Obecnie posiadanie samochodu w firmie jest koniecznością. Jak najkorzystniej sfinansować zakup auta do firmy? zakup samochodu na firme, jak najlepiej w 2022 roku

Formy zakupu samochodu do firmy

Zasadniczo przedsiębiorca może kupić samochód do firmy na fakturę lub skorzystać z oferty leasingu. Przy wyborze najbardziej optymalnej opcji należy wziąć pod uwagę zarówno kwestię zapłaty za auto, jak i późniejsze rozliczenia podatkowe. 

Zakup samochodu do firmy na fakturę

Zakup samochodu do firmy, to dla większości przedsiębiorców spory wydatek, dlatego często szukają rożnych form finansowania. Są jednak tacy, którzy preferują płatność gotówką na fakturę. Jak należy prawidłowo rozliczyć taki wydatek?

Na pewno nie można go bezpośrednio zaliczyć do kosztów firmowych. Jeżeli wartość samochodu przekracza kwotę 10 000 zł netto w przypadku czynnych podatników VAT lub brutto w pozostałych przypadkach, to taki pojazd wprowadza się do ewidencji środków trwałych i w następnej kolejności dokonuje odpisów amortyzacyjnych przez określony czas. W przypadku nowych pojazdów obowiązuje liniowa metoda amortyzacji (20% stawki z wykazu stawek, przez okres 60 miesięcy). W przypadku samochodów używanych zastosowanie ma indywidualna metoda amortyzacji, w której obowiązuje stawka indywidualna w wysokości 40% przez okres 30 miesięcy.

Za wartość początkową auta uważa się kwotę zakupu i opłaty dodatkowe jakie przedsiębiorca poniósł przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji środków trwałych. Są to opłaty rejestracyjne, zakup dodatkowego wyposażenia, koszty transportu itp. 
W przypadku samochodów firmowych, wydatki związane z eksploatacją pojazdu zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. Samochód użytkowany w sposób mieszany, czyli do celów prywatnych i firmowych pozwala odliczyć wydane środki do wysokości limitu 75%

W przypadku użytkowania pojazdu wyłącznie w celach firmowych można odliczyć 100% poniesionych wydatków eksploatacyjnych, jak np.: wydatki na paliwo, serwis, odsetki (w przypadku zakupu na kredyt). Odliczenia można dokonać jedynie na podstawie posiadanych dokumentów. Dodatkowo obowiązkiem przedsiębiorcy jest udowodnienie, że wydatki zostały poniesione w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia źródła przychodów. 

Przedsiębiorcy w związku z zakupem do firmy samochodu mają również możliwość odliczenia podatku VAT. Użytkowanie pojazdu w sposób mieszany pozwala odliczyć 50% podatku VAT od zakupu paliwa oraz innych wydatków związanych z bieżącym korzystaniem z auta. Jedynie przedsiębiorcy, którzy korzystają z samochodu wyłącznie w celach firmowych mają prawo do odliczenia VAT w całości. Jest to możliwe po spełnieniu kilku warunków. Samochód trzeba zgłosić, zarejestrować w urzędzie skarbowym na druku VAT-26. Dodatkowo przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu oraz stworzyć regulamin użytkowania samochodu w firmie. Jeżeli zostanie stwierdzone, że pojazd użytkowany jest również do celów prywatnych, to przedsiębiorca może stracić prawo do pełnego odliczenia podatku. 

Zakup samochodu do firmy – leasing operacyjny lub finansowy

Samochód do firmy można zakupić również w leasingu. Do wyboru jest leasing operacyjny lub finansowy.

W leasingu operacyjnym samochód wchodzi do składnika majątku leasingodawcy, który dokonuje jego amortyzacji. Ten rodzaj leasingu cieszy się większą popularnością wśród przedsiębiorców, głównie z powodu niższych kosztów początkowych w porównaniu z leasingiem finansowym (np.: nie trzeba opłacać podatku VAT z góry). Dodatkowo przedsiębiorca może zaliczyć opłatę wstępną i raty leasingowe do kosztów uzyskania przychodów. Umowa zawierana jest na określony czas wynoszący minimum 40% czasu amortyzacji, co oznacza, że minimalny okres to 2 lata. Koszty związane z eksploatacją odliczane są na takich samych zasadach jak w przypadku zakupu na fakturę. 

Podatek VAT odlicza się od rat leasingowych oraz innych opłat przewidzianych w umowie leasingu, a także od kosztów związanych z użytkowaniem samochodu. Do pełnego odliczenia VAT mają przedsiębiorcy użytkujący pojazd wyłącznie w firmie, którzy zarejestrowali go w urzędzie skarbowym jako pojazd firmowy i dodatkowo stworzą regulamin korzystania z pojazdu w firmie oraz będą prowadzić kilometrówkę. 

Z kolei leasing finansowy pozwala przedsiębiorcy na ujęcie pojazdu we własnej ewidencji środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych. 

Faktura, czy leasing – jak najlepiej sfinansować zakup samochodu do firmy w 2022 roku?

Faktura, czy leasing, jaki sposób zakupu jest lepszy, który bardziej korzystny?
Trudno jest jednoznacznie stwierdzić co jest lepsze. Przede wszystkim należy podejść do zakupu w sposób indywidualny biorąc pod uwagę obecne możliwości finansowe, a także późniejsze korzyści, zwłaszcza podatkowe. Na przykład leasing operacyjny pozwala rozłożyć w czasie koszty zakupu. Takie rozwiązanie pozwala przedsiębiorcy zachować płynność finansową. Jednak nie można zapomnieć, że od 2022 roku w ramach Polskiego Ładu zmieniły się przepisy dotyczące wykupu samochodu i wprowadzenie go do majątku prywatnego przedsiębiorcy, a następnie sprzedanie go. Z tego powodu leasing operacyjny może nie być dobrym rozwiązaniem w przypadku przedsiębiorcy, który ma zamiar okresowo wymieniać flotę samochodową w swojej firmie. 

Zakup samochodu do firmy na fakturę jest mniej problematyczny, ale z drugiej strony znacznie obciąża kieszeń przedsiębiorcy. Poza tym zakup nie może zostać wliczony bezpośrednio do kosztów firmowych. Przedsiębiorca musi dokonywać odpisów amortyzacyjnych, więc koszty rozłożone są w czasie. Jednak późniejsza sprzedaż auta nie jest tak kłopotliwa.


Data publikacji: 2022-03-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU