„Mój elektryk” to program, który ma na celu zachęcić przedsiębiorców do bardziej ekologicznego prowadzenia swojej firmy i zakupu elektrycznych samochodów. Uzyskane dotacje mają bezpośredni wpływ na podatki.   doplata do elektryka

Podatek a dopłata do elektryka

Art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o PIT informuje, że dotacje otrzymane ze środków Narodowego bądź wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne (w skrócie NFOSiGW) są zwolnione z podatku. Wymieniony organ zajmuje się udzielaniem dofinansowania samochodów elektrycznych, czyli przedsiębiorca nie ma obowiązku regulowania podatku od uzyskanych środków.

Amortyzacja samochodu elektrycznego nabytego z dotacji

Art. 23 ust 1 pkt 45 ustawy o PIT wskazuje, że do kosztów podatkowych nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości początkowej środka trwałego odpowiadającej wydatkom, uzyskanym przez przedsiębiorcę w różnej postaci.

W przypadku, gdy przedsiębiorca otrzymał 100% wartości środka trwałego, koszt podatkowy związany z amortyzacją nie pojawi się wcale. Jeśli dofinansowanie objęło część zakupu, odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów proporcjonalnie, co oznacza od części sfinansowanej przez firmę.

Odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztu dla części sfinansowanej z uzyskanej od rządu dotacji.

Należy mieć na uwadze, że odpis amortyzacyjny to koszt dla firmy pod warunkiem, że wartość samochodu elektrycznego nie przekracza 225 000 zł.

Czy od samochodów elektrycznych zapłacimy podatek VAT?

Podatnik VAT ma prawo odliczać koszty na zasadach ogólnych, gdzie źródło finansowania zakupów nie podlega kontroli. Uzyskane dotacje z programu "Mój elektryk" nie mają wpływu na wartość firmowych odliczeń.

W przypadku, gdy przedsiębiorca może odliczać VAT od samochodu w działalności (do wyboru 100 albo 50%) to kwota biorąca udział w odliczeniu nie jest objęta uzyskanymi rządowymi środkami. Podatek VAT nie może zostać zaliczony do kosztów kwalifikowanych – w przeciwieństwie do podatku VAT objętego dotacją. Mowa o sytuacji, gdy przedsiębiorca opłacił podatek, który nie ma prawa odliczać VAT.

Ile podatku VAT można odliczyć od elektryka:

  • podatnik VAT czynny, który może odliczyć 100% podatku – VAT nie jest zaliczany jako koszt kwalifikowany,
  • podatnik VAT czynny, który może odliczyć 50% podatku – VAT nie jest zaliczany jako koszt kwalifikowany w tych 50%,
  • podatnik VAT zwolniony – VAT nie jest zaliczany jako koszt kwalifikowany.

Na podstawie powyższych przykładów dokładnie widać, że rozliczanie podatkowe samochodu sfinansowanego z dopłaty „Mój elektryk” odbywa się niemalże na takich samych zasadach, jak pojazd opłacony w pełni samodzielnie.


Data publikacji: 2022-10-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU