W 2021 roku obowiązują nowe składki na ubezpieczenia społeczne ZUS. Dodatkowo podwyższona została kwota minimalnego wynagrodzenia. Poniżej wszystkie interesujące kwoty oraz terminy ich zapłaty. skladki zus 2021

Duży ZUS

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata zobowiązany jest do zapłaty składek w pełnej kwocie. Ich wysokość zależy od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok. Jego wartość zawsze podawana jest w ustawie budżetowej. Na 2021 rok została ustalona na kwotę 5 259 zł. Podstawę wymiaru składek na ZUS stanowi 60% ustalonej kwoty, a więc w 2021 roku będzie to: 3 155,40 zł (dla ubezpieczeń społecznych i FP). Stawka dla ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 381,81zł. Poznaliśmy ją 21 stycznia 2021.

Duży ZUS 
styczeń – marzec 2021 r. 
 • ubezpieczenie emerytalne – 615,93 zł
 • ubezpieczenie rentowe – 252,43 zł
 • ubezpieczenie chorobowe – 77,31 zł
 • ubezpieczenie wypadkowe – 52,70 zł
 • Fundusz Pracy – 77,31 zł

Preferencyjny ZUS

przysługuje przez okres 24 miesięcy. Stawka dla ubezpieczeń społecznych w 2021 roku wynosi: 840 zł, a dla ubezpieczenia zdrowotnego będzie to 381,81 zł

styczeń – grudzień 2021 r. 
 • ubezpieczenie emerytalne – 163,97 zł
 • ubezpieczenie rentowe – 67,20 zł
 • ubezpieczenie chorobowe – 20,58 zł
 • ubezpieczenie wypadkowe – 14,03 zł
 • Fundusz Pracy – 20,58 zł. 

Ulga na start – minimalna podstawa wymiaru składki na 2021 rok

Ulga na start przewidziana jest dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą lub wracają do jej prowadzenia po co najmniej 5 latach przerwy. Mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z zapłaty obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne w okresie pierwszych 6 miesięcy. Zwolnieniu nie podlega składka zdrowotna, która musi być obowiązkowo opłacona w całości. 

Mały ZUS (od przychodu)

Jeżeli w 2020 roku, przychód przedsiębiorcy nie przekroczył kwoty 120 000 zł, to może on skorzystać w 2021 roku z tzw. małego ZUS-u (mały ZUS plus). 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku

W 2021 roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 2 800 zł. W porównaniu z 2020 rokiem płaca minimalna wzrosła o 200 zł. W związku z podwyżką wzrosła też minimalna stawka godzinowa i w 2021 roku kształtuje się na wysokości 18,30 zł. 

Podatek liniowy i stawki podatku dochodowego w 2021 roku

W 2021 roku obowiązują takie same stawki podatku dochodowego jak w 2020 roku, czyli do sumy 85 528 zł: 17% - 525,12 zł, a powyżej tej kwoty: 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł + 14 539,76 zł.
Stawka podatku liniowego również nie uległa zmianie i nadal wynosi 19% od uzyskanego dochodu. 

Terminy wpłat do Urzędu Skarbowego

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywania wpłat za podatki w określonych terminach:
 • wpłata zaliczki za podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni – do 20 dnia każdego miesiąca (rozliczenie kwartalne podatku dochodowego: do 20 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału)
 • złożenie pliku JPK_V7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni – do 25 dnia każdego miesiąca (rozliczenie kwartalne: do 25 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału).
Pracodawcy i zleceniodawcy mają obowiązek do przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itp. w terminie do 20 dnia miesiąca.

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-21
Data publikacji: 2021-01-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU