Przedsiębiorcy często zastanawiają się ile mają czasu na rozliczenie faktury zakupowej VAT. W jakim terminie podatnik może skorzystać z odliczenia VAT? odliczenie vat od faktury zkupu

Odliczenie VAT zgodnie z prawem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy dla sprzedawcy. Zwykle jest to czas dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Jednak nie może to być wcześniej niż dzień otrzymania faktury. Mowa o tym w art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT. Z kolei w ust. 11 wyżej wymienionego przepisu jest zapis, że podatek należny można obniżyć także w okresie 2 kolejnych okresów rozliczeniowych. Jeden okres to może być miesiąc lub kwartał w zależności od wybranej formy rozliczeń. 

Wyjątkiem od tej zasady są faktury za media (prąd, woda, telefon itp.). W ich przypadku termin odliczenia VAT przypada na czas, w którym klient otrzymał fakturę. Dla sprzedawcy obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury

W przypadku faktur otrzymanych od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową termin odliczenia VAT przypada na okres, w którym podatnik dokona zapłaty. Dla małego podatnika będzie to dzień otrzymania całości lub części zapłaty. Nabywca od tego dnia ma prawo dokonać odliczenia podatku. 

PRZYKŁAD 1
Podatnik w styczniu zakupił towar, który został do niego dostarczony 30 stycznia. Natomiast fakturę otrzymał w lutym. Kiedy nabędzie prawo do odliczenia podatku?

Odpowiedź:
Podatnik nabędzie prawo do odliczenia VAT w lutym po otrzymaniu faktury lub w maksymalnym terminie do: 
  • kwietnia (rozliczenie miesięczne)
  • września (rozliczenie kwartalne).
PRZYKŁAD 2
Podatnik zamówił usługę w zakresie zaprojektowania nowej szaty graficznej strony internetowej. Sprzedawca wystawił mu fakturę 25 stycznia z datą sprzedaży na 4 lutego. Podatnik otrzymał dokument 30 stycznia. Kiedy nabywca będzie mógł odliczyć VAT?

Odpowiedź:
Nabywca prawo do odliczenia VAT nabył z dniem 4 lutego. Jest to moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. 

PRZYKŁAD 3
Podatnik rozlicza podatek VAT w okresie miesięcznym. Sprzedawca w dniu 25 lutego wystawił mu fakturę za usługi telekomunikacyjne z datą sprzedaży 3 lutego. Podatnik otrzymał dokument 28 lutego. Kiedy nabędzie prawo do odliczenia VAT?

Odpowiedź:
Prawo do odliczenia VAT powstanie w dniu 28 lutego, czyli w dniu otrzymania faktury.

Data otrzymania faktury

W przypadku rozliczania podatku VAT od zakupów, data otrzymania faktury jest bardzo ważna. Często jest tak, że faktury wystawione pod koniec jednego miesiąca wpływają do podatnika na początku kolejnego miesiąca. Jeżeli podatnik za wcześnie dokona odliczenia podatku VAT, jeszcze przed nabyciem prawa sugerując się datą wystawienia faktury, to może ponieść konsekwencje podatkowe. Jeżeli urząd skarbowy zauważy, że okres odliczenia VAT jest nieprawidłowy, to będzie on musiał dopłacić kwotę odsetek. Różnica pomiędzy datą wystawienia, a datą otrzymania dokumentu nie powinna być zbyt duża. Przy sporej rozbieżności warto posiadać dowód na to, że dokument wpłynął z opóźnieniem, np. kopertę z pieczątką nadania.

Odliczenie VAT po terminie

W sytuacji kiedy termin odliczenia podatku VAT zostanie przekroczony, to podatnikom zdarza się ująć całą wartość brutto w koszt uzyskania przychodu. Takie postępowanie jest błędem. Jeżeli podatnik miał prawo do odliczenia kwoty VAT, to nie wolno mu w ten sposób postąpić, ponieważ kwota podatku nie może powiększać wartości kosztu. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien ująć kwotę VAT w prawidłowym terminie, a następnie złożyć korektę JPK_V7.


Data publikacji: 2020-11-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU