Zakładanie działalności gospodarczej jest coraz prostsze. Jednak w dalszym ciągu wymaga podejmowania pewnych działań i dopełnienia kilku formalności. W 2023 roku firmę można założyć w kilku prostych krokach. zakladanie firmy krok po kroku 2024

Zakładanie działalności gospodarczej – pierwszy krok

Obecnie działalność gospodarczą można założyć w prosty sposób bez wychodzenia z domu za pośrednictwem Internetu. Wystarczy wejść na stronę www.biznes.gov.pl i dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na formularzu CEIDG. Wypełniony formularz należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym i wysłać go. Innym sposobem na założenie firmy przez Internet jest skorzystanie z bankowości internetowej. Niektóre banki udostępniają taką możliwość. 

W składanym wniosku o wpis do CEIDG podaje się różne informacje dotyczące przyszłej firmy, jak np.: rodzaj działalności poprzez wpisanie właściwego kodu PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności. PKD zawiera spis wszystkich czynności jakie dana firma może wykonywać. Numer PKD to symbol składający się z cyfr i liter. We wniosku podaje się jedynie same symbole bez ich opisów, w maksymalnej ilości 10 numerów PKD. 
Na etapie wypełniania wniosku należy wybrać także formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Najczęściej wybierane są zasady ogólne (skala podatkowa).

Wszelkie zmiany danych we wpisie wymagają uzupełnienia poprzez formularz zgłoszeniowy w terminie 7 dni od ich zaistnienia. Jeżeli przyszły przedsiębiorca w momencie składania wniosku o rejestrację nie posiada numeru NIP, to po jego otrzymaniu nie musi aktualizować informacji, ponieważ nadany numer NIP pojawia się automatycznie we wpisie CEIDG. 

Zgłoszenie do ZUS-u i Urzędu Skarbowego

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Dla ZUS-u przedsiębiorca jest zarówno płatnikiem składek jak i osobą ubezpieczaną. Płatnik wpłaca składki za siebie i pracowników, jeżeli takich zatrudnia. Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności może skorzystać z ulg w opłacaniu składek, jak: ulga na start, czy mały ZUS

Przedsiębiorca ma obowiązek do złożenia jednego z dwóch podstawowych dokumentów:
  • ZZA – rejestracja tylko do składki zdrowotnej 
    składa w sytuacji kiedy chce skorzystać z ulgi na start lub kiedy jednocześnie zatrudniony jest na umowę o pracę z wynagrodzeniem powyżej minimalnego wynagrodzenia
  • ZUA – rejestracja do wszystkich składek
    pozostałe sytuacje, także rejestracja do małego ZUS-u.
Członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza się na formularzu ZCNA. Wymienione druki można wypełnić już w momencie zakładania działalności i uzupełniania formularza CEIDG. Wymienione druki stanowią dodatkowy formularz. Można je podpisać i wysłać razem z CEIDG. Jeżeli przedsiębiorca tego nie zrobi, to musi dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni licząc od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej korzystając z papierowych formularzy, które można złożyć osobiście w placówce ZUS-u lub wysłać pocztą listem poleconym. 

2. Urząd Skarbowy
Przedsiębiorca, który miał już nadany numer NIP (osobisty numer), to może posługiwać się tym samym numerem w działalności. Jeżeli jeszcze go nie posiada, to zostanie mu nadany po złożeniu wniosku o wpis firmy. W składanym wniosku CEIDG, przedsiębiorca powinien poinformować Urząd Skarbowy o wybranej formie opodatkowania i prowadzonej księgowości. Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji o byciu czynnym podatnikiem VAT i poinformowania o swojej decyzji właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenie do VAT składa się za pomocą formularza VAT-R

Wybór księgowości 

We wniosku CEIDG należy podać również podmiot, który będzie prowadził księgowość. Na początku działalności przedsiębiorcy często decydują się na samodzielne prowadzenie spraw księgowych. Swój wybór należy zaznaczyć w odpowiednim miejscu formularza. W sytuacji kiedy w trakcie prowadzenia działalności przedsiębiorca zdecyduje się na powierzenie księgowości wybranemu biuru rachunkowemu, to będzie musiał zaktualizować wpis i podać dane biura. 
W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej najbardziej polecaną opcją jest samodzielne prowadzenie księgowości.

Obecnie w Internecie jest dużo firm, które udostępniają księgowość internetową (online). Jest to dość korzystne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić nieco środków. W ich przypadku obowiązuje stała opłata. W zależności od wybranej opcji przedsiębiorca otrzymuje dostęp do określonych czynności. Poszczególne warianty różni nie tylko ilość tych czynności, ale również cena. Przedsiębiorca może wybrać zarówno podstawową funkcję, która w zależności od wybranego wariantu może być rozszerzona o inne funkcjonalności (program do fakturowania, czy prowadzenia magazynu itp.). Istotne, aby program taki działał online, miał możliwość wysyłania faktur do Krajowego Systemu e-Faktur oraz był regularnie aktualizownay.
Przy bardziej skomplikowanych działalnościach kiedy np.: zatrudniani są pracownicy lepiej jest wybrać profesjonalne biuro rachunkowe

Inną opcją jest skorzystanie z tzw. wirtualnego biura rachunkowego. Przedsiębiorca za wniesienie niskiej opłaty może skorzystać z adresu, aby zarejestrować działalność.
Oprócz adresu siedziby firmy, biura wirtualne oferują takie usługi jak:
  • obsługa poczty (odbieranie, skanowanie, wysyłanie korespondencji na adres e-mail, odsyłanie listów na wskazany adres itp.)
  • wynajem biura na godziny, np.: małe sale konferencyjne
  • pomoc w formalnościach, obsługa księgowa itp.

Konto bankowe i pieczątka firmy

Przy jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie musi koniecznie zakładać firmowego rachunku bankowego. Konto firmowe potrzebne jest w przypadku dokonywania transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Po założeniu rachunku koniecznym jest poinformowanie o tym Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG. 
Obecnie nie ma wymogu posiadania pieczątki firmowej, ale w niektórych sytuacjach pieczątka może okazać się przydatna.

Ostatnia aktualizacja: 2024-02-26
Data publikacji: 2022-04-05, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU