Od 1 stycznia 2020 roku na paragonie wystawionym dla firmy będzie musiał znaleźć się NIP nabywcy. Nowe przepisy mówią, że przedsiębiorca otrzyma fakturę do paragonu tylko wtedy, kiedy wcześniej zostanie na nim umieszczony NIP nabywcy. Już teraz większość sprzedawców umieszcza numer na paragonie. NIP na paragonie, nie trzeba faktury?

Czy paragon może być fakturą?

Według obowiązujących przepisów, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) zawierający NIP nabywcy może być uznany za fakturę uproszczoną, która jest na równi traktowana ze zwykłą fakturą. Dla nabywcy oznacza to, że posiadając paragon z NIP-em w celu potwierdzenia zakupu nie musi już dodatkowo występować o fakturę.

Posiadanie paragonu z NIP-em do kwoty 450 zł upoważnia podatnika do ujęcia kosztu i odliczenia podatku VAT. Powyższe jest zgodne z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2016 r. (sygn.. IBPP2/4512-38/16/IK, która brzmi:

w sytuacji, gdy otrzymany paragon spełnia warunki uznania go za fakturę uproszczoną można będzie na jego podstawie dokonać odliczenia podatku naliczonego (jeżeli oczywiście dotyczy zakupów, które dają prawo do takiego odliczenia)

oraz z indywidualną interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 września 2017 r. (sygn.. 0114-KDIP1-3.4012.219.2017.2.MK.

Kiedy paragon z NIP nie będzie uznany za fakturę uproszczoną?

W niektórych sytuacjach nie jest możliwe uznanie paragonu z NIP-em za fakturę uroszczoną nawet wtedy kiedy jego wartość nie przekracza kwoty 450 zł i znajdują się na nim wszystkie potrzebne dane wymagane przy fakturze uproszczonej.

Paragon z NIP nie może być fakturą uproszczoną jeżeli występuje:
 • sprzedaż wysyłkowa z kraju 
 • sprzedaż wysyłkowa w kraju
 • sprzedaż na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami, dla których na fakturze nie podaje się numeru NIP
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • dostawa towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu poza terytorium Polski, w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których podatek od wartości dodanej płaci nabywca towarów lub usług.

Dane jakie zawiera paragon z NIP-em

 • data, godzina i minuta sprzedaży
 • kolejny numer wydruku
 • numer NIP podatnika
 • numer NIP nabywcy umieszczany na jego żądanie
 • nazwa towaru lub usługi
 • wartość opustów, obniżek lub narzutów jeżeli takie występują
 • łączna wartość sprzedaży brutto.

Dane występujące na fakturze uproszczonej

 • data wystawienia
 • data wykonania usługi lub dokonania bądź zakończenia dostawy towarów pod warunkiem, że została ona określona i jest inna niż data wystawienia faktury
 • kolejny numer faktury nadany w jednej lub więcej serii
 • numer identyfikujący podatnika
 • numer identyfikujący nabywcę
 • nazwa towaru lub usługi
 • kwota opustów, obniżek cen, rabatów np.: z tytułu wcześniejszej zapłaty
 • kwota należności ogółem. 
W sytuacjach (podane wyżej), kiedy nie będzie możliwe wystawienie faktury uproszczonej, podatnik będzie musiał wystąpić o zwykłą fakturę do paragonu. Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2020 r. można wystawić fakturę jedynie w sytuacji kiedy na paragonie znajdzie się numer NIP.

Ostatnia aktualizacja: 2020-02-15
Data publikacji: 2019-12-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU