Dla osób rozpoczynających własną działalność, podpowiadamy, iż w pierwszej kolejności należy podjąć decyzję dotyczącą formy opodatkowania dochodów, które będą osiągane przez przedsiębiorstwo.

Można zdecydować się na jedną z wymienionych form:
 • zasady ogólne,
 • karta podatkowa,
 • podatek liniowy,
 • podanek tonażowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Celem tego artykułu jest zapoznanie każdego przedsiębiorcę z zasadami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w którym to wyróżniamy aż siedem stawek. Dowiedź się czym się różnią oraz jak są wybierane.

ryczałt od przychodów

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w kilku słowach.
Specyfiką tej formy jest rozliczanie z fiskusem w uproszczony sposób, który polega na płacenia podatku od uzyskanego przychodu. W związku z ta sytuacją, koszty, które przysłużyły się do uzyskania tego przychodu, niestety, nie mogą zostać odliczone.
Z metody tej korzystają osoby fizyczne, które nie zajmują się działalnością rolniczą, a także osoby duchowne. Przedsiębiorca prowadzący działalność usługową, polegającą na najmie, która jednocześnie jest spółką jawną oraz cywilną także może wybrać tą formę opodatkowania.

Warunkiem korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego jest limit, który odnosi się do uzyskiwanych przed przedsiębiorstwo dochodów.

Limit o którym mowa, dotyczy przychodów za poprzedni rok podatkowy, w którym:
 • W przypadku działalności samodzielnej, przychody nie przekroczyły 2 000 000 euro.
 • W przypadku działalności w formie spółki, przychody nie przekroczyły 2 000 000 euro, kwota dotyczy łącznego przychodu wspólników.
 • W przypadku kwartalnego rozliczania podatków przez przedsiębiorców, limit wynosi 200 000 euro.
Jako, iż powyższe stawki podane są w walucie euro, należy je przeliczyć zgodnie z średnim kursem, który zostaje ogłaszany przez NBP (Narodowy Bank Polski) na pierwszy dzień roboczy października poprzedzającego rozliczany rok podatkowy.

Dla podatników, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki, przekroczenie limitu (w pierwszym roku podatkowym) nie wiąże się z utratą prawa do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego. Jednakże w latach kolejnych, wspomniana sytuacja nie może się powtórzyć.
Wszyscy podatnicy, którzy przekroczą limity o których mowa w powyższym akapicie, tracą możliwość rozliczania ryczałtowego od 1 stycznia następnego roku (a nie w trakcie roku już rozpoczętego).

Jakie są stawki ryczałtu?

Stawki ryczałtu o których mowa była wcześniej, zależą od profilu działalności podatnika, wyróżniamy więc następujące warianty:
 • 17%
 • 15%
 • 14%
 • 12,5%
 • 12%
 • 10%
 • 8,5%
 • 5,5%
 • 3%
 • 2%
Istnieje możliwość, aby korzystać z kilku stawek jednocześnie, ale dotyczy to przedsiębiorstw, których działalność charakteryzuje się dużą złożonością. Dla zainteresowanych, więcej o rodzajach stawek, które dotyczą konkretnego rodzaju działalności, można znaleźć w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a dokładnie art. 12 ust. 1.

Stawka ryczałtu 20%

Stawka ryczałtu 20%, która dotyczy wszystkich podatków, wykonujących tak zwane wolne zawody.

Do ich grupy należą między innymi:
 • lekarze,
 • lekarze weterynarii,
 • lekarze stomatolodzy,
 • technicy dentystyczni,
 • położne oraz pielęgniarki,
 • nauczyciele, którzy udzielają korepetycji,
 • tłumacze.

Stawka ryczałtu 17%

Stawka ryczałtu 17%, odnosi się do podatników, którzy podjęli się działalności polegającej na:
 • obsłudze centrali radio-taxi,
 • reprodukcji nośników komputerowych informacji
 • pośrednictwa w:
  a) organizacji wyjazdów turystycznych,
  b) sprzedaży hurtowej, opierającej się na sprzedaży pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów, która ma miejsce w sklepach stacjonarnych oraz internetowych,
  c) handlu hurtowym,
  d) sprzedaży motocykli, akcesoriów oraz części do motocykli, która odbywa się w sklepach internetowych oraz stacjonarnych,
 • wykonujących usługi:
  a) hotelarskie,
  b) parkingowe,
  c) fotograficzne,
 • wydawania:
  a) pakietów gier,
  b) pakietów dotyczących oprogramowania systemowego, a także użytkowników,
  c) oprogramowania komputerowego, które jest pobierane z Internetu,
 • pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie:
  a) pomocy domowej oraz odwiedzin osób w podeszłym wieku,
  b) opieki każdego dnia dla osób w podeszłym wieku,
  c) przystosowania zawodowego dla osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych
  d) porad dla dzieci

Stawka ryczałtu 8,5%

Stawka ryczałtu 8,5% dotyczy takich działalności jak:
 • prowadzenie usług gastronomicznych, których specyfiką jest sprzedaż napojów, które zawierają powyżej 1,5% alkoholu,
 • trudniących się produkcją towarów, które powstają przy pomocy materiałów zamawiającego,
 • wykonujących konserwację i naprawę maszyn biurowych, a także księgujących i liczących,
 • prowadzenie przedszkoli,
 • zwalczaniu, jak również zapobieganiu pożarów,
 • prowadzących ogrody zoologiczne oraz botaniczne, a także wszelkiego rodzaju obiekty oraz obszary, które chronią przyrodę,
 • przychodów, które zostają osiągane z:
  a) prowizji, które zostały nabyte przy sprzedaży w oparciu o umowę komisu,
  b) prowizji, które zostały nabyte przy sprzedaży w oparciu o umowę o kolportaż,
  c) dzierżawy, poddzierżawy, najmu oraz podnajmu składników, które połączone są z działalnością gospodarczą,
  d) odszkodowania, które wystąpiło w związki z szkodą w składnikach majątku firmowego,
  e) wypożyczania artykułów używanych osobiście lub w domostwie
Należy zapamiętać, iż stawka ryczałtowa, dotyczącą przychodu uzyskanego z czynszu najmu, która przekracza 100 000 zł, wzrasta w porównaniu do lat ubiegłych do stawki 12,5%.

Stawka ryczałtu 5,5%

Stawka ryczałtu 5,5% odnosi się do przychodów:
 • uzyskane przy prowadzeniu działalności wytwórczej,
 • osiągnięte z robót budowlanych,
 • uzyskane przy przewozowi ładunków taborem samochodowym, którego ładowność wynosi więcej niż 2 tony.
 • prowizje od sprzedaży:
  a) kart magnetycznych, a także żetonów do automatów,
  b) jednorazowych biletów do środków komunikacji miejskiej,
  c) znaczków do biletów miesięcznych,
  d) znaczków pocztowych.

Stawka ryczałtu 3%

Stawka ryczałtu 3% dotyczy poniżej podanych przychodów z:
 • działalności gastronomicznej, która nie sprzedaje alkoholi powyżej 1,5%,
 • usług opartych na produkcji zwierząt,
 • usług w dziedzinie handlu,
 • działalności rybaków zalewowych, a także morskich, którzy sprzedają ryby, a także wszelkie inne surowce, które zostały przez nich złowione,
 • odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku, które są użytkowane w pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stawka ryczałtu 10%

Do bardzo rzadko spotykanych stawek ryczałtu zaliczamy 10% oraz 2%.
10% stawka ma miejsce w sytuacji odpłatnego zbywania praw majątkowych oraz nieruchomości, pod warunkiem, że:
 • stanowią dobra niematerialne albo prawne, bądź też w klasyfikacji widnieją jako środki trwałe, a co za tym idzie, zostają ujęte w rejestrze środków trwałych, albo wartości niematerialnych i prawnych,
 • nie zostały uznane za środki trwałe ani też wartości niematerialne i prawne, ze względu na czas użytkowania, który nie przekracza lub jest równy rok,
 • stanowią jeden ze składników, które są częścią spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, albo też udział w nim, jak również nie mogą występować w ujęciu środków trwałych ani też wartości niematerialnych i prawnych.

Stawka ryczałtu 2%

Stawka ryczałtu 2% dotyczy przychodu, który został uzyskany dzięki sprzedaży wyrobów, które nie zostały wytworzone przez przemysłowe produkty pochodzące od roślin oraz zwierząt z własnej uprawy ani hodowli, chowu.


Data publikacji: 2018-11-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Ana
07 Styczeń 2021

Witam mam pytanie czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gosp. Usł budowlane na ryczałcie wystawia rachunek w kwocie 5500zł na osobę prywatną. Musi zapłacić podatek do US i w jakiej wartości. Zus opłacam tylko najniższą kozystamze zwolnienia mały zus. Proszę o przykład dla osoby nie miejącej wykształcenia księgowego. Pozdrawiam Ana