Samochód osobowy w firmie. Czy koszt z nim związany można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych, czy też można go poddać jednorazowej amortyzacji? Które rozwiązanie jest korzystniejsze dla podatnika? Jednorazowa amortyzacja samochodu osobowego

Samochód osobowy w firmie - amortyzacja

Zakup samochodu osobowego na fakturę o wartości poniżej 10 000 zł celem użytkowania w firmie przez okres dłuższy niż rok pozwala skorzystać z amortyzacji jednorazowej i zgodnie z definicją zaliczyć go do środków trwałych. 

Niektórzy przedsiębiorcy zadają pytanie czy czasami lepszym rozwiązaniem nie będzie ujęcie pojazdu bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów bez umieszczania go w ewidencji środków trwałych?
W przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych jest zastrzeżenie, że w przypadku pojazdów osobowych nie stanowiących środka trwałego lub tych, które nie są używane w ramach umowy leasingu operacyjnego koniecznym było prowadzenie do 2018 roku ewidencji przebiegu pojazdów celem określenia limitu, do którego można było ująć wydatki eksploatacyjne z nim związane. 
Biorąc pod uwagę powyższe bardziej korzystnym rozwiązaniem wydaje się być wpisanie pojazdu do środków trwałych i skorzystanie z jednorazowej amortyzacji. 

Od 1 stycznia 2018 roku podwyższona została wartość początkowa składników majątku, które powinny być ujęte w ewidencji środków trwałych. Podwyżka z kwoty 3 500 zł na 10 000 zł. Wzrost wartości początkowej dotyczy jedynie składników majątku, które zostały przyjęte do użytkowania w firmie po 31 grudnia 2017 roku.

Z jednorazowej amortyzacji nie może skorzystać przedsiębiorca, który zakupił auto za kwotę powyżej 10 000 zł. W takim przypadku nie obowiązują przepisy mówiące o pomocy de minimis dla małych podatników.


Data publikacji: 2020-03-11, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU