Sprawozdawczość w obszarze VAT ma być znacznie uproszczona. Podatników czeka cały szereg zmian. Ministerstwo Finansów przedstawiło nowe założenia. Dotyczą przede wszystkim uproszczeń w fakturowaniu, eksporcie i w kursach walut. Dokonane zmiany są odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców. SLIM VAT to efekt prowadzonego przez Ministerstwo audytu przepisów, którego celem było dostosowanie przepisów do warunków działania małego i średniego przedsiębiorstwa. SLIM VAT

SLIM VAT

czyli najnowszy pomysł Ministerstwa Finansów nad którym pracuje rząd. O planach poinformował na konferencji prasowej Minister Finansów Tadeusz Kościński. W ostatnim czasie w ministerstwie trwały prace nad rozwiązaniami ułatwiającymi prowadzenie biznesu w czasie epidemii. Podczas nich stwierdzono, że uproszczenie powinno zostać wprowadzone na stałe, zwłaszcza w przypadku małych firm. W efekcie powstała koncepcja SLIM VAT.

SLIM VAT jest akronimem, czyli skrótowcem, który powstał ze słów simple, local and modern. Znaczy podatek:
 • prosty w obsłudze (simple)
 • dostosowany do lokalnej specyfiki (local) państwa, w którym funkcjonuje
 • nowoczesny (modern), w którym wdraża się kolejne rozwiązania technologiczne i e-usługi.
Dzięki SLIM VAT obowiązki podatkowe ulegają zmniejszeniu. W Polsce dużą liczbę firm tworzą małe i średnie przedsiębiorstwa, które samodzielnie rozliczają podatki, w tym również VAT.

Projekt SLIM VAT to zmiany w czterech obszarach:
 • fakturowania
 • ułatwienia dla eksporterów
 • wspólne kursy walut w transakcjach
 • korzyści finansowe.

Proste fakturowanie

Pakiet SLIM VAT zakłada zmiany w rozwiązaniach w zakresie rozliczania faktur korygujących
 • faktury korygujące in-minus
  Ma zostać zniesiony wymóg czekania na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę. Podatnik będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania oraz podatek VAT należny już w momencie wystawienia faktury korygującej o ile z posiadanych przez niego dokumentów będzie wynikało, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki danej transakcji. Z kolei nabywca w tym samym czasie będzie musiał dokonać korekty podatku naliczonego wynikającej z uzgodnienia pomiędzy nim, a sprzedawcą.
  Celem wprowadzonej zmiany ma być uproszczenie rozliczenia bez konieczności gromadzenia niepotrzebnych dokumentów w formie potwierdzeń otrzymania faktury korygującej i oczekiwania na ich dostarczenie jak również braku konieczności dokonywania korekt deklaracji.
 • faktury korygujące in-plus
  W ustawie o VAT zostaną wprowadzone przepisy wskazujące w jaki sposób mają być rozliczane faktury korygujące in plus, czyli zwiększające podstawę opodatkowania. Do tej pory podatnicy korzystali jedynie z interpretacji oraz orzecznictwa, co nie dawało im pewności prawidłowości działań. Po zmianach zyskają pewność, że rozliczają się prawidłowo. Rozliczenia będą mogli dokonać na bieżąco już w momencie wystawienia faktury korygującej.

Ułatwienia dla eksporterów

Zmiana dotyczy zastosowanej stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów gdzie wydłużeniu ulega termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy. Wydłużenie terminu ma poprawić sytuację eksporterów. W ten sposób zostanie rozwiązany problem dostaw długoterminowych.

Wspólne kursy walut

Podatnik w przypadku VAT otrzyma możliwość wyboru zasad przeliczania kursu walut takich jakie zostały zastosowane dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. W praktyce oznacza to mniejszy czas na ustalenie kursu walut dla jednej transakcji. Na przykład: podatnik VAT, który świadczy usługę budowlaną B2B może obecnie zastosować dwa różne kursy walut dla VAT z datą z dnia przed wykonaniem usługi, a dla podatku PIT/CIT z datą z dnia przed wykonaniem usługi. Po zmianie będzie mógł zastosować jeden wspólny kurs walut dla rozliczeń w VAT i PIT/CIT.

Inne korzyści finansowe

 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do 4 miesięcy
  przy rozliczeniach miesięcznych będzie to przedłużenie o 1 miesiąc. Podatnik otrzyma prawo do ujęcia faktury łącznie w ciągu 4 miesięcy bez konieczności dokonywania korekty deklaracji. Celem była eliminacja częstych i czasami niepotrzebnych korekt VAT
 • odliczenie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
  dzięki temu rozwiązaniu będzie możliwe odliczenie VAT z faktury za nocleg zrealizowany przez klienta biznesowego podatnika. Wprowadzenie zmiany podyktowane było potrzebami rynku. W ten sposób likwidacji ulega zakaz odliczenia dla podatników, którzy nabyli usługę noclegową w celu jej odsprzedaży. 
 • zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości
  zostały podniesione kwoty dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł na 20 zł.


Data publikacji: 2020-07-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU