane działanie nie różni się od tradycyjnej sprzedaży internetowej. Przedsiębiorca musi zwrócić uwagę na fakt, czy wartość sprzedaży nie wykracza ponad limit WSTO. W praktyce, gdy sprzedaż odbywająca się na podstawie kontraktów B2C nie jest wartością większą od 10 000 Euro w danym roku, opodatkowanie odbywa się na takich samych zasadach, jakby sprzedaż miała miejsce w Polsce, pod warunkiem że sprzedaż odbywa się z obszaru Polski. Podmiot stosuje takie stawki, jakie obowiązują w transakcjach z polskimi nabywcami.

Z kolei w sytuacji, kiedy próg zostanie przekroczony, dropshipper jest zobowiązany do stosowania stawek VAT wyznaczonych dla kraju obrotu towarów. W celu rozliczenia podatku VAT obowiązuje procedura VAT OSS oraz zbiorcze rozliczanie sprzedaży do krajów członkowskich.

Stawka podatku VAT jest uwarunkowana wybranym modelem dropshippingu. Dla pośrednictwa handlowego obowiązuje stawka podstawowa VAT 23% na obszarze kraju. Podatek jest naliczany od uzyskanej prowizji.

Podmiot sprzedający własne towary reguluje stawkę podatku VAT zgodną z rodzajem towaru, co w praktyce oznacza najczęściej 23%.

Jeżeli towary pochodzą z krajów spoza UE, podatek VAT należy rozliczyć podczas odprawy celnej, jest regulowany przez konsumenta.

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie procedury VAT iOSS. Polega na tym, że podatek rozlicza sprzedawca. W trakcie rozliczania należy zastosować stawki VAT obowiązujące w kraju członkowskim. Takie same zasady obowiązują w procedurze VAT OSS.

Kolejna opcja to rozliczanie w procedurze VAT iOSS z wykorzystaniem platformy sprzedażowej.

Czy zwolnienie z VAT obowiązuje w dropshippingu?

Nie każdy pośrednik handlowy musi płacić podatek VAT. Jedynie czynni podatnicy VAT, którzy są jednocześnie dropshipperami mają obowiązek rozliczać się z podatku VAT.

Jeżeli podmiot pragnie skorzystać ze zwolnienia z VAT, nie może przekroczyć rocznego limitu netto, który wynosi 200 000 zł. W sytuacji, gdy dropshipper sprzedaje towary uniemożliwiające korzystanie ze zwolnienia z VAT, ma obowiązek regulować go w wyznaczonej wartości.

Wśród towarów niepodlegających zwolnieniu z VAT można wymienić:
 • komputery oraz wyroby elektroniczne,
 • urządzenia elektryczne,
 • preparaty kosmetyczne oraz toaletowe,
 • nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego.

Ryczałt ewidencjonowany w dropshippingu

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów z Polski do państwa członkowskiego, w której nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej wymagana opodatkowania transakcji w kraju, do którego wysłano towar. Wyjątkiem od tej zasady jest nieprzekroczenie limitu 42 000 zł w ciągu roku – transakcja zostaje opodatkowana w Polsce.

Towary nabywane przez inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą w kraju członkowskim wymaga weryfikacji miejsca pochodzenia towaru.

Podsumowanie

Dropshipping cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców oferujących sprzedaż internetową. Przedsiębiorca nie musi nabywać towarów, nie ma konieczności posiadania magazynu, pełni jedynie rolę pośrednika – jego podstawowym celem jest zbieranie zamówień, planowanie dostawy i monitorowaniu przebiegu transakcji. Sposób opodatkowania jest uwarunkowany zastosowanym rodzajem dropshippingu, rodzajem produktu oraz państwem pochodzenia i miejscem docelowym towaru.

Kwestie podatkowe w dropshippingu nie należą do prostych, dlatego warto korzystać z pomocy doświadczonego doradcy podatkowego, który podpowie, gdzie i w jakiej wartości rozliczać podatek VAT, a także, czy podmiotowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia z VAT.


Data publikacji: 2024-01-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU