Założenie firmy i rejestracja w CEIDG są darmowe. Ewentualne koszty pojawiają się dopiero w momencie uzyskania pierwszego przychodu. Przedsiębiorca ponosi wydatki związane z bieżącą działalnością firmy. Ma też obowiązek terminowego regulowania zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Państwo chcąc pomóc nowym przedsiębiorcom w opłatach wprowadziło różne ulgi. Jedną z nich jest tzw. ulga na start.

Preferencyjne składki na ZUS dla nowych firm

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacać w terminie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od zadeklarowanej kwoty. Kwota ta nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego od ustalonej kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok kalendarzowy.

Obniżone składki na ubezpieczenie społeczne mają prawo płacić początkujący przedsiębiorcy przez okres 24 miesięcy licząc od dnia założenia działalności lub zakończenia ulgi na start od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2020 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2 600 zł. Stąd składka preferencyjna na ZUS liczona jest od podstawy wynoszącej 780 zł. W przypadku pełnej składki jest to kwota 3 136,20 zł. Poniżej różnica pomiędzy składkami:

Nazwa składki Składki ZUS minimalne przy zasadach ogólnych w 2020 roku Preferencyjne składki ZUS dla nowych firm w 2020 roku
Emerytalna
612,19 zł 152,26 zł
Rentowa
250,90 zł 62,40 zł
Chorobowa 76,84 zł 19,11 zł
Wypadkowa 52,37 zł 13,03 zł
Fundusz Pracy 76,84 zł -
Suma 1069,14 zł 246,80 zł


Przedsiębiorca korzystający z ulgi ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) i zdrowotne. Wysokość składki zdrowotnej w 2020 roku wynosi 362,34 zł (od 4 026,01 x 9%). 
Przedsiębiorca nie ma obowiązku dokonywać wpłat składki na ubezpieczenie chorobowe i Fundusz Pracy. Składka na Fundusz Pracy jest obowiązkowa dla przedsiębiorców w sytuacji  kiedy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest w wysokości przynajmniej minimalnej płacy. W przypadku osób płacących tzw. mały ZUS nie ma mowy o płaceniu składki na FP. 

Dla kogo niższe składki na ZUS?

Nie każda osoba rozpoczynająca działalność może skorzystać z preferencyjnej składki na ZUS. Przywilej ten dostępny jest dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Obniżone składki nie są przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy: 
  • prowadzą lub prowadzili wcześniej inną działalność pozarolniczą w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania nowo rozpoczętej działalności gospodarczej 
  • wykonują pracę na rzecz byłego pracodawcy, w której zakres wchodzą takie same czynności wykonywane obecnie w działalności gospodarczej jakie wykonywali u byłego pracodawcy w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
Z ulgi nie skorzystają też wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich, wspólnik jednoosobowej spółki z o. o. jak również artyści i twórcy. 

Obniżony ZUS dla nowych firm – okres korzystania

Przedsiębiorca może opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. Liczy się go od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub końca ulgi na start. Pod uwagę brane są pełne miesiące kalendarzowe. Jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność 17 marca 2020 roku to składki preferencyjne będzie opłacał do końca marca 2022 roku. Od 1 kwietnia 2022 roku będzie płacił pełne składki ZUS. 

Do okresu korzystania z ulgi wliczany jest czas, w którym przedsiębiorca nie wykonywał pracy w ramach działalności, ponieważ na przykład ją zawiesił lub podlegał ubezpieczeniom z innego tytułu.

W jaki sposób można skorzystać z ulgi?

Dokumenty zgłoszeniowe do ZUS przygotowują sami pracownicy Zakładu Ubezpieczeń na podstawie wpisu do CEIDG. Jednak przedsiębiorca musi również sam dokonać rejestracji za pomocą odpowiednich formularzy z ZUS-u.

Zgłoszenia dokonuje się na druku ZUA (zgłoszenie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego lub tylko społecznych) lub ZZA (zgłoszenie ubezpieczenia zdrowotnego). Druk ZZA składa się przeważnie wtedy jeżeli przedsiębiorca pracuje także na etacie. Rejestracji należy dokonać w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia ulgi.

Data publikacji: 2020-03-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU