Wiele osób planujących otworzyć własną działalność gospodarczą zapoznaje się z tematem dotacji unijnych. To zastrzyk gotówki jakże potrzebny w pierwszych tygodniach prowadzenia własnej firmy. Warto dowiedzieć się kto może skorzystać z dotacji i jak wygląda uzyskanie finansowania. Wyjaśniamy wszystkie procedury. dotacja z unii europejskiej

Dotacje unijne – jaki mają cel i kto może z nich skorzystać?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym są dotacje unijne. Mowa o wsparciu finansowym przeznaczonym dla przedsiębiorców działających na obszarze całej Unii Europejskiej. Środki są przekazywane od kilku lat i cieszą się bezustanną popularnością w każdym państwie członkowskim. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wnioskodawcy otrzymują dotacje, czyli pulę pieniężną, której nie muszą zwrócić. Środki są przeznaczone na rozwój firmy. Inną formą wsparcia jest korzystanie z kredytów na preferencyjnych warunkach.

Drugie podstawowe pytanie związane ze wsparciem z UE dotyczy osób, dla których skierowane są dotacje. Ze środków unijnych mogą skorzystać wszystkie osoby, które ukończyły 30 rok życia i nie są aktywne zawodowo.
Pieniądze z unijnych dotacji uzyskują przede wszystkim:

  • bezrobotne kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby, które kończyły 45 lat.

Udzielanie dotacji odbywa się przy pomocy Powiatowych oraz Wojewódzkich Urzędów Pracy. Takie działanie pozwala na uzyskanie wszystkich potrzebnych informacji, bez barier językowych i innych trudności. Pracownicy urzędów oferują również pomoc przy wypełnianiu wniosków niezbędnych do otrzymania wsparcia finansowego.

Projekty dofinansowania – na co się zdecydować?

Dotacje unijne są dedykowane dla wybranych działalności gospodarczych. Innym kluczowym czynnikiem jest sprawiedliwy podział środków na regiony i województwa. Aby uniknąć rozczarowania, warto zacząć od sprawdzenia listy naborów gwarantujących dotacje. Nabory pojawiają się regularnie, dlatego jedna zmarnowana szansa nie oznacza utraty pieniędzy.

To dobry moment, żeby podkreślić, że w każdym projekcie zostają określone: cel dotacji, maksymalna wartość, metoda i sposób, w jaki środki mają zostać użyte. Należy mieć świadomość, że do projektów są dołączone również kryteria wyboru, a ich spełnienie przez osobę bezrobotną stanowi warunek do przyznania dotacji. Jeśli wnioskodawca nie mieści się w kryteriach, nie ma szansy na uzyskanie pieniędzy na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Wnioskowanie o dotacje z Unii Europejskiej – krok po kroku

Zacznijmy od tego, że aby uzyskać pieniądze z Unii Europejskiej w regionie musi być otwarty nabór, a wnioskodawca musi spełniać wszystkie warunku. W dalszej kolejności wymagane jest zgłoszenie do instytucji odpowiadającej za wykonanie projektu unijnego. W placówce można uzyskać informacje o dotacji łącznie ze wszystkimi szczegółami, terminem złożenia wniosku, potrzebnymi dokumentami i innymi formalnościami, jak chociażby sposobem wnioskowania o dotację.

Właściwe wypełnienie formularza zgłoszeniowego to podstawa i od tego trzeba zacząć. Dokument zawiera dane osobowe, informacje związane z wykształceniem, sytuacją materialną oraz pozostałe informacje umożliwiające podjęcie decyzji w sprawie przyznania dotacji przez organizatorów projektu.

Po zaakceptowaniu formularza należy przystąpić do przygotowania biznesplanu. W tej kwestii bardzo przydatne są szkolenia przygotowane przez UE. Ich celem jest przekazanie wnioskodawcy kluczowych aspektów związanych z prowadzeniem firmy, zwrócenie uwagi na obszary aktywności i sposób przygotowania dobrego biznesplanu.

To dobry moment, żeby zaznaczyć, iż zaakceptowany formularz nie oznacza jeszcze przyznania dotacji. To właśnie biznesplan jest najważniejszym czynnikiem warunkującym decyzję organizatorów. Skorzystanie z pomocy, szkoleń, warsztatów i spotkań z doradcą na pewno przyniesie doskonałe efekty i przyczyni się do uzyskania bezzwrotnych środków na otwarcie firmy.

Następnym wymaganym dokumentem jest wniosek o dofinansowanie działalności. Wniosek musi zawierać szczegółowe informacje o biznesie oraz dokładny opis zakładanej firmy.

Jak odbywa się ocena wniosku o dotację?

Po uzupełnieniu i dostarczeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami odbywa się ich ocena oraz wydanie przez organ decyzji. Wnioskodawca dowiaduje się o uzyskaniu dotacji albo odmowie jej przyznania. Kiedy wszystkie kwestie formalne są wykonane bez zarzutów, komisja wykonuje ocenę merytoryczną. Oznacza to sprawdzenie, czy pomysł na firmę spełnia wymagania programu dotacji oraz, czy taka działalność ma szansę osiągnąć sukces i zaistnieć na tle konkurencji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia dokumentu komisja ma za zadanie sprawdzenie, czy wniosek nie odstaje od merytorycznych wytycznych dofinansowania.

W każdy etapie przyznawane są punkty. Im jest ich więcej, tym lepiej. W przypadku dużej liczby chętnych o uzyskaniu funduszy decydują najdrobniejsze detale.

Drugi etap wymaga rozmowy z doradcą zawodowym. Omawiany zostaje między innymi projekt firmy, cele i pomysły, jakie zrodziły się w głowie przyszłego przedsiębiorcy, ważne jest także przedyskutowanie spraw formalnych. Doradca przyznaje określoną liczbę punktów na podstawie uzyskanych informacji, rzetelności wypowiedzi i innych kryteriów.

Aby otrzymać pozytywną odpowiedź w sprawie dofinansowania, należy uzyskać wymaganą liczbę punktów z obu etapów.  Otrzymanie pieniędzy z Unii Europejskiej to powód do ogromnej radości.

Dotacje unijne – jaką kwotę można uzyskać?

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jaką kwotę dotacji otrzyma wnioskodawca, gdyż jest to wartość uwarunkowana wieloma czynnikami, a przede wszystkim charakterem projektu, w którym bierze udział, organizatorami oraz wybraną branżą. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać to 40 tysięcy złotych. Dodatkowe pieniądze na rozpoczęcie własnej działalności są bardzo przydatne i zgodnie z wymogami dofinansowania muszą zostać właściwie zagospodarowane.

Pomoc pochodząca z Unii Europejskiej pozwala także na otrzymanie wsparcia pomostowego. Firma uzyskuje co miesiąc wpływ o wartości 1 tysiąca złotych. Takie działanie ma na celu ulepszenie płynności finansowej. Wsparcie pomostowe jest przyznawane na 6 miesięcy od dnia otwarcia działalności gospodarczej, jednak przepisy stanowią, że może zostać wydłużone o kolejne 6 miesięcy.

Podpisanie umowy o dotację i co dalej?

Aby otrzymać dotacje unijne, niezbędne jest podpisanie umowy wyznaczającej warunki wypłaty pozyskanych środków, ich przeznaczenie, a także prawa i obowiązki osoby korzystającej z finansowania unijnego. W dokumencie muszą znaleźć się także warunki, które pozwolą na rozwiązanie umowy.

Kiedy pieniądze znajdą się już na wskazanym rachunku bankowym, przychodzi czas na rejestrację firmy. Wnioskodawca musi wskazać formę prawną, sposób rozliczania z urzędem skarbowym, wybrać biuro rachunkowe/księgowego albo zdecydować się na prowadzenie księgowości firmy we własnym zakresie. Przedsiębiorca musi założyć firmowy rachunek.

Po założeniu firmy można wykorzystać pieniądze na zakupy związane z firmą. Cel musi być zgodny z warunkami wyznaczonymi w podpisanej umowie. Przedsiębiorca ma 30 dni na wykorzystanie środków, a następnie odbywa się rozliczenie projektu. Co rozumiemy przez rozliczenie projektu? Chodzi o przygotowanie i dostarczenie do organizatora projektu faktur oraz wniosku o płatności.

Dotacje unijne – dlaczego warto?

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej oznaczało poprawę sytuacji finansowej wielu Polaków, również przedsiębiorców pragnących otworzyć własną działalność gospodarczą. Przed wprowadzeniem dotacji unijnych, jedyną możliwością, jaką dysponowali bezrobotni i inne osoby pragnące otworzyć własną firmę było skorzystanie z kredytu bankowego. 

Na szczęście wszystko uległo zmianie i aktualnie każdy może skorzystać ze środków oferowanych przez Unię Europejską. Szczególnie uprzywilejowane są osoby starsze, bezrobotne i mieszkające w ubogich regionach, gdyż to oni najszybciej otrzymają finansowanie z dotacji, oczywiście pod warunkiem, że mają dobry pomysł na biznes, rzetelnie przygotowane wnioski i szansę na odniesienie sukcesu. Uzyskane pieniądze mają im w tym pomóc. Wsparcie finansowe ma wielopoziomowe korzyści, a mianowicie zapewnia pomoc osobom, które tego potrzebują i napędza gospodarkę.

Jak otrzymać dotacje unijne – przepisy prawa

Ewidencja księgowa to zbiór wszystkich zdarzeń gospodarczych pozwalających na bieżące monitorowanie sytuacji w firmie i sprawowanie kontroli. W tym miejscu należy podkreślić, że dotacje unijne rozlicza się na innych zasadach.

Art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że dotacje unijne to przychód, który nie podlega pod podatek dochodowy, czyli uzyskane finansowanie nie zostaje wpisane do KPiR. Transakcja ma status neutralny.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych albo liniowo nie ma prawa zaliczyć wydatków pokrytych z dotacji unijnych do kosztów uzyskania przychodu.

Jednak wyjątek od omawianej sytuacji został omówiony w art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy i mowa o wydatkach, które uregulowano z wykorzystaniem jednorazowych środków otrzymanych na podjęcie działalności z Państwowego Urzędu Pracy (PUP).

Nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie wpisuje się do omówionego wyjątku, nawet jeśli wymienione propozycje zostały nabyte z dotacji z PUP.


Data publikacji: 2022-10-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU