Wraz z nadejściem nowego roku pojawiają się nowe przepisy i nowelizacje. Oczywiście nie mogło tego zabraknąć w 2023 roku. Jedną z nich jest zmieniony sposób ujmowania faktur korygujących oraz nowe zasady przedstawiania dowodów wewnętrznych (wcześniej określanych jako dokumenty wewnętrzne) oraz dowodów zbiorczych. Nowe zasady dotyczą także rozliczeń podatkowych grup kapitałowych . Każda z tych zmian będzie miała wpływ na przygotowanie pliku JPK za styczeń i kolejne miesiące. zmiany jpk v7 styczen 2023
Wiele mówiono o zmianie pliku JPK, ale ostatecznie do tego nie doszło, co oznacza, że wraz z nadejściem roku 2023 przedsiębiorcy nadal będą uzupełniać ten sam, znajomy dokument. Wprowadzone zmiany dotyczą ujmowania wybranych dokumentów w plikach.

JPK V7 podstawą do tytułu wykonawczego dla każdego członka grupy VAT

Z punktu widzenia grupy VAT podatnik będzie przedstawicielem grupy VAT i to on ma obowiązek generowania JPK_VAT razem z deklaracją. Ta zasada dotyczy okresu posiadania statusu podatnika przez grupę VAT oraz okresu po utracie przez tę grupę statusu członków grupy VAT, przedstawicieli oraz członków grupy. Dzielą się oni solidarną odpowiedzialnością za jej zobowiązania dotyczące podatku od towarów i usług.

Dostarczenie części deklaracyjnej JPK V7 ma tytuł wykonawczy i umożliwia wykonywanie czynności egzekucyjnych skierowanych przeciwko każdemu z członków grupy VAT.

Deklaracja jest wystarczająca do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a § a pkt 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a zgodnie z art. 3b § 2 pkt 1 tej ustawy tytuł wykonawczy odnosi się również do członków grupy VAT.

Jak kształtuje się kwestia faktur zerowych i faktur bez VAT w JPK V7?

W ewidencji muszą znaleźć się dane umożliwiające właściwe rozliczenie podatku należnego, na przykład wysokości podstawy opodatkowania określonej dowodami zakupu czynności opodatkowanych, a nie tylko takich, gdzie występuje obowiązek wystawienia przez podatnika faktury zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT (takie zasady obowiązywały do tego roku).

W praktyce oznacza to, że w pliku JPK muszą widnieć wszystkie wystawione faktury, z wyjątkiem faktur wprowadzonych do ewidencji, co jest zgodne z pkt 8 i pkt 9 lit. a, tj. np. paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone oraz biletów.

Wystawione faktury, nawet jeżeli nie było obowiązku ich wystawienia, muszą znaleźć się w ewidencji JPK. Taka zasada nie dotyczy przedsiębiorców korzystających z podmiotowego zwolnienia z VAT. Oni nie muszą składać deklaracji JPK.

Dowód wewnętrzny zastąpi dokument wewnętrzny

W pliku JPK oraz przepisach zamiast nomenklatury „dokument wewnętrzny” pojawi się zwrot „dowód wewnętrzny”. To jedyny sposób, żeby wszystkie przepisy podatkowe stosowały takie same określenia, na przykład przepisy o podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ewidencji przychodu (przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) i innych ewidencji.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa na odległość ewidencjonowana dowodem wewnętrznym

WSTO_EE, czyli Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość dotyczy towarów, które w dniu rozpoczęcia ich wysyłki albo transportu są dostępne na obszarze państwa i świadczenie usług telekomunikacyjnych nadawczych oraz elektronicznych umówionych w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami, ale mają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania albo miejsce pobytu na obszarze kraju członkowskiego, który nie jest jednocześnie państwem ewidencyjnym ma zostać wpisane w JPK V7 i w tym celu podatnik posłuży się dowodem wewnętrznym. Trzeba podkreślić, że nie wykorzystuje się tradycyjnych dowodów, czyli faktur albo paragonów. W niniejszej sytuacji stosuje się niezależny dokument, dzięki czemu organ skarbowy będzie w stanie dokonać sprawdzenia, czy zachowany został limit 42.000 zł. Mowa o limicie transakcji z podatkiem VAT naliczanym poza Polską.

Dokumenty zbiorcze a data wpisania do JPK

Dokumenty zbiorcze ujmuje się zgodnie z datą ostatniego zdarzenia, które jest objęte tym dokumentem. Tej zasady muszą przestrzegać również podatnicy wyszczególnieni w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, czyli rozliczających się kwartalnie. W przypadku pierwszego oraz drugiego miesiąca kwartału podatnicy ujmują w ewidencji zdarzenia za oba miesiące, zgodnie z datą wystąpienia obowiązku podatkowego, bez względu na wybór rozliczenia w formie kwartalnej. Rozliczenie odbywa się w deklaracji przygotowanej razem z ewidencją w trzecim miesiącu kwartału.

Zmiany zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2023 roku, ale wcześniejsze okresy rozliczeniowe trzeba raportować jeszcze na starych zasadach.


Data publikacji: 2023-01-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU