Przedsiębiorcy czasami mają wątpliwości dotyczące terminu odliczania VAT z otrzymanej faktury. W rozliczeniu za jaki okres przedsiębiorca może skorzystać z możliwości odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury? do kiedy mozna odliczyc vat z faktury zakupu

Obowiązujący termin na odliczenie VAT

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy, czyli po dokonaniu dostawy towaru lub wykonaniu usługi (art. 86 ust. 10 i 10b ustawy o VAT). 

Z kolei w ust. 11 znajduje się zapis mówiący, że podatek należny można obniżyć także w rozliczeniu za jeden z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych, z zastrzeżeniem, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Dla rozliczeń kwartalnych są to dwa okresy rozliczeniowe. 

Do końca 2020 roku obowiązywała zasada, że podatnik mógł odliczyć podatek VAT najpóźniej w drugim okresie rozliczeniowym następującym po okresie, w którym nabył prawo do tego odliczenia. Zmiany w tym zakresie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku wraz z pakietem SLIM VAT. Termin został wydłużony do 3 okresów rozliczeniowych (dotyczy wyłącznie okresów miesięcznych), poza kilkoma wyjątkami, jak np.:
  • faktur za media (prąd, woda, telefon itp.). W ich przypadku termin odliczenia podatku przypada na rozliczenie za okres, w którym została otrzymana faktura lub w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych (miesiąc) lub dwóch okresów (kwartał). Po stronie sprzedawcy obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury. U nabywcy jest to moment jej otrzymania
  • faktur otrzymanych od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową. Termin rozliczenia nie może nastąpić wcześniej jak w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty. Nawet jeżeli faktura została już wystawiona, to obowiązek podatkowy u takiego podatnika powstanie i tak z dniem otrzymania całości lub części zapłaty. Dopiero w tym dniu podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT.

Rozliczenie podatku VAT, a data otrzymania faktury

Dla podatnika rozliczającego VAT od zakupów, najważniejsza jest data otrzymania dokumentu. Często jest tak, że faktury wystawione pod koniec miesiąca wpływają do podatnika dopiero w kolejnym miesiącu. Jeżeli podatnik rozliczy VAT za wcześnie opierając się na dacie wystawienia dokumentu, to naraża siebie na konsekwencje podatkowe. Jeżeli urząd skarbowy wykryje, że VAT został odliczony nie w tym okresie co należy, to podatnik będzie zobowiązany do dopłaty odsetek. Odliczenie VAT-u możliwe jest dopiero w momencie otrzymania faktury. Nie można tego dokonać wcześniej. 

VAT odliczony po ustawowym terminie 

Czasami termin odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury może zostać przekroczony. W takiej sytuacji podatnikowi nie wolno zaliczyć całej wartości brutto do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ jeżeli przysługiwało mu prawo do odliczenia kwoty VAT, to kwota podatku nie może powiększyć wartości kosztu, a co się z tym wiąże odliczenie może być dokonane przez ujęcie kwoty VAT w terminie, który minął. Do 30 września 2021 roku takie rozwiązanie można było zastosować tylko w okresie, w którym prawo do odliczenia VAT miało miejsce pierwszy raz przez złożenie korekty JPK V7. Wprowadzenie pakietu SLIM VAT 2 spowodowało, że od 1 października 2021 roku możliwe jest odliczenie VAT z zaległej faktury w dowolnym momencie poprzez dokonanie korekty pliku JPK_V7 za dany okres. 

PRZYKŁAD
Podatnik rozlicza podatek VAT w okresie miesięcznym. Firma telekomunikacyjna wystawiła mu 26 marca fakturę za świadczenie usług telekomunikacyjnych, która dotarła do podatnika 28 marca. Data sprzedaży została określona na dzień 2 kwietnia. W tej sytuacji prawo do odliczenia VAT powstanie w dniu otrzymania faktury, 28 marca.


Data publikacji: 2022-06-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Mario
17 Styczeń 2024

A Polish company issued an invoice at the end of December, which was received by email only in January. For which period should i include this invoice: December 2023 or January 2024? In general, should a purchase VAT invoice be included in VAT-7 declaration for the period when it has been issued or during the month when it has been actually paid for? Is there a three months deadline for entering into a monthly VAT-7 declaration invoices that were already paid for?
Thank you.

My company is an Spolka z o o.