Kiedy osoby bezrobotne zdecydują się otworzyć własną działalność, mają prawo skorzystać z dofinansowania. Środki ułatwiają nabycie potrzebnego sprzętu, towarów czy narzędzi i są bezzwrotne, czyli bezrobotny nie musi ich oddawać. Jednak przed skorzystaniem z pieniędzy trzeba uzbroić się w cierpliwość i przejść długi oraz wymagający proces. Po uzyskaniu dofinansowania środki mogą posłużyć do zakupu środków trwałych. To doskonały pomysł, który rodzi pytanie – jak rozliczać nabycie środków trwałych biorąc pod uwagę przepisy podatkowe? jak amortyzowac srodki trwale pozyskane z dotacji

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – na jakich zasadach można ją uzyskać?

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przyszły przedsiębiorca może postarać się uzyskać dofinansowanie z kilku źródeł. W Polsce największą popularnością cieszą się dotacje oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP) oraz dotacje przekazywane w ramach projektów unijnych. Dotacja określa konkretną pulę pieniędzy, które można przeznaczyć na wyznaczony cel. Dzisiaj skupimy się na dofinansowaniu uzyskanym na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Pierwszym krokiem do uzyskania środków jest złożenie wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Pracy. Wniosek musi zawierać szereg informacji – związanych z planowaną inwestycją. Pieniądze mogą posłużyć do zakupu środków trwałych.

Dotacja uzyskiwana z Urzędu Pracy jest bezzwrotna, a także zwolniona od podatku dochodowego, czyli początkujący przedsiębiorca nie musi uregulować podatku dochodowego od uzyskanych środków. Problem pojawia się, kiedy chodzi o amortyzację środków trwałych.

Amortyzacja środków trwałych – co warto wiedzieć?

Zakupione środki trwale, których wartość przekracza 10 000 zł, muszą być amortyzowane. Kiedy wydatki są niższe od wyznaczonego limitu, przedsiębiorca ma prawo wykonywać amortyzację, ale nie ma takiego obowiązku.

Skoro wiemy, w jakich sytuacjach amortyzuje się środki trwałe, przychodzi czas na zwrócenie uwagi na zakupy finansowane z uzyskanych dotacji. Czy odpisy amortyzacyjne są wtedy traktowane jako koszt uzyskania przychodu?

Amortyzacja środków trwałych nabytych z dotacji

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób amortyzuje się środki trwałe zakupione z dotacji, trzeba odszukać art. 22a -22o ustawy o podatku PIT. Jednocześnie nie można pominąć art. 23 ustawy, w którym wymienia się wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu. Jeden z zapisów wskazuje, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od tej części ich wartości, która była uzyskana od podmiotów obcych, nie zalicza się do kosztów podatkowych. W omawianej sytuacji odpisy od środków trwałych nabytych z uzyskanych dotacji nie mogą zostać wliczone do kosztów uzyskania przychodów.

PRZYKŁAD 1
Pani Justyna uzyskała dotacją z PUP, która posłużyła jej do nabycia maszyny. Jej wartość początkowa wykorzystana do naliczania odpisów amortyzacyjnych ma wartość 12 000 zł. Maszyna została zakupiona w pełni ze środków z dotacji. Oznacza to, że pani Justyna nie może potraktować odpisów amortyzacyjnych jako kosztów podatkowych i wpisać ich do PKPiR.

PRZYKŁAD 2
Pan Tomasz nabył profesjonalną maszyną, której wartość początkowa wykorzystywana do naliczania odpisów amortyzacyjnych to 20 000 zł. Przedsiębiorca otrzymał 12 000 zł z dotacji, a brakującą kwotę, czyli 8 000 zł pan Tomasz uregulował z własnych środków. W omawianym przykładzie 8 000 zł może zostać wliczone do kosztów podatkowych.

Reasumując, gdy środek trwały zostaje zakupiony zarówno z dotacji, jak i środków własnych to przedsiębiorca ma prawo wpisać odpisy amortyzacyjne po stronie kosztów w PKPiR.

Jak organy podatkowe podchodzą do amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji?

Przepisy o ujmowaniu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji są dokładne, a ich rozumienie nie powinno dostarczać większych trudności. Dodatkowo warto przyjrzeć się stanowiskom wydawanym przez organy podatkowe w rozstrzygnięciach. Interpretacja podatkowa wydana 15.04.2022 roku  nr 0113-KDIPT2-1.4011.9.2022.1.MAP jest poświęcona kwestii zwrotu poniesionych kosztów na powiększenie wartości środka trwałego. Wnioskodawca uważał, że zwrot nie może zostać przez niego zakwalifikowany jako przychód ani też jako koszt podatkowy. Z kolei Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaprezentował zupełnie inne stanowisko. W uzasadnieniu znalazły miejsce przepisy art. 23 ust. 1 pkt 45, który wprost informuje, że zwrot wydatków na nabycie środka trwałego uniemożliwia wliczenie odpisów amortyzacyjnych od tej części.

Jeszcze jedna interpretacja wydana 30.06.2020 roku nr 0111-KDIB1-3.4010.96.2020.2.MMU została poświęcona uzyskanej dotacji przeznaczonej na nabycie środka trwałego. Dyrektor KIS wskazuje, że w omawianym przypadku odpisy amortyzacyjne nie mogą zostać zakwalifikowane jako koszt podatkowy.

Kilka słów podsumowania

Uzyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności to potrzebny zastrzyk gotówki i wsparcie w pierwszych tygodniach prowadzenia firmy. Dotacja jest wolna od podatku dochodowego, jednak ustawodawca nie pozwala na zaliczenie odpisów amortyzacyjnych do kosztów firmowych, jeżeli środki trwałe zostały opłacone z dotacji. Taka transakcja jest określana mianem neutralnej podatkowo, czyli przedsiębiorca nie ma obowiązku zapłacenia podatku, ale jednocześnie odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Jedynym wyjątkiem od tej sytuacji jest zakup współfinansowany, gdyż upoważnia on do wprowadzenia do kosztów części sfinansowanej ze środków własnych przedsiębiorcy.


Data publikacji: 2022-11-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU