Przedsiębiorca pragnący rozpocząć rozliczanie w formie podatku liniowego bądź ryczałtu ma obowiązek, aby poinformować o tym fiskusa w terminie nie przekraczającym 20 dni od momentu wygenerowania pierwszego przychodu w danym roku.
Razem z rozpoczęciem roku 2019, przedsiębiorcy uzyskali więcej czasu na dokonanie zmiany w zasadach prowadzenia własnej działalności.

podatek liniowy temin

Termin, który obowiązywał do tej pory to 20 styczeń danego roku. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca pragnął przejść z zasad ogólnych, które opierają się na rozliczaniu w oparciu o stawki 18 oraz 32 procentowe, to do dnia 20 stycznia miał czas poinformować o tej decyzji skarbówkę (wybór 19-procentowego podatku liniowego).
Nie można było przekroczyć tego terminu, a jeżeli przedsiębiorca nie wyrobił się z dostarczeniem decyzji na czas, było to jednoznaczne z tym że przez kolejny rok musiał on rozliczać się w oparciu o wybrane wcześniej zasady.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku przepisy wydłużają termin zobowiązujący przedsiębiorców do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej, który informuje o wyborze opodatkowania liniowego i nie może przekroczyć on 20. dnia miesiąca występującego po tym, kiedy miało miejsce powstanie pierwszego przychodu. W sytuacji, kiedy pierwszy przychód nastąpił w grudniu, dokument będzie musiał zostać złożony przed zakończeniem roku podatkowego.

W rzeczywistości jest to związane z tym, iż metoda rozliczania może zostać wybrana najpóźniej 20 lutego, w związku z tym, że pierwszy przychód w każdej firmie zostaje wygenerowany w styczniu. Jeżeli jednak w styczniu żadne przychody nie wystąpią, a dzieje się to w lutym, to przedsiębiorca może wykonać zmianę w terminie nie przekraczającym 20 marca. Warto zwrócić uwagę, iż administracja skarbowa jest coraz bardziej przychylna oraz elastyczna w kwestiach związanych z wyborem metody rozliczania.

Jednakże, nie wszystko ulega zmianie, a precyzując chodzi o to, że wybór odnośnie rozliczania przez podatnika zostaje zachowany przez kilka lat. Czyli, kiedy przedsiębiorca w 2019 roku dokona wyboru, iż pragnie rozliczać się w oparciu o stawkę liniową, zasada ta obowiązuje także w następnych latach. Nie istnieje obowiązek, aby ponawiać decyzję każdego roku.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby podatnik zmienił zdanie. W tej sytuacji, w terminie nie przekraczającym 20. dnia po miesiącu wygenerowania pierwszego przychodu ma on możliwość na powiadomienie fiskusa o zaprzestaniu używania podatku liniowego. Przedsiębiorca może zdecydować się na opodatkowanie w formie karty podatkowej bądź opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W uproszczeniu biorą udział także małżonkowie, którzy to uiszczają podatek od najmu nieruchomości, który wchodzi w skład majątku wspólnego. Od 1 stycznia 2019 roku oświadczenie w formie pisemnej dotyczące opodatkowania całości tylko przez jednego z nich może być podpisane jedynie przez jedną osobę. Sytuacja jest jednakowa w sytuacji zawiadomień o decyzji odnośnie rozliczenia całości tego dochodu przez jednego małżonka. Podpisanie oświadczenia bądź poinformowanie jest jednoznaczne ze złożeniem przez jednego z małżonków oświadczenia o upoważnieniu przez współmałżonka do dostarczenia oświadczenia bądź wydaniu zawiadomienia w imieniu obojga małżonków. Złożenie tego oświadczenia będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Przedsiębiorcy, którzy uiszczają ryczałt raz w ciągu kwartału, nie mają obowiązku zawiadamiania o tym fiskusa do dnia 20 stycznia. Od 2019 roku przedsiębiorcy mogą informować o decyzji odnośnie uiszczania ryczałtu pod taką postacią w zeznaniu sporządzanym za rok podatkowy, kiedy miało miejsce wykorzystanie tej metody.


Data publikacji: 2019-01-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU