Polski Ład wprowadził wiele zmian w obowiązujących przepisach. Końcowa wersja została uchwalona 1 lipca 2022 roku. Ustawodawca obniżył I próg podatkowy z 17% do 12%. Jednak to nie jedyna zmiana, która obowiązuje od początku 2023 roku. Zapoznajmy się z najbardziej istotnymi modyfikacjami wprowadzonymi przez rząd. polski lad zmiany podatkowe od 2023

Od 2023 wprowadzono następujące zmiany

 • pracując u nie więcej niż trzech pracodawców, kwota wolna od podatku będzie rozliczana na korzystniejszych warunkach niż do tej pory,
 • od rozliczeń za 2022 rok (zeznania roczne składane do 2 maja 2023 roku) większa część podatku zostanie skierowana dla organizacji pożytku publicznego (zamiast 1%, 1,5% PIT),
 • świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli będą podlegać zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10%,
 • najem prywatny, który nie jest związany z działalnością gospodarczą, będzie rozliczany tylko jako ryczałt ewidencjonowany (do wyboru stawka 8,5% oraz 12,5%).

Kwota wolna od podatku 2023 rok

Wraz z początkiem 2023 roku pracownicy, którzy nawiązali stosunek pracy z kilkoma pracodawcami, mogą rozliczać kwotę wolną od podatku w zależności od ilości zatrudniających ich pracodawców. Od nowego roku obliczania będą wykonywane przez podatników, czyli pracodawców. Zostają oni zobowiązani do pomniejszenia zaliczek na PIT o wartość nieprzekraczającą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Za rozliczenie będzie odpowiadał pracodawca, jednak dopiero, gdy pracownik złoży wymagane oświadczenie na druku PIT-2. To warunek umożliwiający wprowadzenie nowych zasad. Wartość pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy jest uwarunkowana liczbą płatników, którzy otrzymają od pracownika oświadczenie i będzie kształtować się w taki sposób:
 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 * 3600 zł = 300 zł) dla jednego pracodawcy,
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (1/24 * 3600 zł = 150 zł) dla dwóch pracodawców,
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (1/36 * 3600 zł = 100 zł) dla trzech pracodawców.

Oświadczenie mające na celu zmniejszenie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek można dostarczyć do nie więcej niż trzech płatników.

Oświadczenie o korzystaniu z pomniejszenia w roku podatkowym może zostać złożone przez podatnika, gdy za pośrednictwem płatnika nie zdecydował się na pomniejszenie kwoty zmniejszającej podatek w pełnej wysokości. Zalicza się do tego także wnioski o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

Ulgi podatkowe Polskiego Ładu od zaraz

Podatnik będzie mógł korzystać z prawa do złożenia oświadczenia, w którym informuje, że spełnia warunki jednej z ulg:
 • ulgi na powrót
 • ulgi 4+
 • ulgi dla seniora.
Takie działanie będzie bardzo przydane, gdyż płatnik w trakcie obliczania zaliczki będzie mógł wykorzystać wskazane ulgi (zwolnienie od PIT przychodów do wysokości 85 528 zł).

Dochód niższy niż kwota wolna od podatku 2022

Oświadczenie o niepobieraniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych to kolejny dostępny dla pracowników dokument. Dokument można złożyć w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał dochodu większego od 30 000 zł. Taka sytuacja ma miejsce, chociażby, gdy umowa o pracę została podpisana w drugim kwartale 2023 roku, a pracownik otrzymywał najniższą krajową (planowo 3 600 zł brutto od 1 lipca 2023 roku).

Najem prywatny 2022 tylko w formie ryczałtu

Kolejna zmiana w obowiązujących przepisach spotkała się ze sporą falą krytyki wśród właścicieli mieszkań wynajmujących je osobom trzecim. Ustawodawca wprowadził przepisy, które zabraniają rozliczania dochodu z najmu prywatnego na zasadach ogólnych, czyli z wykorzystaniem skali podatkowej.

Ustawodawca wymaga korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oczywiście ta zasada dotyczy tylko właścicieli, których najem nie jest związany z aktywnością podatników.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że stawki ryczałtu nie różnią się znacząco od progów obowiązujących w skali podatkowej (mówimy o stawkach 8,5% albo 12,5% na ryczałcie), jednak wiele osób straci na tym wyborze przy końcowym rozrachunku z urzędem skarbowym. Chodzi przede wszystkim o brak możliwości odjęcia od podatku kosztów uzyskania przychodu. Doświadczenie pokazuje, że nawet przy wcześniejszym 17% I progu skali podatkowej wynajmujący regularnie nie musieli opłacać żadnych podatków ze względu na wyrównanie się wartości kosztu uzyskania przychodu z przychodem. Nowelizacja zmierza do zaprzestania takich praktyk. Każdy najem prywatny będzie wiązał się teraz z obowiązkiem uregulowania ryczałtu od wartości czynszu.

Świadczenie kompensacyjne nauczycieli na ryczałcie

Zasady opodatkowania świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli również przeszły modyfikację. Zmiana nie dotyczy całego wynagrodzenia, a jedynie konkretnego składnika. Pedagodzy otrzymują świadczenie w przypadku, kiedy rozwiążą stosunek pracy w jednej placówce i nie planują starać się o zatrudnienie w innym miejscu. To rozwiązanie jest dedykowane dla nauczycieli, którzy nie są jeszcze w wieku emerytalnym.

Przed wprowadzeniem zmian świadczenie kompensacyjne były podatkowe skalą podatkową (na zasadach ogólnych). Od 1 stycznia 2023 roku świadczenia można opodatkować tylko zryczałtowanym PIT (stawką 10%).

Ulga na zbytki w limitowanym zakresie

Wraz z nadejściem 2023 roku wprowadzono także ważne ograniczenia dotyczące rozliczania najbardziej dyskusyjnych preferencji podatkowych, czyli Ulgi na zbytki (znana jest również pod nazwą „Pałacyk+”). Ustawodawca zabrania odliczania kosztu nabytej zabytkowej nieruchomości. Pod ograniczenie podchodzą wszystkie obiekty wprowadzone do rejestru zabytków oraz udziały w takim zabytku.

Po wprowadzonych zmianach ulga na zabytki będzie obniżała podstawę opodatkowania tylko o podane poniżej nakłady:
 • wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej – mowa o wydatkach, które wystąpiły w roku podatkowym na fundusz przeznaczony dla zabytku nieruchomego wprowadzonego do rejestru zabytków albo znajdującego się w ewidencji zabytków,
 • wydatki uregulowane na prace konserwatorskie, restauratorskie albo roboty budowlane – wydatki zostały wykonane na zabytku nieruchomym wprowadzonym do rejestru zabytków albo występującym w ewidencji zabytków. Ten zapis widniał już w pierwszej wersji ulgi na zbytku, jednak jest ona nieco zmieniona, kiedy wziąć pod uwagę nową ustawę podatkową. Modyfikacja pozwala uwzględnić odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na prace albo roboty na nabytym zabytku nieruchomym dopiero po zakończeniu tych czynności (nie wcześniej).
Można zauważyć, że ulga została znacznie ograniczona, a w ograniczeniu ważne będzie poszanowanie konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych. Nabywcy, którzy uwzględnili ulgę na zbytki w roku, kiedy została wprowadzona do życia i uregulowali wydatki, które jeszcze w 2022 roku można było odliczać – będą mieli prawo kontynuować rozliczanie.

Większy PIT dla organizacji pożytku publicznego

Bardzo ważną zmianą wprowadzoną przez Polski Ład jest możliwość przeznaczenia większej części PIT na konto wybranej organizacji pożytku publicznego. To kolejny krok po podwyższeniu kwoty wolnej od podatku i obniżeniu I progu podatkowego. Przepis będzie obowiązywać od rozliczeń za 2022 rok, czyli zeznań rocznych, które będą składane najpóźniej do 30 kwietnia 2023 roku. Wybrana organizacja czy cel społeczny otrzyma nie 1%, ale 1,5% PIT.

Automatyczne przekazywanie 1,5% PIT przez organ rentowy

Zdecydowana większość podatników będzie mogła skorzystać z automatycznego mechanizmu przekazywania 1,5% PIT, oczywiście pod warunkiem, że kwota ma trafić do tej samej organizacji.

Trzeba zaznaczyć, że nowe zasady części podatku są dedykowane dla wybranej grupy osób, gdyż modyfikacja przepisów dotyczy sytuacji, kiedy podatnik jest rozliczany przez płatnika, czyli organ rentowy. Istnieje również opcja odwołania pierwotnego wyboru.

Kwota należnego podatku w wysokości 1,5% na jedną z dostępnych OPP jest przekazywana po wydaniu oświadczenia woli podatnika. Oświadczenie musi zostać dołączone do wniosku z deklaracją podatkową.

Jeżeli podatnik zechce zmienić organizację, której przekaże 1,5% PIT, wymagane będzie złożenie oświadczenia. Jednocześnie ma prawo całkowicie zrezygnować z obdarowywania podatkiem.


Data publikacji: 2023-01-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU