Pomimo, że od chwili wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności minął już jakiś czas, to niektórzy przedsiębiorcy nadal mają wątpliwości dotyczące tego zagadnienia. Chodzi między innymi o konieczność umieszczania numerów VAT na fakturze. czy podawac numer rachunku vat na fakturze

Zgłoszenie firmy do CEIDG

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą będący właścicielem bankowego rachunku firmowego rozliczeniowego powinien dokonać jego zgłoszenia do CEIDG poprzez formularz CEIDG-1. W przypadku posiadania kilku rachunków wykorzystywanych w firmie zgłaszają je przez załącznik CEIDG-RB. Osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej dokonują zgłoszenia na formularzu NIP-2, a pozostałe podmioty wpisane do KRS uzupełniają formularz NIP-8. Numery firmowych rachunków bankowych należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia zmiany danych. Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia, zgodnie z art. 81 par. 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego grozi kara grzywny. Niezgłoszenie rachunku jest wykroczeniem skarbowym. 

Rachunek VAT w CEIDG

Podatnik nie ma obowiązku zgłaszania rachunku VAT do CEIDG. Należy zaznaczyć, że rachunek VAT nie jest zwykłym rachunkiem bankowym. Jest rachunkiem utworzonym przez banki lub SKOK-i do podstawowego rachunku firmowego rozliczeniowego bez zawierania dodatkowych umów czy aneksów. Nie jest otwierany do prywatnych rachunków ROR. O tym, że rachunku VAT nie trzeba zgłaszać do CEIDG informuje także Ministerstwo Finansów w komunikacie, w którym można przeczytać, że: 

…rachunek VAT nie musi być zgłaszany fiskusowi, podatnicy nie muszą wykazywać go w zgłoszeniu NIP-2, ani żadnym innym…


Numer rachunku VAT na fakturze – czy należy go umieszczać?

Art. 106e ustawy o VAT wskazuje obowiązkowe elementy jakie powinny znaleźć się na fakturze VAT. Wykaz nie zawiera numeru rachunku bankowego ani numeru rachunku VAT. Na fakturach sprzedaży umieszcza się jedynie numery rachunków podstawowych. W przypadku wykonania przelewu w ramach mechanizmu podzielonej płatności należy skorzystać z komunikatu przelewu.

Ze split payment skorzysta ten nabywca, który będzie posiadał niżej wymienione informacje:
  • NIP sprzedawcy
  • numer faktury, która ma być opłacona z wykorzystaniem MPP
  • kwota VAT z faktury
  • kwota brutto z faktury. 
Z przelewu w split payment skorzysta przedsiębiorca, który jest właścicielem firmowych rachunków bankowych. Przelew z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności wykonywany jest w kwocie brutto. Zarówno obciążenie jak i uznanie rachunku VAT nabywcy i sprzedawcy następuje w postaci dodatkowej transakcji, która jest widoczna dla obu stron.


Data publikacji: 2022-10-19, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU