Obowiązkowa kasa fiskalna po przekroczeniu limitu sprzedaży

2023-10-05

Zwolnienie podmiotowe – warunki  Jak wskazuje par. 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z obowiązku ewidencjonowania na...

Jak rozliczyć podatek od faktury VAT OSS?

2023-10-03

Na czym polega procedura VAT OSS?  VAT OSS, czyli One Stop Shop jest elektronicznym punktem kompleksowej obsługi podatników, którego celem jest uproszczenie rozliczeń w podatku VAT....

Ulga na start dla nowych firm, ile wynosi?

2023-10-03

Ulga na ZUS dla początkujących przedsiębiorców Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z ulg związanych z opłacaniem składek społecznych do ZUS-u. Jest to: ulga na...

Jak uniknąć kasy fiskalnej po przekroczeniu limitu?

2023-10-01

Kasa fiskalna a limit sprzedaży Ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej i wydawanie paragonów sprzedaży jest obowiązkowe w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz osób...

Jak wykazać koszty dostawy na fakturze sprzedaży?

2023-09-30

Ujęcie kosztów transportu na fakturze – właściwa stawka podatku VAT W celu zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla kosztów transportu należy najpierw określić podstawę opodatkowania. Jest...

Czy można anulować fakturę wydaną klientowi?

2023-09-29

Kiedy można anulować fakturę? W przepisach podatkowych nie występują informacje związane z anulowaniem wystawionej faktury. Posiłkując się doświadczeniem i praktyką księgową, fakturę można anulować po spełnieniu...

Zasady wystawiania faktur zbiorczych

2023-09-27

Czym jest faktura zbiorcza i jakie elementy powinna zawierać?  Faktura zbiorcza dokumentująca sprzedaż posiada kilka pozycji zawierających informacje o zawartych transakcjach w ciągu jednego miesiąca z...

Zawieszenie działalności gospodarczej, co z kosztami?

2023-09-26

Kto ma prawo zawiesić działalność gospodarczą? Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, może zdecydować się na zawieszenie działalności i nie musi przestrzegać warunków wyznaczonych przez ustawodawcę. Art. 22...

Dotacje dla firmy ze ścieżki SMART

2023-09-26

Nabory do konkursów Pierwsza ważna kwestia jest poświęcona alokacji oraz trybie ogłaszania konkursów dla przedsiębiorców. Za organizację naborów odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Z kolei w...

Prowadzenie firmy przez Fundację Rodzinną

2023-09-25

Fundacja Rodzinna – co to takiego?  Zgodnie z przepisami, art. 2 ustawy o fundacji rodzinnej, fundacja rodzinna jest osobą prawną, która ma na celu gromadzenie mienia...