Obowiązek informowania o najniższej cenie w ciągu 30 dni

2023-05-03

Czym jest dyrektywa Omnibus? W Polsce dyrektywa Omnibus zaczęła obowiązywać od stycznia 2023 roku. Wprowadziła ona szereg ważnych zmian w przepisach konsumenckich. Polska podobnie jak i...

Firma na ryczałcie, jak sprzedać firmowy samochód?

2023-05-02

Czym jest przychód u ryczałtowca? Art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej wskazuje kwoty należne, nawet jeżeli...

Jak rozwiązać umowę najmu na czas określony?

2023-04-29

Rozwiązanie umowy najmu – jak wykonać? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa najmu może zostać zakończona na dwa sposoby: na skutek zakończenia okresu, na jaki ją podpisano –...

Kiedy opłaca się przejść na ryczałt od przychodów?

2023-04-29

Formy opodatkowania w Polsce W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje rozliczeń podatkowych:  zasady ogólne (skala podatkowa i podatek liniowy), inaczej podatek od zysków, czyli dochodu ryczałt od przychodów...

Jaka jest kara za wystawienie faktury po terminie?

2023-04-28

Faktura VAT - obowiązek wystawiania faktur VAT (art. 106a – 108 ustawy o podatku od towarów i usług) Zgodnie z ustawą o VAT na przedsiębiorcę będącego...

Dopłata do minimalnego wynagrodzenia za pracę

2023-04-26

Wysokość wynagrodzenia minimalnego Wynagrodzenie minimalne, czyli najniższy dopuszczalny prawem poziom wynagrodzenia, które może otrzymać pracownik za wykonaną pracę na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasowym. Kwota...

Brak adnotacji „metoda kasowa” na fakturze

2023-04-22

Metoda kasowa - najważniejsze informacje Rozliczenie za pomocą metody kasowej polega na tym, że podatek VAT odprowadzany jest dopiero w momencie uzyskania zapłaty od kontrahenta. Wybór...

Niezłożenie deklaracji ZUS w terminie, co robić?

2023-04-21

Składanie deklaracji do ZUS-u po wprowadzeniu Polskiego Ładu Do 2022 roku przedsiębiorcy, którzy prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniali żadnych pracowników, nie mieli obowiązku składania...

Kiedy zagraniczna firma ma obowiązek rejestracji do VAT w Polsce?

2023-04-21

Przedsiębiorca zagraniczny będący uczestnikiem obrotu gospodarczego w Polsce Transakcje zagraniczne pozwalają polskim przedsiębiorcom poszerzyć rynek zbytu oraz zadbać o rozwój firmy. Jednak takie zachowanie można zauważyć...

Jak wycenić rynkową wartość firmy?

2023-04-20

Co to jest wycena wartości przedsiębiorstwa? Wycena przedsiębiorstwa to nic innego jak działania podjęte w celu określenia wartości rynkowej firmy, a także aktywów, które wchodzą w...