Split payment oznacza dokonanie zapłaty za towar, albo wykonaną usługę na rzecz sprzedawcy na dwa rachunki (rozliczenowy oraz VAT). W sytuacji, kiedy umowa nie zawiera informacji o płatności z pominięciem podzielonej płatności (split payment), nabywca ma prawo podjąć decyzję o sposobie w jaki uiści należności na konto sprzedawcy od którego zakupił towary bądź usługi. Jeśli cała kwota zostanie uregulowana na rachunku VAT, owy kontrahent nie posiada już dłużej możliwości dysponowania owymi środkami.

Split payment błąd w płatności

Biorąc pod uwagę stanowisko Ministerstwa Finansów odnośnie najbardziej popularnych zagadnień dotyczących split payment dowiadujemy się, że na pytanie:
Jak zachować się w sytuacji zapłaty na rachunek VAT błędnej sumy pieniędzy, chociażby takiej, która zawiera zbyt wysoką stawkę podatku? Jakie istnieją sposoby na odzyskanie tych pieniędzy?
Ministerstwo odpowiada:
Jeśli kontrahent wpłacił na rachunek VAT zbyt wysoką kwotę (powiedzmy, że zamiast 400 zł - sumy, która widniała na fakturze, wpłacił 550 zł), nie istnieje żadna szansa na zwrot owych 150 zł z rachunku VAT. Ale to wcale nie oznacza, że pieniądze nie mogą zostać zwrócone w inny sposób. Kontrahenci za sprawą porozumienia stron mogą zadecydować, iż owa nadwyżka zostanie oddana z rachunku rozliczeniowego.
Mamy do czynienia z całkiem inną sytuacją, jeśli faktura oryginalna wymaga wystawienia faktury korekty. W tej sytuacji, pieniądze mogą zostać oddane za pośrednictwem rachunku VAT.

Jeśli kontrahent skorzysta z rachunku split payment, może mieć trudność z odzyskaniem wpłaconej nadwyżki. W bankach nie mamy do czynienia z żadnymi ograniczeniami odnośnie procentu zapłaty, który powinien znaleźć się na rachunku VAT. Dzięki temu nie ma żadnych przeciwwskazań, aby pełna suma, widoczna na fakturze znalazła się na rachunku VAT.
W owej sytuacji na sprzedawcę nakłada się ograniczenie odnośnie korzystania z środków, które trwa nie mniej niż 60 dni, gdyż właśnie taki czas zajmuje sprawdzenie wygenerowanego wniosku o przelew pieniędzy na rachunek bieżący.
Niniejsza sytuacja podlega także sprawdzeniu przez organ skarbowy.

Należy jeszcze zastanowić się, czy uiszczenie należności na rachunek VAT wywołuje automatycznie zakończenie zobowiązania?
Nie jest to łatwe zadanie, aby nabywca był w stanie udowodnić, iż nie został zwolniony z zobowiązania, zdecydowanie w sytuacji kiedy nie mamy do czynienia z zapisami umownymi. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, gdyż płatność miała miejsce na rachunku bankowym, którego właścicielem jest sprzedawca.
Orzecznictwo sądowe, a dokładnie umowy cywilnoprawne, a także dział zajmujący się „płatnościami za świadczenia” powinny zwracać większą uwagę na zdecydowane poszerzenie owych umów o tematykę powiązaną z płatnościami z bądź bez rachunku VAT kontrahenta.
Drugą opcją jest możliwość wzbogacenia umów o regulacje odnośnie odpowiedzialności za konsekwencje oraz metody postępowania w konkretnym przedsiębiorstwie w sytuacji błędnej płatności.


Data publikacji: 2018-07-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU