W przypadku rozliczania transakcji zagranicznych, zwłaszcza przy świadczeniu usług bardzo ważne jest właściwe określenie miejsca opodatkowania w świetle przepisów ustawy podatku o VAT. Czy przychód ze świadczenia usług zagranicznych może być wliczony do limitu zwolnienia podmiotowego? limit VAT uslugi zagraniczne

Świadczenie usług zagranicznych

Przedsiębiorca z Polski świadczący usługi zagraniczne ma obowiązek prawidłowego rozliczenia usług dokonywanych na rzecz podmiotów z zagranicy. W niektórych przypadkach podatnicy mogą zostać zwolnieni podmiotowo z VAT. Do limitu zwolnienia mogą zostać wliczone wartości usług zagranicznych w zależności czy usługi świadczone są na rzecz podatnika, czy konsumenta. 

Świadczenie usług zagranicznych - określenie miejsca opodatkowania w VAT 

Przy obliczaniu limitu zwolnienia do kwoty 200 000 zł należy skupić się na określeniu miejsca opodatkowania w podatku VAT. W przypadku kiedy usługa zostanie opodatkowana VAT w innym kraju niż Polska, to sprzedaż nie zostanie uwzględniona w limicie zwolnienia podmiotowego. Opodatkowanie usługi w Polsce oznacza, że należy wziąć ją pod uwagę przy obliczaniu limitu 200 000 zł. 

Świadczenie usług na rzecz podatnika – określenie miejsca opodatkowania w VAT

Miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym posiada on jako usługobiorca siedzibę działalności gospodarczej.

Od tej zasady występują pewne wyjątki, które obejmują:
 • usługi związane z nieruchomościami – VAT płacony jest w miejscu położenia nieruchomości
 • świadczenie usług transportowych – VAT płacony jest w miejscu, w którym odbywa się transport
 • usługi wstępu na imprezy – VAT płacony jest w miejscu, w którym odbywają się imprezy
 • usługi restauracyjne i cateringowe – VAT płacony jest w miejscu świadczenia usług
 • usługi krótkoterminowego wynajmu środków transportu – VAT płacony jest w miejscu oddania środka transportu do dyspozycji usługobiorcy
 • usługi turystyczne – VAT płacony jest w miejscu siedziby działalności gospodarczej usługodawcy.
Zadaniem przedsiębiorcy zwolnionego z VAT jest ustalenie wielkości sprzedaży usług na rzecz podatnika, które zostały opodatkowane w Polsce oraz wielkości sprzedaży poza granicami kraju. Do limitu 200 000 zł należy wliczyć usługi opodatkowane w Polsce. 

Świadczenie usług na rzecz osoby nie będącej podatnikiem – określenie miejsca opodatkowania w VAT

Jeżeli usługi świadczone są na rzecz osób niebędących podatnikami, to miejscem świadczenia będzie miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej z wyjątkiem:
 • usług zakwaterowania w hotelach lub w podobnych obiektach
 • usług transportowych
 • usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych
 • usług typu jak targi i wystawy oraz usług pomocniczych do nich
 • usług pomocniczych do usług transportowych takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek lub podobnych czynności
 • usług związanych z nieruchomościami
 • usług wynajmu środków transportu
 • usług restauracyjnych i cateringu
 • usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.

Podsumowanie

W przypadku sprzedaży usług zagranicznych, limit zwolnienia podmiotowego do kwoty 200 000 zł zależy od miejsca opodatkowania w VAT przeprowadzanej transakcji:
 • do limitu 200 000 zł nie wlicza się sprzedaży usług opodatkowanych w innym kraju
 • do limitu 200 000 zł wlicza się sprzedaż usług opodatkowanych VAT w Polsce.
Sposób opodatkowania usług zagranicznych na zasadach ogólnych
 • do limitu 200 000 zł nie wlicza się usług dla innego podatnika jeżeli były świadczone poza granicami Polski, w kraju siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy
 • do limitu 200 000 zł wliczają się usługi świadczone poza granicami kraju, dla osób niebędących podatnikami.


Data publikacji: 2021-08-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU