Polski system podatkowy przechodzi szereg zmian, które przejawiają się chociażby dodaniem nowych struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego przez Ministerstwo Finansów. Na chwilę obecną plik JPK składa się chociażby z JPK_VAT czy na przykład JPK_FA, a został powiększony m.in. o plik JPK_WB. Obowiązek sporządzania raportu został nałożony na przedsiębiorców i dotyczy raportu dla wyciągu bankowego.

JPK_WB

W pierwszej kolejności warto zastanowić się co to takiego raport JPK_WB.
W skład raportu JPK_WB wchodzą informacje z wyciągów bankowych podatników. Owe raporty niosą za sobą szereg zalet, przede wszystkim rozpoznanie wszelkiego rodzaju podejrzanych transakcji oraz sprawdzanie zarówno przychodów, jak i kosztów obrotów zawartych na rachunku bankowym przedsiębiorcy. Głównym celem JPK_WB jest pomniejszenie stopy oszustw oraz nadużyć podatkowych.

Raport JPK_WB wszedł w życie w lipcu 2018 roku i obowiązuje zarówno mikro, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa, gdyż takie założenia zostały ustalone na samym początku. Warto wiedzieć, że Ministerstwo Finansów pracuje nad wydaniem wersji codziennej raportu JPK_WB, jednakże jest on cały czas w fazie projektowej.

Raport JPK stworzony dla wyciągu bankowego powstaje, aby uwzględniać informacje o transakcjach, które miały miejsce na rachunku bankowym podatnika.

Raport JPK_WB zawiera między innymi:
- dane pozwalających na identyfikację zarówno nadawcy, jak i odbiorcy, biorących udział w zleceniu płatniczym – chodzi o nazwę przedsiębiorstwa, adres oraz numer NIP bądź REGON,
- numer rachunku zarówno nadawcy, jak i odbiorcy,
- numer IBAN rachunku, odnoszącego się do wyciągu,
- datę i okres czasu pomniejszenia rachunku nadawcy wraz z datą i czasem wpłaty gotówkowej,
- kwotę wraz z walutą w jakiej należność została uiszczona,
- tytuł, a także opis zlecenia płatniczego,
- aktualne saldo rachunku przedsiębiorcy jakie posiada on po przelaniu środków ze zlecenia płatniczego,
- wiadomość o numerze rachunku wirtualnego, który powstał, aby umożliwić identyfikację ogromnej liczby płatności, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, jeśli zlecenie płatnicze odnosi się do uznania tego rachunku.

Raport JPK_WB jest obowiązkowym raportem zarówno dla dużych, średnich oraz małych przedsiębiorstw. Pierwsza wersja zakładała obowiązek generowania JPK_WB od lipca 2016 dla dużych przedsiębiorstw, a dla średnich oraz małych od lipca 2018 roku.

Sporządzenie pliku JPK_WB odbywa się na własnym rachunku bankowym przedsiębiorcy. W tym momencie, warto zaznaczyć, iż Ci przedsiębiorcy, którzy posiadają rachunek bankowy w jednostce mieszczącej się poza terenem Polski, sami odpowiadają za dostarczenie raportu JPK_WB.

JPK_WB ma wiele zalet, chociażby pomniejszenie czasu, który niezbędny jest do sprawdzenia deklaracji VAT w sytuacji kiedy mamy do czynienia ze zwrotem podatku VAT. JPK_WB umożliwia poznanie nieuczciwych kontrahentów. Raport JPK_WB to także szybsza i łatwiejsza kontrola dotycząca błędów i nieprawidłowości występujących na rachunkach bankowych podatników.


Data publikacji: 2018-07-31, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU