W 2022 roku zmieniły się przepisy w zakresie wystawiania zbiorczych faktur korygujących. Faktura korygująca wystawiana jest w związku z czynnościami jakie mogły mieć miejsce już po sporządzeniu faktury pierwotnej, jak np.: udzielenie opustu, czy obniżka ceny. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym wystawianych jest kilka dokumentów korygujących, to zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT możliwe jest wystawienie zbiorczej faktury korygującej. Od 2022 roku obowiązują zmienione przepisy w tym zakresie. zbiorcze faktury korygujace 2022

Zbiorcze faktury korygujące - zmiany w 2022 roku

 • faktury korygujące przed zmianą – przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2021 roku
  • faktura korygująca powinna zawierać oznaczenie „Faktura korygująca” lub „Korekta”
  • faktura korygująca powinna zawierać przyczynę korekty
  • zbiorcza uproszczona faktura korygująca obejmowała wszystkie dostawy towarów lub usług dokonane na rzecz jednego odbiorcy w okresie rozliczeniowym. Podawanie nazw towarów i usług na korekcie nie było obowiązkowe
 • faktury korygujące po zmianie – przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku
  • faktura korygująca może zawierać oznaczenie „Faktura korygująca” lub „Korekta”
  • faktura korygująca może zawierać przyczynę korekty
  • zbiorcza uproszczona faktura korygująca niekoniecznie musi zawierać wszystkie dostawy towarów lub usług jakie zostały dokonane na rzecz jednego odbiorcy w okresie rozliczeniowym. Jedynie musi zawierać nazwy towarów i usług objętych korektą.
Jeżeli na zbiorczej fakturze korygującej znajdą się wszystkie dostawy z danego okresu rozliczeniowego, to w dalszym ciągu faktura nie musi zawierać nazw towarów i usług.


Data publikacji: 2022-03-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU