30 kwietnia 2018 roku weszły w życie nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie. Prezydent podpisał ustawy wchodzące w skład Konstytucji dla Biznesu, wśród których znajdziemy między innymi szansę na prowadzenie firmy, która jednocześnie nie zostaje zarejestrowana przez pewien okres czasu. Dodatkowo, przedsiębiorcy, którzy dopiero co pojawili się na rynku nie będą musieli płacić składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, dzięki specjalnie wprowadzonym ulgom. Zapoznaj się z dzisiejszym artykułem i dowiedz się więcej szczegółów o ulgach, a także rozwiązaniach zaproponowanych dla nowych przedsiębiorców.

ulga dla przedsiębiorców

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż rozwiązania o których będzie mowa w tym artykule, odnoszą się tylko i wyłącznie do osób fizycznych, które prowadzą działalności gospodarczą. Wśród ulg wyróżniamy po pierwsze brak obowiązku rejestracji działalności gospodarczej i ściśle z tym związany brak obowiązku opłacania składek ZUS.
Posiłkując się ustawą o prawie przedsiębiorców, nie jest działalnością gospodarzą działalność, która jest wykonywana przez osoby fizyczne, gdzie:
- przychód należny z przedsiębiorstwa nie przekracza we wszystkich miesiącach 50 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- w trakcie ostatnich 60 miesięcy nie była wykonywana działalność gospodarcza.

W związku z przedstawionymi warunkami, cechą, która decyduje o przyznaniu bądź nie wspomnianych ulg stanowi przychód, gdyż, nie może on być większy niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę. Te warunki są skierowane przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy są właścicielami małych działalności, które z reguły są działalnością sezonową bądź dorywczą.
Nie można zapominać, iż rozwiązania te dotyczą osób, które wcześniej nie prowadziły działalności, a jeśli taka sytuacja miała miejsce w przeszłości to firma musiała przestać funkcjonować w ostatnich 5 latach.
Należy wspomnieć, że osoba, która rozpoczyna dopiero działalność może od razu udać się do urzędu i zarejestrować swoją firmę, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań.

W sytuacji, kiedy przychód należny przedsiębiorstwa w konkretnym miesiącu jest większy niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę, firma ta zostaje uznana za działalność gospodarczą w dniu w którym miało miejsce przekroczenie wspomnianego limitu. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, przedsiębiorca musi zarejestrować firmę w CEIDG, nie później niż 7 dni od momentu kiedy miało miejsce przekroczenie.
Działalność nieewidencjonowana nie występuje wśród wspólników, którzy założyli spółkę cywilną.

Następnym z możliwych rozwiązań jest ulga na start, a dokładniej mówiąc brak obowiązku płacenia składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Tak samo jak w omawianym powyżej przykładzie, mogą skorzystać z niego osoby, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej bądź nie miało to miejsca w ostatnich 5 latach. Nie można również rozpoczynać działalności na rzecz poprzedniego pracodawcy, na rzecz którego za dzień przed startem działalności przedsiębiorstwa w aktualnym bądź w poprzedzającym roku kalendarzowym, miał miejsce stosunek pracy działań, które wliczane są w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
W tej sytuacji także, osoba ma prawo nie zgłaszać się do ZUS jako płatnik składek. Kiedy 6 miesięcy ulgi na start upłynie, istnieje szansa na wzięcie pod uwagę kolejnej ulgi, jaką jest „mały ZUS” i może mieć to miejsce przez następne 24 miesiące.


Data publikacji: 2018-10-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU