Jak rozliczyć wsparcie pomostowe?

2023-08-04

Co to jest samozatrudnienie?  Samozatrudnienie oznacza pracę na własny rachunek i we własnym imieniu, czyli ma miejsce wtedy, kiedy przedsiębiorca:  prowadzi działalność we własnym imieniu ponosi w pełni...

Sposoby zapobiegania dużej rotacji pracowników

2023-08-01

Czym jest rotacja pracowników?  Rotacja pracowników oznacza wymianę osób zatrudnionych na danym stanowisku i wykonujących pracę z nim związaną. Polega na odchodzeniu lub zwalnianiu zatrudnionych osób....

Czy podanie numeru faktury w tytule przelewu jest obowiązkowe?

2023-08-01

Numer faktury w tytule przelewu Nabywca regulujący zobowiązanie nie ma obowiązku wprowadzić do tytułu przelewu numeru faktury. Jeżeli nie poda numeru, nie wiąże się to z...

Jak prowadzić sprzedaż wielokanałową?

2023-07-31

Omnichannel – co to jest? Raport Izby Gospodarki Elektronicznej Omni-commerce Kupując wygodnie z 2022 roku wskazuje, że niemalże 87% konsumentów wybiera zakupy przez Internet. Statystyki wskazują...

Jak uzyskać tytuł egzekucyjny?

2023-07-31

Czym jest tytuł egzekucyjny? Tytuł egzekucyjny, czyli orzeczenie sądowe bądź inny dokument urzędowy jest dokumentem, który stwierdza:   istnienie i zakres roszczenia wierzyciela istnienie i zakres obowiązku świadczenia...

Jak założyć spółkę celową?

2023-07-30

Spółka celowa – podstawowe informacje Spółka celowa, czyli spółka specjalnego przeznaczenia SPV (special purpose vehicle, special purpose entity), znana też jako spółka zadaniowa, spółka obiektowa bądź...

Co to jest tajemnica handlowa? Naruszenia i przykłady tajemnic handlowych

2023-07-28

Co to jest tajemnica handlowa? Pragnąc zapoznać się z definicją tajemnicy handlowej, trzeba posiłkować się art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej...

Rozliczenie sprzedaży telefonu zakupionego na firmę

2023-07-27

Sprzedaż telefonu dla firmy lub osoby prywatnej Sprzedaż firmowych rzeczy osobom prywatnym, jak i podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą należy traktować jako przychód z działalności gospodarczej. Gdy przedsiębiorca...

Jak rozliczyć opłatę za wcześniejsze wypowiedzenie umowy najmu?

2023-07-26

Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego  Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy o PIT przychody określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT,...

Czym się różni wydatek od kosztu w firmie?

2023-07-25

Co to jest wydatek? Przez określenie wydatek rozumie się kwotę uregulowaną na nabycie towaru albo usługi. Kupując telefon za 2000 zł, wydatek jest równy 2000 zł....