W lipcu 2022 roku niektórzy przedsiębiorcy otrzymają możliwość odliczenia składki zdrowotnej, a to dzięki rządowemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który to projekt został uchwalony przez Sejm 12 maja 2022 roku. Którzy podatnicy zostaną objęci zmianami? odliczenie podwojnej skladki zdrowotnej w lipcu 2022

Polski Ład – zmiany w ustawie dotyczące składki zdrowotnej

Przepisy podatkowe wprowadzone Polskim Ładem zlikwidowały od 2022 roku możliwość odliczania opłaconej składki zdrowotnej. Ministerstwo Finansów postanowiło dokonać korekty w przepisach w tym zakresie. Dzięki temu niektórzy przedsiębiorcy będą mogli dokonać jej odliczenia. W grupie tej znalazły się osoby prowadzące działalność gospodarczą, które jako formę opodatkowania wybrały podatek liniowy, zryczałtowany podatek dochodowy lub kartę podatkową. Przedsiębiorcy rozliczający się wg skali podatkowej nie będą mieć takiej możliwości, ponieważ obejmie ich obniżka stawki podatku z 17% na 12%. 

Nowe zasady odliczania składki zdrowotnej przez niektórych przedsiębiorców w 2022 roku

Najprawdopodobniej w lipcu 2022 roku po wprowadzeniu zmian, część przedsiębiorców będzie mogła odliczyć skumulowaną składkę zdrowotną.

Odliczenie będzie dotyczyć składek opłaconych w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku przez przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie w formie:
  • podatku liniowego – dochód do opodatkowania będzie mógł zostać pomniejszony o kwotę 8 700 zł zapłaconej składki zdrowotnej od początku 2022 roku. Jeżeli przedsiębiorca dokona odliczenia od podstawy opodatkowania, to w przypadku gdyby dochód był za niski, nieodliczona składka przejdzie na kolejny okres rozliczeniowy
  • zryczałtowanego podatku dochodowego – przedsiębiorca pomniejszy przychód o 50% zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w I półroczu 2022 roku
  • karty podatkowej – przedsiębiorca odliczy 19% zapłaconej składki zdrowotnej w I półroczu 2022 roku od kwoty podatku jaka została ustalona decyzją naczelnika urzędu skarbowego.


Data publikacji: 2022-06-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU