Przedsiębiorcy czasami wnioskują o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS. Z reguły taki dokument potrzebny jest w przypadku załatwiania różnych spraw związanych z finansami. zaswiadczenie o niezaleganiu w zus

Zaświadczenie o niezaleganiu w składkach ZUS – do czego jest potrzebne?

Zaświadczenie o niezaleganiu w zapłacie składek w ZUS potrzebne jest przedsiębiorcy w wielu sytuacjach, między innymi w momencie starania się o kredyt firmowy, czy ubiegania się o otrzymanie dotacji na rozwój firmy, a także w przypadku kiedy przedsiębiorca nosi się z zamiarem wzięcia udziału w przetargu. 

W zaświadczeniu wyszczególnione są wszystkie składki składające się na ubezpieczenie, które przedsiębiorca obowiązkowo musi opłacać. Są to składki na: Zaświadczenie może otrzymać przedsiębiorca, który nie ma zaległości w opłacaniu wymienionych składek. 

Kto może otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS?

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ZUS może otrzymać jedynie przedsiębiorca, zgłoszony jako płatnik składek, a dane jego firmy znajdują się w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS-u (KSI ZUS). Jeżeli przedsiębiorca nie jest płatnikiem składek i jego dane nie figurują w systemie, to może ubiegać się jedynie o wydanie zaświadczenia z informacją o braku wpisu do rejestru płatników KSI ZUS. 

Sposób otrzymania zaświadczenia

O zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS-ie można wnioskować:
 • przez Internet składając wniosek elektroniczny dostępny na stronie PUE ZUS
 • stacjonarnie przez złożenie formularza w najbliższej jednostce ZUS-u.
Zaświadczenie zawsze wydawane jest przez najbliższą jednostkę organizacyjną właściwą dla przedsiębiorcy. 

Wniosek ZUS-RWN

W celu otrzymania zaświadczenia o niezaleganiu należy wypełnić wniosek ZUS-RWN wpisując niżej wymienione informacje:
 • oddział ZUS, do którego składany jest wniosek
 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • adres siedziby firmy lub adres płatnika składek
 • numer NIP i REGON
 • numer PESEL
 • seria i numer dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • nazwa pełna i skrócona.
Jeżeli przedsiębiorca korzysta z platformy PUE ZUS, to taki wniosek zostaje wypełniony automatycznie danymi powiązanymi z kontem płatnika. Dodatkowo wniosek należy uzupełnić informacjami dotyczącymi celu wydania zaświadczenia, a także wskazaniem formy jego odbioru i ilością potrzebnych egzemplarzy. Dokument można odebrać osobiście w placówce, listem poleconym lub za pośrednictwem platformy PUE ZUS. 

Wniosek o niezaleganiu składany drogą elektroniczną 

 • wejście na stronę internetową ZUS-u
 • zalogowanie się na konto PUE za pomocą PZ, podpisu elektronicznego lub bankowości online
 • potwierdzenie danych
 • wybranie zakładki „Złożenie dokumentu ZUS-RWN”
 • wypełnienie wniosku o wydanie zaświadczenia
 • podpisanie formularza za pomocą profilu zaufanego ePUAP, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu
 • złożenie dokumentu ZUS-RWN
 • oczekiwanie na zaświadczenie w maksymalnym terminie 7 dni.
Dokument w formie elektronicznej można pobrać z platformy PUE z zakładki „Dokumenty i wiadomości”. 

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS – termin otrzymania i odmowa wydania zaświadczenia

ZUS na wydanie zaświadczenia ma 7 dni licząc od dnia złożenia wniosku. Jeżeli płatnik terminowo opłaca składki, to może otrzymać je nawet wcześniej. Przy braku zaległości i złożeniu wniosku elektronicznie, zaświadczenie może być gotowe do pobrania nawet następnego dnia roboczego.

W przypadku kiedy przedsiębiorca posiada zaległości w opłacaniu składek, ZUS może odmówić wydania zaświadczenia do momentu uregulowania zaległości. Innym powodem odmowy mogą być błędy w dokumentach rozliczeniowych. 
Płatnik może odwołać się od wydanej decyzji odmownej do sądu okręgowego, właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania.


Data publikacji: 2021-10-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU