Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niektóre jednostki mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli przekroczą limit przychodów w wysokości 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki. limit prowadzenia ksiag rachunkowych 2024

Które podmioty w 2024 roku są zobowiązane prawem do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i usług oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy (rok 2023) przekroczyły ustalony limit 2 000 000 euro mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 roku

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości i art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy to między innymi: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, przedsiębiorstw w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich i przedsiębiorstw w spadku (działają zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej).

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r.

Jeżeli w 2023 r. przychody w/w podmiotów wyniosły w polskich złotych równowartość 2 000 000 euro, to od 1 stycznia 2024 r. są one zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości.

Wartość limitu w walucie polskiej przeliczana jest po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP obowiązującym na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. 

2 października 2023 r. średni kurs euro ogłoszony przez NBP wynosił: 4,6091 zł.  
Po przeliczeniu  daje nam: 
2 000 000 euro x 4,6091 zł = 9 218 200 zł 

Przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. uzyskali co najmniej taki przychód są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-16
Data publikacji: 2019-12-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU