Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, jak również ci prowadzący firmy od kilku lat mają możliwość skorzystania z ulg z opłacania składek ZUS. Mały ZUS Plus skierowany jest w stronę przedsiębiorców osiągających określone przychody i dochody w prowadzonej działalności. maly ZUS Plus 2021

Mały ZUS Plus – dla kogo?

Od 1 lutego 2020 roku przedsiębiorca, który chce skorzystać ze zwolnienia musi spełnić określone warunki: 
  • kwota przychodu za poprzedni rok podatkowy nie może przekroczyć wartości 120 000 zł (składkę liczy się od kwoty dochodu)
  • działalność w poprzednim roku podatkowym powinna być prowadzona przynajmniej przez okres 60 dni
  • przedsiębiorca nie może korzystać z ulgi na start i składek preferencyjnych ZUS
  • przedsiębiorca nie może być opodatkowany na karcie podatkowej ani korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.
Taki sam próg podatkowy (120 000 zł) obowiązuje również w 2021 roku. Zgodnie z przepisami z Małego ZUS-u Plus można korzystać maksymalnie przez okres 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności. Obniżeniu podlegają jedynie składki na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną płaci się w pełnej wysokości.

Zgłoszenie do małego ZUS Plus

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z małego ZUS-u Plus musi zgłosić chęć na odpowiednim formularzu ZUS. Najpierw powinien dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA z kodem dotyczącym wcześniejszego zgłoszenia: duży ZUS {05 10 (05 12)}, ulga na start {05 40 (05 42)}, ZUS preferencyjny {05 70 (05 72)}. Następnie powinien dokonać rejestracji na formularzu ZUS ZUA wpisując kod ubezpieczenia 05 90 (05 92). Kod 05 92 przeznaczony jest dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy. 
Zarówno wyrejestrowanie jak i zarejestrowanie musi mieć miejsce w tym samym dniu. 

W przypadku przedsiębiorców opłacających jedynie składkę zdrowotną i planujących korzystanie z małego ZUS-u w 2021 roku, którzy do tej pory nie składali zgłoszenia do ZUS, muszą dokonać rejestracji na formularzu ZUS ZZA z kodem ubezpieczenia 05 90 (05 92) w terminie jaki został przewidziany dla pozostałych przedsiębiorców.

Termin dokonania rejestracji w ZUS-ie

Przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia do małego ZUS-u Plus w ustawowym terminie. Jeżeli chce pierwszy raz skorzystać z ulgi musi złożyć zgłoszenie do dnia 31 stycznia. W 2021 roku dzień ten przypada w niedzielę, dlatego termin został przesunięty na 1 lutego 2021 roku. Przedsiębiorca musi do zgłoszenia dołączyć dokumenty rozliczeniowe za miesiąc styczeń 2021 roku razem z ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II, w których została wykazana roczna kwota przychodu, kosztów uzyskania przychodów i kwota dochodu. 
Z kolei przedsiębiorcy, którzy opłacają ZUS preferencyjny powinni dokonać zgłoszenia wraz z początkiem miesiąca, w którym utracili uprawnienia. Mają na to 7 dni. Wyrejestrowanie z kodem 05 70 (05 72) i zarejestrowanie z kodem 05 90 (05 92) oraz dołączone deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA lub ZUS RCA (cz. II). 

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca opłaca ZUS na zasadzie preferencji do 31 stycznia 2020 r. Spełniając warunki do Małego ZUS Plus musi dokonać wyrejestrowania z kodem 05 70 z dniem 1 lutego 2021 r. na formularzu ZUS ZWUA i zarejestrować się z dniem 1 lutego 2021 r. z kodem 05 90 na formularzu ZUS ZUA w terminie 7 dni, do dnia 8 lutego 2021 roku, ponieważ 7 luty 2021 przypada w niedzielę. Przedsiębiorca za miesiąc luty 2021 r. musi złożyć deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA razem z ZUS DRA cz. II w terminie do 10 marca 2021 r. Dodatkowo jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, to składa jeszcze ZUS RCA cz. II w terminie do 15 marca 2021 r. 
Przy wznowieniu prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i chęci skorzystania z rozliczania za pomocą Małego ZUS-u Plus, przedsiębiorca ma 7 dni licząc od daty rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej na wyrejestrowanie i zarejestrowanie z kodem 05 90 (05 92). 

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca zawiesił działalność od dnia 1 grudnia 2020 roku do dnia 30.06.2021 roku. Po wznowieniu działalności planuje skorzystać z Małego ZUS Plus. W tej sytuacji powinien dokonać rejestracji do dnia 7 lipca 2021 r. z kodem 05 90 na formularzu ZUS ZUA z datą 1 lipca 2021 r.


Data publikacji: 2021-01-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU