Obecnie na rynku przybywa firm, które już inwestują lub planują inwestycje w projekty innowacyjne. Od 2022 roku przedsiębiorcy, którzy mają jakiś pomysł na nowoczesne zmiany w swojej firmie mogą skorzystać z możliwości ubiegania się o ulgę na prototyp. ulga na prototyp

Co to jest prototyp?

Prototypem nazywane jest pierwotne, czyli najwcześniej stworzone urządzenie, obwód lub program jaki zostanie zaprojektowany oraz zbudowany w celu demonstracji zdolności do zbudowania/wytworzenia urządzenia docelowego. Podczas budowy prototypu wykorzystywane są pomysły inżynierów, projektantów, które na tym etapie zostają wprowadzane w życie po raz pierwszy. Następnym etapem po zbudowaniu działającego prototypu jest budowa urządzenia finalnego. W przypadku gdyby prototyp nie był udany, to tworzone są kolejne aż do momentu uzyskania urządzenia spełniającego założenia. 

Ulga na prototyp – podstawowe informacje

Od 2022 roku przedsiębiorcy, którzy postawili na realizację pomysłów innowacyjnych otrzymali możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek. Wystarczy, że będzie to nowy produkt w firmie. Nie musi nim być np.: wynalazek na skalę krajową. Ulga na prototyp obejmuje koszty uruchomienia produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu związane z jego testowaniem jeszcze przed rozpoczęciem produkcji na dużą skalę i przed sprzedażą.

Ulga na prototyp – rodzaj kosztów do odliczenia

Przedsiębiorca w ramach ulgi na prototyp może odliczyć jedynie wskazane powyżej koszty związane z wprowadzeniem prototypu na rynek oraz koszty jego produkcji próbnej. Odliczeniu nie podlegają koszty prac projektowo-konstrukcyjnych i inżynieryjnych poniesionych na prace badawczo-rozwojowe (B+R).
W uzasadnieniach oraz wyjaśnieniach do ustawy zostało wskazane, że ulgą objęta została jedynie produkcja nowych towarów z pominięciem usług. Do ustawy dołączony został katalog kosztów.  

Ulga na prototyp – przykłady kosztów do odliczenia

1. Koszty produkcji próbnej 
Katalog kosztów produkcji próbnej obejmuje między innymi: 
 • koszty zakupu różnego rodzaju maszyn i urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia produkcji próbnej produktu z zastrzeżeniem, że muszą to być środki trwałe, które są fabrycznie nowe
 • wydatki poniesione na ulepszenie środków trwałych wykorzystywanych do produkcji prototypu
 • koszty zakupu towarów i materiałów niezbędnych do wytworzenia prototypu
2. Koszty wprowadzenia nowego produktu na rynek
Katalog obejmuje między innymi koszty:
 • znaku CE
 • pozwoleń, badań, ekspertyz potrzebnych do uzyskania certyfikatu, ale tylko tych, które są niezbędne zgodnie z prawem do
 • sprzedaży nowego produktu
 • dopuszczenia do obrotu nowego produktu
 • badania cyklu życia nowego produktu
 • weryfikacji technologii środowiskowych
3. Koszty badania cyklu życia produktu
Koszty badania cyklu życia produktu, czyli LCA – Life Cycle Assessment, metoda służąca do określania jak dane produkty działają na środowisko. Za pomocą badania LCA można określić ilościowe zużycie między innymi surowców mineralnych, energii i wody. Badanie ma też wskazać jak produkt będzie wpływał na środowisko, czyli np.: jak będzie kształtowało się zużycie wody, zakwaszenie, smog, globalne ocieplenie, czy promieniowanie jonizujące

4. Weryfikacja technologii środowiskowych
Weryfikacja technologii środowiskowych, czyli ETV - Environmental Technology Verification jest systemem kontroli, który ma za zadanie w sposób wiarygodny i bezstronny potwierdzić deklarację wytwórcy (producenta) co do rzetelności, kompletności działania produktu, która oparta jest na przeprowadzonych, wiarygodnych wynikach badań.
ETV dokonuje weryfikacji innowacyjności rozwiązań w oparciu o uzyskany efekt ekologiczny technologii pod kątem cyklu życia. Technologia jest innowacyjna kiedy jest nowością w stosunku do:
 • sposobu zaprojektowania, czy konstrukcji
 • surowców/materiałów potrzebnych do jej wytworzenia
 • sposobu wytworzenia/procesu produkcji
 • eksploatacji
 • możliwości recyklingu. 

Ulga na prototyp – rozliczanie

Ulga na prototyp musi być rozliczona zgodnie z warunkami zapisanymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorca ma prawo odliczyć 30% kosztów, ale nie więcej niż 10% dochodu. W związku z tym koszty jakie przedsiębiorca poniesie na produkcję próbną lub na wprowadzenie na rynek nowego produktu zostaną ujęte 100% w kosztach uzyskania przychodów w KPiR oraz 30% tych kosztów będzie można odliczyć w zeznaniu rocznym wykazanym w PIT-36 lub PIT-36L. Z ulgi na prototyp nie skorzystają przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem.


Data publikacji: 2022-02-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU