Z dniem 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy mają obowiązek zapoznać się, a następnie respektować nowe przepisy podatkowe związane z firmowymi samochodami osobowymi. Zapoznaj się z dzisiejszym artykułem i dowiedz się więcej szczegółów na temat niniejszej nowelizacji.

samochody firmowe 2019

Są to przepisy w których jest mowa na przykład o powiększeniu limitu amortyzacyjnego z kwoty 20000 euro wartości początkowej (30000 euro odnośnie samochodów elektrycznych) do 150000 zł oraz w przypadku samochodów elektrycznych – 225000 zł.

W skład limitu amortyzacyjnego wchodzą także opłaty dotyczące leasingu operacyjnego oraz umowa najmu, w takiej proporcji, w której jego wartość występuje do wartości nabywanego bądź wypożyczanego samochodu.
Za przykład może posłużyć sytuacja, kiedy przedsiębiorca podejmie decyzję, aby nabyć pojazd benzynowy/diesel, którego wartość wynosi 450 000 zł, gdzie 150 000 zł to 1/3 wartości samochodu, w związku z tym, koszty firmowe będą mogły zostać powiększone tylko i wyłącznie o 1/3 wartości raty leasingowej.

Umowy leasingowe, które zostały podpisane do 31 grudnia 2019 roku znajdują się w tak zwanym okresie przejściowym, gdzie nie istnieje obowiązek respektowania nowych przepisów przez leasingobiorców do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Jedną z kolejnych zmian jest także metoda rozliczania samochodów firmowych, a precyzując chodzi o możliwość obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Do końca 2018 roku, przedsiębiorca mógł dokonać wliczenia 100% wydatków. Po wprowadzonej zmianie, możliwość jest jednakowa, jednakże tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy pojazd będzie służył jedynie do celów firmowych i na udowodnienie tego faktu musi być dostępna odpowiednia ewidencja.

We wszystkich innych sytuacjach (chociażby, kiedy samochód firmowy będzie wykorzystywany służbowo, a także prywatnie), koszty prowadzenia działalności mogą zostać powiększone jedynie o 75% wygenerowanych kosztów. Pisaliśmy już o tym w artykule o limitach kosztów w samochodach osobowych, gdzie również przedstawiamy przykłady obliczeń.

Rok 2019 jest jednocześnie związany ze zniesieniem obowiązku do prowadzenia kilometrówki, chociaż największy limit wydatków, które mogą zostać odliczone zostanie pomniejszony do 20% ich wartości.


Data publikacji: 2019-03-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU