Przedsiębiorcy często zaliczają do kosztów podatkowych różne wydatki. Niektóre z nich mogą nie mieć bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak przykładowo te związane z działalnością rozrywkową, np. zakup konsoli do gier PlayStation. konsola do gier w kosztach firmy

Czy można rozliczyć w kosztach firmowych zakup konsoli Xbox lub PlayStation 5?

Zakup konsoli do gier może być jak najbardziej zaliczony do podatkowych kosztów firmowych o ile zostaną spełnione określone warunki. Przedsiębiorca, który chce ująć w kosztach podatkowych zakup konsoli do gier ma obowiązek udowodnić zasadność takiego zakupu. 

Kto może ująć konsolę w kosztach podatkowych? 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w określonych branżach mogą bez większego problemu zaliczyć zakup konsoli do kosztów podatkowych. Taką możliwość mają przede wszystkim przedstawiciele zawodów zajmujący się tworzeniem i przekazywaniem treści w Internecie między innymi za pośrednictwem social mediów za pomocą stworzonych przez siebie poradników lub recenzji. W związku z tym zakup konsoli jest jak najbardziej uzasadnionym wydatkiem, który niewątpliwie może przyczynić się do zwiększenia przychodów firmy poprzez wyższą oglądalność i większy ruch na stronie internetowej. Do zawodów tych należą: 
  • blogerzy
  • youtuberzy
  • influencerzy. 
W przypadku programistów gier komputerowych zakup konsoli do gier jest także zasadny, ponieważ uprawianie tego zawodu wymaga ciągłego śledzenia wszelkich nowinek technologicznych. Konsola pomaga zapoznać się z możliwościami oraz ograniczeniami związanymi z tego typu sprzętem, a także umożliwia testy gier i tworzonego oprogramowania. 

Strefa relaksu w biurze

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników może stworzyć dla nich „Strefę relaksu” i wyposażyć ją między innymi w telewizor, konsolę do gier oraz inne sprzęty służące do odpoczynku. Celem stworzenia takiego pomieszczenia jest udostępnienie i umożliwienie pracownikowi miejsca do zrelaksowania się podczas przerwy od pracy. Wydatek poniesiony na zakup sprzętu do strefy relaksu może zostać ujęty w kosztach firmowych. Takie samo zdanie w sprawie mają również organy podatkowe. Za przykład mogą posłużyć dwie interpretacje:
  • interpretacja wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB2-3.4010.15.2018.3.KK
  • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-1.4010.328.2023.1.KM z dnia 3 sierpnia 2023 roku
Drugi przykład dotyczy spółki działającej w branży usług spedycyjnych i transportowych oraz w branży programistycznej. Wnioskodawca zatrudnia pracowników. Postanowił, że zapewni im miejsce do odpoczynku podczas przerw w pracy, które wyposaży w odpowiedni sprzęt umożliwiający im relaks, co powinno przełożyć się na miłą atmosferę w pracy, a także może mieć wpływ na rozwój zawodowy pracowników. W tym celu Spółka zakupiła różne sprzęty, między innymi konsolę do gier. Strefa relaksu ma funkcjonować nie tylko w godzinach pracy, ale również poza nimi. Czy w związku z tym przedsiębiorca może zaliczyć wydatek poniesiony na zakup konsoli do kosztów podatkowych? 

Organ podatkowy uznał, że powyższy wydatek poniesiony na zakup konsoli do strefy relaksu w zakładzie pracy nie ma bezpośredniego związku z przychodem firmy. Jednak ze względu na to, że może pośrednio przyczynić się do poprawy atmosfery w pracy, a także relacji pomiędzy pracownikami oraz może poprawić efektywność i wydajność pracowników, to może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów. Poniesiony wydatek na zakup konsoli ma pośredni wpływ na przychody osiągane przez Spółkę, co oznacza, że występuje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem, a uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem przychodów. Wnioskodawca może więc zaliczyć wydatek związany z zakupem konsoli do gier do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem, że będzie potrafił prawidłowo go udokumentować.  

Podsumowanie

Wydatek poniesiony na zakup konsoli do gier może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów zarówno przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną z nowymi technologiami, jak i przez pracodawców, którzy stworzyli dla pracowników strefę relaksu. Należy jednak pamiętać o tym, że każdy zakup musi służyć osiągnięciu przychodów, zabezpieczeniu lub zachowaniu ich źródła i musi być odpowiednio udokumentowany.


Data publikacji: 2023-12-28, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU