W handlu czasami dochodzi do sytuacji kiedy zakupiony towar lub materiał dociera do nabywcy lub dokonano nim obrotu jeszcze przed otrzymaniem faktury. faktura kpir przed towarem

Towar wcześniej niż faktura 

Czasami może zdarzyć się, że podatnik otrzyma zakupione towary przed wystawieniem faktury dokumentującej ich zakup. W takiej sytuacji zastosowanie ma przepis zawarty w par. 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia PKPiR. Wynika z niego, że jeżeli materiał lub towar handlowy, którego zakup dokumentowany jest za pomocą faktury od dostawcy został dostarczony do firmy podatnika lub został nim dokonany obrót przed otrzymaniem faktury vat, to w takiej sytuacji podatnik powinien sporządzić szczegółowy opis materiału lub towaru, który otrzymał.

Opis musi zawierać takie informacje:
  • imię i nazwisko (nazwa firmy) oraz adres dostawcy
  • ilość, rodzaj oraz cena jednostkowa
  • wartość materiału lub towaru handlowego.
Następnie przedsiębiorca zobowiązany jest dokonać zapisu w księdze przychodów i rozchodów na podstawie opisu. Potwierdzony opis należy przechowywać jako dowód zakupu. Dopina się go do otrzymanej faktury. Jeżeli wystąpi różnica w stosunku do wartości podanej na fakturze, to powinna ona być wpisana do księgi w dniu otrzymania dokumentu. 
Otrzymanie materiału lub towaru oraz faktury na ten towar w tym samym miesiącu wymaga dołączenia opisu do otrzymanej faktury i dokonania zapisów w księdze na jej podstawie.

Par. 17 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia PKPiR

wskazuje, że zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych powinien być wpisany do księgi zaraz po ich otrzymaniu, a najpóźniej przed przekazaniem ich do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Jeżeli chodzi o pozostałe wydatki to ich zapisu dokonuje się jeden raz dziennie po zakończeniu dnia, jednak nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym uwzględniając zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Data publikacji: 2021-03-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU